Dwa nowe projekty badawcze z Horyzontu 2020

Dwa nowe projekty badawcze z Horyzontu 2020


Kolejne projekty unijnego programu Horyzont 2020 zostały przyznane dwóm konsorcjom, w skład których wchodzi Wojskowa Akademia Techniczna. Są to projekty, które mają wspomóc działania organów ścigania w zapobieganiu i zwalczaniu ataków terrorystycznych, jak również w weryfikacji dokumentów i wykrywaniu prób kradzieży tożsamości. Obydwa projekty będą realizowane przy współudziale naukowców z Instytutu Optoelektroniki WAT pod kierownictwem dr. inż. Marcina Kowalskiego. Konsorcjanci z krajów członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujący przemysł, instytuty naukowe oraz uczelnie techniczne, rozpoczną badania w drugiej połowie 2019 r. 

Wykrywanie obiektów ukrytych pod ubraniem

Projekt CREST  (Fighting Crime and TerroRism with an IoT-enabled Autonomous Platform based on an Ecosystem of Advanced IntelligEnce, Operations, and InveStigation Technologies) ma na celu wyposażenie organów ścigania w zaawansowaną platformę przeciwdziałania aktom terrorystycznym poprzez wykorzystanie wielu ekosystemów m.in. Internetu Rzeczy, systemów  autonomicznych, systemów detekcji zagrożeń, jak również w rozproszoną platformę zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Zespół badawczy WAT odpowiedzialny będzie m.in. za opracowanie systemu wykrywania obiektów ukrytych pod ubraniem człowieka. Projekt otrzymał dofinansowanie na 7 mln EUR, z czego budżet WAT to 228 750,00 EUR. Liderem konsorcjum, składającego się z  23 partnerów z 13 krajów Unii Europejskiej, jest Serviciul de Protectie si Paza z Rumunii.

Zapobieganie próbom kradzieży tożsamości

D4FLY (Detecting Document frauD and iDentity on the fly) to trzyletni projekt badawczy, którego celem jest zwiększenie możliwości organów ścigania w weryfikacji dokumentów i wykrywaniu prób kradzieży tożsamości. Wyniki projektu będą zastosowane do odprawy granicznej. Badania w zakresie wykrywania fałszowania dokumentów, nowoczesnych metod biometrycznej weryfikacji tożsamości poruszających się osób oraz wykrywania prób kradzieży tożsamości będzie prowadzić 19 partnerów z 10 krajów Unii Europejskiej. Zespół WAT jest odpowiedzialny między innymi za opracowanie metody wykrywania prób kradzieży tożsamości za pomocą obrazowania wielospektralnego oraz za stworzenie międzymodalnego systemu rozpoznawania twarzy, bazującego na obrazowaniu w zakresie długofalowej podczerwieni oraz w zakresie światła widzialnego. Budżet projektu wynosi 7 mln EUR, z czego kwota dofinansowania zadań WAT to 314 687,50 EUR. Konsorcjum kierowane jest przez firmę Veridos Gmbh z Niemiec, lidera projektu.

Badania nad nowatorskimi rozwiązaniami biometrycznymi do identyfikacji i weryfikacji tożsamości, prowadzone w Instytucie Optoelektroniki WAT, wykorzystywane są również w innym projekcie Horyzont 2020. W ramach projektu PROTECT, naukowcy z Akademii opracowują metodę rozpoznawania twarzy w zakresie dalekiej podczerwieni. Rozwiązanie będzie stosowane do odprawy granicznej osób.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT