Broń skierowanej energii – podsumowanie wyników Programu Strategicznego

Broń skierowanej energii – podsumowanie wyników Programu Strategicznego


Broń nowej generacji, broń skierowanej energii to współczesne wyzwanie związane ze stosowaniem coraz bardziej precyzyjnych środków rażenia, kierowanych w konkretne miejsca i cele. Broń elektromagnetyczna  nie musi wyrządzać bezpośrednich szkód, a jest bardzo skuteczna, może być użyta nie tylko w warunkach wojennych, ale również pokojowych np. do tłumienia demonstracji, opanowania agresywnych jednostek bez powodowania uszczerbku na zdrowiu. Broń taka jest już coraz bardziej realna, czego dowodzą wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych w tym zakresie.

W dniu 1 marca br.  w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się prezentacja wyników Programu Strategicznego – Nowe Systemy Uzbrojenia i Obrony w Zakresie Energii Skierowanej. W spotkaniu, które rozpoczęło się w Sali Senatu WAT wzięło udział ponad 60 osób. Przybyło wielu znamienitych gości: zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Dariusz Gwizdała, prof. Romuald Szeremietiew, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – płk Robert Kurowski, zastępca dyrektora Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBiR – Krzysztof Styczeń, koordynator Programu Strategicznego z ramienia NCBiR – gen. Zygmunt Dominikowski, prezes PIT-RADWAR S.A. – Rafał Kowalczyk. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowane było przez przedstawicieli: I3TO, IU, Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii DG RSZ, Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 SG WP, Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 SGWP, oddziału WRE/Dowództwa Operacyjnego RSZ, Inspektoratu Wojsk Specjalnych DG RSZ, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Akademii Sztuki Wojennej, Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 SG WP, Dowództwa Operacyjnego RSZ,  ITWL, WSOSP.  

W ramach Programu konsorcja naukowo-przemysłowe realizują 6 Projektów:

  • Impulsowe Działa Elektromagnetyczne,
  • Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM,
  • Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych impulsów HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną, aparatury pomiarowej,
  • Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej,
  • Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM,
  •  Mikrofalowa Broń Obezwładniająca.

W skład konsorcjów wchodzą uczelnie, instytuty badawcze i przedstawiciele przemysłu w tym: PW, PWr, PG, AMW, ITWL, ITE, WITU, WIHiE, ITME, PIT RADWAR, PCO S.A., ZM Tarnów, Mesko, ZDZ Kraków, CTM S.A., PSTS, PGZ S.A., Radiotechnika marketing sp. z o.o., QWED, Kubara-Lamina. Liderem czterech pierwszych projektów jest Wojskowa Akademia Techniczna, a kolejne dwa prowadzą Politechnika Wrocławska oraz PIT RADWAR. Całością Programu zarządza przedstawiciel przemysłu – PIT RADWAR.

Tematyka Programu obejmuje opracowanie nowych systemów uzbrojenia w zakresie broni elektromagnetycznej w tym: generatorów wysokoenergetycznych impulsów promieniowania tzw. bomby elektromagnetycznej, laserowych systemów broni skierowanej energii, systemów obrony przed bronią elektromagnetyczną, układów i metod pomiarowych, symulacji skutków działania impulsów HPM oraz broni nieśmiercionośnej. Wszystkie projekty obejmują fazę badawczą i rozwojową. Prezentowane na spotkaniu rezultaty Programu obejmowały wyniki kończącej się pierwszej fazy projektów.

Spotkanie rozpoczął prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, który powitał zaproszonych gości oraz podkreślił nowatorski charakter tematyki realizowanego Programu, jak również zapewnił, iż zespoły badawcze z Wojskowej Akademii Technicznej są odpowiednio przygotowane do jej realizacji, o czym świadczą dotychczasowe wyniki poszczególnych projektów. Następnie w imieniu kierownictwa Programu Strategicznego Pan Piotr Bareja przedstawił założenia Programu i zasady jego realizacji. Jest to bowiem pierwszy Program Strategiczny, w którym wszystkie Projekty są powiązane wzajemnymi zależnościami tworząc spójny program o jednoznacznie zdefiniowanym celu.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wyników poszczególnych projektów. Do agendy spotkania dołączono prezentację konsorcjum kierowanego przez Centrum Badań Jądrowych, które złożyło  propozycję realizacji nowego projektu – Mikrofalowej Broni Energii Skierowanej, przeznaczonej do wykrywania i zwalczania bezzałogowych obiektów latających. Zaproszeni goście mogli obejrzeć i przedyskutować wyniki z realizatorami projektów na przygotowanej wystawie w formie plakatów oraz pokazu opracowanych urządzeń. Cząstkowe produkty prezentowano również podczas zwiedzania laboratoriów. W komorze bezechowej Wydziału Elektroniki przedstawiono wyniki projektów HPM, a w laboratoriach Instytutu Optoelektroniki projektu Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej. W trakcie prezentacji omówiono również perspektywy dalszej realizacji programu. Na zakończenie, po dyskusji i podsumowaniu spotkania, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – płk Robert Kurowski podziękował za dotychczasowe osiągnięcia, dobrze przygotowaną prezentację i określił dalsze oczekiwania MON wobec programu. 

 

Ewa Jankiewicz

Zdj. Grzegorz Rosiński

Galeria