Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mesfina Ayele

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mesfina Ayele


17 kwietnia 2018 r. miała miejsce kolejna obrona rozprawy doktorskiej w ramach studiów doktoranckich Erasmus Mundus Extatic. Rozprawa mgr. inż. Mesfina Ayele została przygotowana w wyniku projektu badawczego, na podstawie umowy pomiędzy Wojskową Akademia Techniczną a Politechniką Czeską w Pradze. Promotorem rozprawy był prof. Henryk Fiedorowicz a kopromotorem doc. dr inż. Ladislav Pina.

Przedmiotem badań przedstawionych w rozprawie jest mikroskopia kontaktowa z zastosowaniem miekkiego promieniowania rntgenowskiego (ang. soft X-ray contact microscopy – SXCM). Technika ta umożliwia uzyskanie obrazów żywych próbek biologicznych z wysokim kontrastem oraz nanometrową rozdzielczością przestrzenną za pomocą miękkiego promieniowania rentgenowskiego w zakresie widmowym tzw. „okna wodnego”. Obejmuje on przedział długości fal od 2,3 nm do 4,4 nm. Celem badań było opracowanie nowego systemu SXCM, działającego z nanosekundowymi impulsami miekkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanymi za pomocą kompaktowego laserowo-plazmowgo źródła światła z zastosowaniem impulsowej tarczy gazowej. Technika wytwarzania miękkiego promieniowania rentgenowskiego laserem przy użyciu impulsowej tarczy gazowej została opracowana przez zespół badawczy Instytutu Optoelektroniki WAT.

 Rada Instytutu Optoelektroniki na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. nadała Mesfinowi Ayele stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

Gratulujemy.