ETIUDA NCN dla doktorantek WAT

ETIUDA NCN dla doktorantek WAT


Doktorantki Wojskowej Akademii Technicznej mgr Marta Pytlarczyk z Wydziału Nowych Technologii i Chemii i mgr inż. Malwina Liszewska z Instytutu Optoelektroniki otrzymały stypendia doktorskie w ramach konkursu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki. W siódmej edycji konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Comiesięczne wsparcie w wysokości 4,5 tys. złotych pozwoli stypendystom realizować badania w wybranym przez siebie obszarze.

ETIUDA to konkurs skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W ramach stypendium o łącznej kwocie 97 676 zł, mgr inż. Malwina Liszewska będzie realizować rozprawę doktorską dotyczącą zbudowania przenośnego spektrometru ramanowskiego oraz dobrania odpowiedniego podłoża SERS, które umożliwi wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych. Badania nad projektem zatytułowanym „System detekcji i identyfikacji materiałów wybuchowych z zastosowaniem wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana” będzie realizowała w Instytucie Optoelektroniki WAT.

Mgr Marta Pytlarczyk, której przyznano stypendium o łącznej kwocie 137 960 zł, realizować będzie projekt pt. „Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promieniowania UVA-VIS”. Projekt dotyczy otrzymania nowych, unikatowych nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych. Badania realizowane będą na Wydziale Nowych Technologii  Chemii WAT.

Wszyscy laureaci konkursu ETIUDA otrzymali stypendia naukowe na okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach stypendium odbędą również staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym ośrodku naukowym. Mgr inż. Malwina Liszewska będzie realizować badania w City College of New York (CCNY) w Nowym Jorku w grupie prof. Johna Lombardiego. Z kolei mgr Marta Pytlarczyk półroczny staż odbędzie w  Toyohashi University of Technology w Japonii, w zespole prof.  Hideto Tsuji. Finaliści konkursu zobowiązują się również do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia pobieranie.

Lista rankingowa

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT