Otwarcie roku akademickiego 2018/2019

Otwarcie roku akademickiego 2018/2019


„Inauguracja roku akademickiego jest wydarzeniem uświęconym obyczajem i wielowiekową tradycją, okolicznością zawsze szczególną dla społeczności akademickiej. Akademickość oznacza bowiem dążenie do pozyskiwania wiedzy w duchu wolności, rzetelności i niezależności. Ale pozyskiwanie wiedzy wymaga wysiłku i świadomego wyboru. Rozpoczynamy zatem okres wzmożonej nauki i pracy. Przed nami trudny i przełomowy dla wszystkich uczelni rok akademicki. Rok, w którym dokonają się zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego” – mówił podczas inauguracji roku akademickiego Dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.

W inauguracji wzięli udział: prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, dziekani Wydziałów WAT, Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN reprezentowany przez dr. hab. Stanisława Lewińskiego, byli rektorzy WAT, profesorowie IOE, Kanclerz mgr Adam Wronecki, Kwestor mgr Janusz Guzek, przedstawiciele administracji centralnej, kapelan WAT ksiądz ppor. Krzysztof Włosowicz, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi i dyrektorzy firm współpracujących z Instytutem, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy Instytutu.

„Miniony rok akademicki był kolejnym rokiem wzmacniania aktywności dydaktycznej Instytutu. Prowadzimy pełen zakres studiów wyższych wszystkich stopni. Na realizowanych we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, wydziałami akademickimi WAT i Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, studiach inżynierskich w zakresie Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej mamy już cztery roczniki studentów. W tym roku pierwsi z nich złożą prace dyplomowe” – mówił Dyrektor podsumowując działalność dydaktyczną Instytutu. Nie zabrakło również miejsca na podsumowanie osiągnięć naukowych. „W roku 2017/2018 realizowaliśmy ponad 70 różnego rodzaju projektów badawczych (…). Wyniki badań pracowników Instytutu w 2018 r. przedstawiono w ponad 60 publikacjach z listy JCR. W działalności naukowej w roku akademickim 2017/2018 Rada Instytutu przeprowadziła 7 procedur doktorskich, 4 postępowania habilitacyjne. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał w sierpniu 2018 roku tytuł profesora Panu ppłk. dr hab. inż. Przemysławowi Wachulakowi. To drugi tytularny profesor w Wojsku Polskim”.
W przemówieniu nie zabrakło wzmianki o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, nagrodach, wyróżnieniach i stypendiach, które za swoją pracę otrzymali pracownicy IOE. Dyrektor wyróżnił dyplomami pracowników dziekanatu IOE: dr inż. Mirosława Nowakowskiego, mgr inż. Annę Szczurek oraz mgr. inż. Stanisława Wdowiaka „Za najlepszy Dziekanat w roku akademickim 2017-2018”.

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli w minionym roku akademickim: profesora Zbigniewa Puzewicza, dr Krystynę Radomską, p. Leszka Piszczka.

Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie studentów pierwszego roku. Naukę w Instytucie podjęło 24 studentów. Dyrektor złożył wszystkim studentom gratulacje i życzył, aby twórczo wykorzystali czas studiów.

Wykład inauguracyjny pt.:”Krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne i jego zastosowania” wygłosił prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją Joanny Korczago.

„W nowym roku akademickim nauczycielom, kadrze, pracownikom i studentom IOE życzę wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i wielu sukcesów. Życzę nam wszystkim, abyśmy w nadchodzący czas weszli z nadzieją, wzajemną życzliwością, pełni nowych inicjatyw i pomysłów oraz z przekonaniem o lepszym jutrze” – tymi słowami Dyrektor zakończył uroczystość inauguracyjną.

 

Tekst: Aneta Bombalska

fot. Sebastian Jurek

Galeria