Pamięci Profesora Zbigniewa Puzewicza

Pamięci Profesora Zbigniewa Puzewicza


Z wielkim smutkiem pracownicy i studenci Wojskowej Akademii Technicznej przyjęli wiadomość o śmierci prof. dr. inż. Zbigniewa Puzewicza, pułkownika w stanie spoczynku,  twórcy i pierwszego komendanta Instytutu Elektroniki Kwantowej WAT, wybitnego konstruktora optoelektronicznych systemów uzbrojenia, twórcy pierwszych polskich laserów i przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom i Piorun.

Prof. Zbigniew Puzewicz zmarł w nocy 29 marca 2018 r., w wieku 88 lat.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie, ul. gen. Witolda Urbanowicza 49.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Wojskowym o godz. 12.00, ul. Powązkowska 43/45.

 

Pamięci profesora Zbigniewa Puzewicza

Profesor Zbigniew Puzewicz urodził się 14 lutego 1930 r. w Wilnie. Po wojnie razem z rodziną został repatriowany do Gdańska, gdzie w 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Ukończył je w 1951 r., uzyskując w 1952 r. dyplom inżyniera elektryka. Na studiach pełnił służbę wojskową w kompanii akademickiej. W 1951 r. został skierowany do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie równolegle z kontynuowaniem studiów magisterskich prowadził zajęcia dydaktyczne. Początkowo laboratoria i ćwiczenia rachunkowe, a jeszcze przed obroną pracy magisterskiej (1956 r.), wykłady z podstaw teorii pola i techniki u.w.cz., podstaw radiotechniki, teoretycznych podstaw radiotechniki, teorii pola elektromagnetycznego i techniki fal ultrakrótkich, elektroniki kwantowej, wybranych zagadnień przyrządów próżniowych. W grudniu 1960 r. obronił pracę doktorską, a w 1961 r. mjr dr inż. Zbigniew Puzewicz objął kierownictwo Katedry Podstaw Radiotechniki. Swoje zainteresowania skierował jednak w stronę elektroniki kwantowej. W 1969 r. płk dr inż. Zbigniew Puzewicz przekształcił katedrę w Katedrę Układów Elektronicznych i Elektroniki Kwantowej, którą kierował do 1975 r. W 1967 r. jeszcze jako ppłk dr inż. utworzył Instytut Elektroniki Kwantowej WAT. Komendantem instytutu pozostał do 1994 r.  Do stopnia pułkownika awansował w 1968 r. Po przejściu do rezerwy objął kierownictwo Zespołu Elektroniki Kwantowej Instytutu Optoelektroniki WAT. Zespołem kierował aż do śmierci. W Wojskowej Akademii Technicznej profesor Zbigniew Puzewicz spędził 67 lat niezwykle twórczego i owocnego życia. Współtworzył strukturę uczelni i aktywnie umacniał pozycję WAT w kraju i na świecie. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1970 r., a profesorem zwyczajnym został w 1978 r. Jednym z recenzentów dorobku profesora Puzewicza był prof. Janusz Groszkowski.

W kierowanej przez prof. Zbigniewa Puzewicza Katedrze Radiotechniki powstały pierwsze w Polsce lasery: w sierpniu 1963 r. laser He-Ne generujący promieniowanie o długości fali 1,15μm, w listopadzie laser rubinowy, a w 1966 pierwszy w Polsce laser molekularny znacznej mocy. Wraz z uruchomieniem laserów profesor rozpoczął prace nad ich aplikacjami. W marcu 1965 r. odbył się pokaz koagulatora laserowego i zaraz potem, w kwietniu, pierwsza w Europie operacja koagulacji oka. Opracowanymi przez profesora laserami, w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Warszawie, zoperowano w latach 1965-1978 ponad 6000 osób. Kolejny laser medyczny – lancet laserowy powstał w 1978 r. W Klinice Otolaryngologicznej przeprowadzono około 2300 operacji z użyciem skalpela laserowego z IEK.

Najważniejszą jednak sferą działalności prof. Puzewicza były prace naukowe i wdrożeniowe dotyczące wojskowych systemów optoelektronicznych. Opracowany w zespole profesora laserowy dalmierz artyleryjski PORTLAND został wyprodukowany w latach 1984 – 1990 w Przemysłowym Centrum Optyki w Warszawie w 147 egzemplarzach, System Kierowania Ogniem SKO MERIDA w 599 egzemplarzach, system ostrzegania o promieniowaniu laserowym BOBRAWA w 681 egzemplarzach dla WP i 78 na eksport, Systemy Kierowania Ogniem SKO DRAWA i SKO DRAWA-T dla czołgu T-72 w 249 egzemplarzach.

Po utworzeniu Zespołu Elektroniki Kwantowej prof. Puzewicz całkowicie poświęcił się pracom nad techniką rakietową i amunicją precyzyjnego rażenia.  W 1993 r. zainicjował powstanie spółki Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM – MESKO, która ściśle współpracowała z IOE WAT.  Pod kierunkiem profesora powstały i zostały wdrożone do produkcji przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Grom-I (1996 r.) i Grom (2000 r.). Do końca kierował pracami nad najnowszym pociskiem Piorun.  Profesor Puzewicz był pomysłodawcą mobilnej wersji zestawów rakietowych Kusza. Kierował również pracami nad laserowym podświetlaczem celu LPC-1 i głowicami samonaprowadzającymi do granatów moździerzowych kalibru 120 mm i pocisków artyleryjskich 155 mm oraz rakietowego zestawu przeciwpancernego Pirat.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Nagradzany licznymi resortowymi, państwowymi i międzynarodowymi nagrodami, w tym Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN.

Fot. Archiwum Instytutu Optoelektroniki WAT