Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT

Pamięć o profesorze Puzewiczu na trwałe wpisana w historię WAT


„Wybitny uczony i wynalazca, ojciec polskiej i pionier światowej  techniki laserowej. Twórca pierwszego polskiego lasera. Zasłużony dla polskiego przemysłu obronnego. Autor wielu wdrożeń systemów optoelektronicznych w technice militarnej, medycynie, ochronie środowiska i przemyśle. Wychowawca wielu pokoleń elektroników i optoelektroników. Wielki Polak, gorący patriota” – takie słowa zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci płk. prof. Zbigniewa Puzewicza. Uroczystego odsłonięcia dokonano dzisiaj w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Gmachu płk. prof. Zbigniewa Puzewicza.

„Naszym obowiązkiem pozostaje troska o to, co Profesor czynił tak skutecznie, z energią i oddaniem: budowanie kadr polskiej nauki, służenie naszej armii, tworzenie wzajemnie korzystnych relacji między wojskiem a gospodarką, utrzymanie synergii między zdolnościami nauki i potencjałem obronnym kraju” – powiedział dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński rozpoczynając uroczystość.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali Jego Magnificencja rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, żona płk. prof. Zbigniewa Puzewicza – Genowefa Puzewicz oraz radca Prezesa Rady Ministrów płk dr Krzysztof Gaj. Rodzinie Profesora został przekazany akt nadania stanowiący uchwałę Senatu Wojskowej Akademii Technicznej, który zdecydował o trwałym i widocznym wpisaniu imienia prof. Puzewicza w historię WAT.

W uroczystości udział wzięli: rodzina Profesora, władze uczelni, przedstawiciele wydziałów akademickich WAT, pracownicy Instytutu oraz przedstawiciele MON, BBN, instytucji i firm, które współpracowały z Profesorem.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej stanowiło element inauguracji roku akademickiego Instytutu Optoelektroniki. ”Organizując uroczystość w dniu inauguracji roku akademickiego, chcemy pokazać naszym studentom i podchorążym, że warto pracować dla dobra i bezpieczeństwa ojczyzny, warto sięgać po największe wyzwania i warto być patriotą w każdych warunkach” – powiedział dyrektor Instytutu płk Kopczyński. W swoim przemówieniu przedstawił życiorys i dokonania Profesora.

Pani Genowefa Puzewicz podziękowała za upamiętnienie jej męża. „W imieniu rodziny chciałabym najmocniej podziękować rektorowi-komendantowi WAT, Senatowi Wojskowej Akademii Technicznej, Radzie Naukowej Instytutu Optoelektroniki, dyrekcji Instytutu i wszystkim tym, dzięki którym dzisiaj odbyła się ta podniosła uroczystość, podczas której zostały docenione wszystkie osiągnięcia naukowe i zasługi mojego męża” – powiedziała żona prof. Puzewicza.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej rodzina, współpracownicy i przyjaciele Profesora złożyli wpisy do Księgi Pamiątkowej WAT.

Prof. Puzewicz zmarł 29 marca 2018 r. w wieku 88 lat. Z Wojskową Akademią Techniczną był związany od roku 1951, od tego czasu współtworzył strukturę Akademii i aktywnie umacniał pozycję WAT zarówno w kraju jak i na świecie.

W murach WAT Zbigniew Puzewicz zdobywał kolejne tytuły naukowe: magistra inżyniera w 1956 r., doktora nauk technicznych w 1960 r., profesora nadzwyczajnego w 1970 r. i profesora zwyczajnego w 1978 r. W Akademii prowadził zajęcia dydaktyczne. Polem Jego szczególnych zainteresowań była elektronika kwantowa. W 1967 r., utworzył  Instytut Elektroniki Kwantowej WAT, którego komendantem pozostał do 1994 r.  Po przejściu do rezerwy prof. Puzewicz objął kierownictwo Zespołu Elektroniki Kwantowej Instytutu Optoelektroniki WAT, nad którym pieczę sprawował aż do śmierci.

Prof. Zbigniew Puzewicz kierował zespołem naukowców, który 20 sierpnia 1963 r. uruchomił pierwszy w Polsce laser helowo-neonowy. Wdrażane przez Profesora rozwiązania były szeroko stosowane, m.in. w medycynie, gdzie innowacyjną technikę laserową zastosowano m.in. w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie i w latach 1965 – 1978 zoperowano nią ponad 6000 osób, w budownictwie oraz w sektorze zbrojeniowym.  Wśród opracowanych przez zespół Profesora i wdrożonych do produkcji wojskowych urządzeń  znajdują się m.in.: pierwszy w Polsce dalmierz laserowy i opracowany na jego bazie pierwszy artyleryjski dalmierz w państwach Układu Warszawskiego, system ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym Bobrawa oraz systemy laserowe dla układów kierowania ogniem Merida i Drawa. 

Sztandarowymi produktami opracowanymi pod kierownictwem prof. Zbigniewa Puzewicza były przenośne zestawy przeciwlotnicze Grom i Piorun, lekki mobilny system rakietowy Kusza oraz oświetlacz laserowy na potrzeby amunicji precyzyjnego rażenia z krajowym systemem autoryzacji. Za wybitne osiągnięcia prof. Zbigniewa Puzewicz został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 kwietnia 2018 r. śp. prof. Zbigniew Puzewicz spoczął na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. Sebastian Jurek

 

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie Defence24 [LINK]

Galeria