Nominacja profesorska dla ppłk. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka

Nominacja profesorska dla ppłk. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka


18 października Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 62 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał ppłk dr hab. inż. Przemysław Wachulak, adiunkt w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Gratulując nowo mianowanym profesorom dotychczasowej pracy naukowej Prezydent powiedział: „Jesteście Państwo wychowawcami młodych ludzi, młodzi rozwijają się pod Waszymi skrzydłami. Proszę, abyście im Państwo pokazywali, co to znaczy realizować naukę, jaki jest jej etos.”

Ppłk prof. dr hab. inż. Przemysław Wojciech Wachulak od 2009 r. pracuje w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie zajmuje się opracowywaniem i zastosowaniami źródeł promieniowania z zakresu skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR do m.in. nanoobrazowania, holografii, radiografii, radiobiologii i tomografii. Swoje badania opiera na laserowo-plazmowych  źródłach promieniowania EUV i SXR, bazujących na podwójnej tarczy gazowej. W ostatnich latach opracował pierwsze w Polsce, a pod względem konstrukcyjnym pierwsze na świecie, mikroskopy na zakres EUV i SXR z rozdzielczością ok. 50 nanometrów. Aktualnie zajmuje się badaniami związanymi ze spektroskopią absorpcyjną NEXAFS oraz rentgenowską koherentną tomografią SXR w badaniach materiałowych, w której zademonstrował rozdzielczość ok. 2 nanometrów.

Ppłk prof. Wachulak uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 r. Studia magisterskie ukończył z pierwszą lokatą. Stopień naukowy „doctor of philosophy” otrzymał na Wydziale Elektrycznym i Komputerowym Uniwersytetu Stanowego w Kolorado, Fort Collins, Stany Zjednoczone, w 2008 r. Doktorat został nostryfikowany na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2009 r. W styczniu 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki, specjalność: optyka, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W lipcu 2018 r., w wieku 38 lat,  otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. źródło: prezydent.pl

Galeria