Instytut Optoelektroniki WAT w strategicznym projekcie Europejskiej Agencji Obrony

Instytut Optoelektroniki WAT w strategicznym projekcie Europejskiej Agencji Obrony


Konsorcjum kierowane przez Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. uzyskało finansowanie w ramach konkursu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) na realizację projektu o akronimie PYTHIA (Predictive methodologY for TecHnology Intelligence Analysis – Prognozowana metodologia dla Inteligentnej Analizy Technologii). Członkiem zwycięskiego konsorcjum jest Instytut Optoelektroniki WAT.

Jest to pierwszy w naszej Akademii projekt przyznany w ramach Akcji Przygotowawczej w zakresie Badań Obronnych (Preparatory Action on Defence ResearchPADR), uruchomionej przez EDA w 2017 r. Akcja ta stanowi wstęp do Europejskiego Programu Badań Obronnych (EDRP), który będzie realizowany w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych UE (2021 – 2027).

Jednym z obszarów objętych PADR na 2017 rok było strategiczne działanie w zakresie oceny technologii, które koncentruje się na identyfikacji nowych obszarów badawczych w dziedzinie obronności w celu określenia kształtu przyszłych programów badawczych.

Projekt PYTHIA ma na celu opracowanie narzędzia do prognozowania i oceny w zakresie strategicznych technologii obronnych, osiągnięcia zdolności częstego dostarczania prognoz i ocen oraz do wyznaczenia głównych tendencji w dziedzinie badań i rozwoju. „Prace konsorcjum PYTHIA skupią się na opracowaniu narzędzia bazującego na analizie wielkich zbiorów danych (ang. big data), w szczególności eksploracji różnego typu danych i tekstu w celu zdefiniowania kluczowych trendów technologicznych. Metodologia będzie opierać się na informacjach zbieranych automatycznie z różnych źródeł publicznych np. baz patentów technologicznych, publikacji naukowych, opisów prototypów, komunikatów marketingowych i informacji prasowych, raportów dotyczących produkcji i sprzedaży w branży, mediów społecznościowych itp. Częścią projektu będą konsultacje eksperckie w ramach organizowanych warsztatów” – wyjaśnia kierownik projektu ze strony WAT dr inż. Marcin Kowalski, pracownik Instytutu Optoelektroniki.

Wyniki projektu posłużą do opracowania realistycznych scenariuszy potencjalnych przyszłych konfliktów oraz pomogą w określeniu strategicznych kierunków finansowania badań obronnych przez Unię Europejską.

Projekt, którego całościowy budżet wynosi 0.95 miliona euro potrwa 18 miesięcy i rozpocznie się 1 lutego.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT