Wydarzenia

Badania naukowe

OFERTY PRACY W PROJEKTACH

Sprawdź nowe oferty pracy w projektach TUTAJ!!!

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

 1. M. Kwaśny, "Promieniowanie optyczne i fotouczulacze w medycynie", Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019, ISBN 978-83-7938-235-4.
 2. K. Bednarska, P. Oszwa, B. Bartosewicz, B. Jankiewicz, P. Lesiak, S. Ertman, T.R. Woliński “Enhancement of thermal and electro-optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with a modified 6CHBT nematic liquid crystal doped with gold nanoparticles” Opt. Mater. 2019, 98, 109419.

 3. E. Dmochowska et al. “Synthesis and mesomorphic properties of four ring, rod-like fluorene derivatives – the influence of the lateral substitution on mesomorphic properties of 2,7-bis(4-alkylphenyl)-fluorenes” Liq. Cryst. 2019, In press.
 4. M. Kowalski "Hidden object detection and recognition in passive terahertz and mid-wavelength infrared” J. Infrared Millim. Terahertz Waves 2019, In Press.
 5. B. Majkowska-Marzec, D. Rogala-Wielgus, M. Bartmański, B. Bartosewicz, A. Zieliński „Comparison of Properties of the Hybrid and Bilayer MWCNTs—Hydroxyapatite Coatings on Ti Alloy” Coatings 2019, 9(10), 643.

 6. P. Martyniuk, K. Hackiewicz, J. Rutkowski, J. Mikołajczyk “Ultimate Performance of IB CID T2SLs InAs/GaSb and InAs/InAsSb Longwave Photodetectors for High Operating Temperature Condition” J. Electron. Mater. 2019, In Press.
 7. Ł. Osuchowski, B. Szczęśniak, J. Choma, M. Jaroniec “High benzene adsorption capacity of micro-mesoporous carbon spheres prepared from XAD-4 resin beads with pores protected effectively by silica” J. Mater. Sci. 2019, In Press.
 8. P.N. Osuchowska, R. Ostrowski, A. Sarzyński, M. Strzelec, Z. Mierczyk, E.A. Trafny “Microstructured polyethylene terephthalate (PET) for microsieving of cancer cells” Results Phys. 2019, In Press.
 9. B. Synkiewicz-Musialska, D. Szwagierczak, J. Kulawik, N. Pałka, P. R. Bajurko “Impact of additives and processing on microstructure and dielectric properties of willemite ceramics for LTCC terahertz applications” J. Eur. Ceram. Soc. 2019, In Press.

 10. J. Swiderski, M. Michalska, P. Grzes “Mode-locking and self-mode-locking-like operation in a resonantly pumped gain-switched Tm-doped fiber laser” Opt. Comm. 2019, 453, 124406.
 11. P. Wachulak et al. “NEXAFS  spectroscopy  and  spectromicroscopy  in the  soft  X-ray  spectral  region  with  a  compact  laser plasma  source  based  on  a  double  stream  gas  puff target” Radiat. Phys. Chem. 2019, In Press.

Informacje

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI!!!

Film podsumowujący wyniki projektu PROTECT realizowanego w IOE WAT w ramach programu ramowego UE H2020 jest już dostępny na YouTube [LINK]

W BBC o projekcie PROTECT realizowanym w IOE WAT w ramach programu ramowego UE H2020 [LINK]

IOE WAT w mediach

dr inż. Marcin Kowalski w Telexpress o projekcie Protect realizowanym w ramach programu ramowego UE H2020 [LINK]

dr inż. Marek Zygmunt o LIDAR-ach IOE WAT w najnowszym odcinku programu "Jak to działa?" pt. Zobaczyć niewidzialne [LINK]

NCBR chwali się wynikami swoich projektów prezentowanymi na MSPO, z których ponad połowa było realizowanych w IOE WAT [LINK]

E-BAZY W BIBLIOTECE WAT

Biblioteka WAT uzyskała dostęp do nowych wydawnictw w tym do SPIE. Link do SPIE Digital Library LINK.

Konkursy zagraniczne - NOWE!!!

Najaktualniejsze informacje o zagranicznych konkursach na granty oraz stypendia ze strony EURAXESS POLAND znajdują się TUTAJ.

Seminaria CBK PAN

Aktualne informacje o planie seminariów odbywających się w CBK PAN [TUTAJ]. 

Horizon2020 - Informacje

Projekty