Jubileuszowy doktorat

Jubileuszowy doktorat


W dniu 3 września 2018 r. Rada Naukowa Instytutu Optoelektroniki nadała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika ppłk. Piotrowi Knysakowi. Obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Metoda laserowej transmisji danych z zastosowaniem ciekłokrystalicznego modulatora współczynnika odbicia” miała miejsce 6 lipca 2018 r.

Ppłk Piotr Knysak jest pracownikiem Instytutu Optoelektroniki od 2004 r. Od początku pracy w Instytucie Optoelektroniki bierze czynny udział w realizacji projektów naukowo – badawczych wykonując dla urządzeń opracowywanych w zespole Laserowej Teledetekcji układy akwizycji i przetwarzania danych.  

Obrona rozprawy doktorskiej została doceniona przez recenzentów i członków komisji doktorskiej, co zaowocowało wyróżnieniem rozprawy doktorskiej przez Radę IOE.

Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, dla którego był to 10 doktorant w karierze zawodowej.

Doktorowi ppłk. Piotrowi Knysakowi oraz prof. Zygmuntowi Mierczykowi serdecznie gratulujemy.

Galeria

Fot. Z archiwum J. Mierczyk. Prof. Z. Mierczyk wraz z doktorantami.
Fot. Z archiwum J. Mierczyk. Prof. Z. Mierczyk wraz z doktorantami.