CBRNE Detection & Protection Workshop

CBRNE Detection & Protection Workshop


W dniu 18.04.2019 r. w Instytucie Optoelektroniki WAT odbył się CBRNE Detection & Protection Workshop, który został zorganizowany przez Instytut Optoelektroniki WAT we współpracy z Defence Threat Reduction Agency (DTRA). Spotkanie dotyczyło ogólnej tematyki ochrony przed środkami CBRNE.

Dzięki staraniom Dr. Roberta Botto pełniącego funkcję Szefa Działu Nauk Fizycznych w Defense Threat Reduction Agency podczas warsztatów prezentacje dotyczące detekcji środków CBRNE oraz ochrony przed ich oddziaływaniem wygłosili Dr. Natalie Pomerantz (U.S. Army Combat Capabilities Development Command Soldier Center), Prof. Elad Harel (Northwestern University), Prof. Scott Pegan (University of Georgia), Dr. Wayne Stanbery (DTRA-JIDO), Nicole Muszynski (Vanderbilt University), Dr. Brandy White (Naval Research Laboratory) oraz Dr. Ronen Polsky (Sandia National Laboratory). Ponadto na zaproszenie IOE WAT prezentację dotyczącą kryminalistyki w terenie skażonym środkami CBRNE wygłosił Eduard van Zalen z Netherlands Forensic Institute. Wynikami badań prowadzonymi w IOE WAT, między innymi w ramach projektów Europejskiej Agencji Obrony, i dotyczącymi tematyki spotkania podzielili się dr inż. Mariusz Kastek, dr Miron Kaliszewski, płk dr hab. inż. Norbert Pałka oraz ppłk dr inż. Jacek Wojtanowski.

W spotkaniu oprócz gości zagranicznych udział wzięło ponad 20 przedstawicieli polskich instytucji, których działalność jest związana z ochroną i reagowaniem na zdarzenia z wykorzystaniem środków CBRNE, w tym Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (COAS), Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP (CRE SZ RP), Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia (CSOBMR) ASZWoj, Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) MSWiA, Głównej Inspektoratu Sanitarnego (GIS), Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służby Ochrony Państwa (SOP).

Goście spotkania podczas wizyt w laboratoriach IOE WAT mieli również możliwość zapoznania się z działalnością badawczą prowadzoną w Centrum Inżynierii Biomedycznej IOE WAT, Zakładzie Technologii Optoelektronicznych IOE WAT oraz Zakładzie Techniki Laserowej IOE WAT.