Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020


Uroczystość inauguracji roku akademickiego rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego oraz wystąpienie Dyrektora Instytutu Optoelektroniki płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Kopczyńskiego. „Uroczysta inauguracja roku akademickiego to tradycja i obyczaj, który z szacunkiem kultywujemy. Chcemy, aby nasi studenci zawsze pamiętali jak ważne jest przekazywanie kolejnym pokoleniom ideałów i wartości, którym wierny pozostaje każdy członek naszej społeczności” powiedział dyr. Kopczyński zwracając się do gości, kadry Instytutu oraz studentów.

W swoim wystąpieniu Dyrektor przedstawił profil działalności naukowej Instytutu, profil kształcenia podkreślając powstanie nowego kierunku studiów II stopnia – optoelektronika, osiągnięcia naukowe pracowników, projekty naukowe oraz postępowania awansowe toczące się przed byłą już Radą IOE.

Dyrektor Kopczyński podkreślił sukcesy doktorantów oraz studentów. Przed zebranymi na inauguracji gośćmi i kadrą zaprezentował się zespół Koła Naukowego Optoelektroników, który opowiedział o bieżącej działalności koła oraz przedstawił wyniki prac prezentując film z testów rakiety „KLON”. Pani Aleksandra Szuba przedstawicielka wydziałowej rady samorządu studenckiego zachęcała studentów pierwszego roku do aktywnego uczestnictwa w życiu studentów IOE poprzez działalność w Samorządzie studenckim i kole naukowym, a kapelan Wojskowej Akademii Technicznej, ks. ppor. Krzysztof Włosowicz udzielił wszystkim duchowego wsparcia.

Zwracając się do studentów pierwszego roku Dyrektor Kopczyński życzył im „aby twórczo wykorzystali czas studiów na naukę, ale też na studenckie życie, które potem wspomina się latami. Od dziś Instytut Optoelektroniki to wasz Instytut i wasze miejsce na realizację ambitnych zamierzeń”.

Centralną częścią uroczystości było złożenie ślubowania przez studentów rozpoczynających naukę w Instytucie oraz wysłuchanie wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka pt: „Nowe obszary aktywności naukowej Instytutu Optoelektroniki – Centrum Inżynierii Biomedycznej”.

Na zakończenie Dyrektor Kopczyński życzył wszystkim wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów. " Życzę nam wszystkim, abyśmy w nadchodzący czas weszli z nadzieją, wzajemną życzliwością, pełni nowych inicjatyw i pomysłów oraz z przekonaniem o lepszym jutrze”.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

Galeria