Pierwsza Szkoła NATO z dziedziny optyki w Polsce

Pierwsza Szkoła NATO z dziedziny optyki w Polsce


Pierwsza Szkoła NATO z dziedziny optyki w Polsce miała miejsce w Wojskowej Akademii Technicznej w dniach 19-20 grudnia 2013 r. Tematem przewodnim Szkoły, zorganizowanej przez Instytut Optoelektroniki WAT, było automatyczne rozpoznawanie celów na podstawie sygnatur optycznych - "Active Passive Electro-optic/Infrared (EO/IR) Automatic Target Recognition (ATR)".

Szkoła NATO przygotowana była przez Panel SET (Sensors & Electronics Technology) Organizacji ds. Nauki i Techniki NATO (NATO Science & Technology Organization – NATO STO). Koordynatorem spotkania był dr inż. Zbigniew Zawadzki z IOE WAT. W wykładach udział wzięło ponad 30 słuchaczy, nie tylko z naszej Akademii, ale również z takich ośrodków naukowych jak: Centrum Badań Kosmicznych, Politechnika Warszawska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Organizacja ds. Nauki i Techniki NATO w ramach swoich paneli tematycznych organizuje wiele spotkań w formie sympozjów, szkół, warsztatów, krótkich kursów czy spotkań specjalistów. Szkoła zorganizowana jest w formie serii wykładów, które prezentowane są podczas dwudniowego spotkania w trzech różnych miejscach i ma na celu przekazanie najnowszej naukowej lub technicznej wiedzy w określonej dziedzinie, a skierowana jest do szerszego i mniej wyspecjalizowanego grona osób aniżeli spotkanie specjalistów.  

Wykłady na temat automatycznego rozpoznawania celów na podstawie sygnatur optycznych "Active Passive Electro-optic/Infrared (EO/IR) Automatic Target Recognition (ATR)„ przeprowadzono dotychczas w Palaiseau (Francja). Szkoła, która odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie była drugą z tej serii, a ostatnia odbędzie się w Pasadenie, CA (USA). Serię dziesięciu wykładów w prezentowanej tematyce przedstawili światowej klasy specjaliści posiadający szeroką wiedzę na temat zastosowania ATR w systemach EO/IR: Robert Hintz (Naval Air Warfare Center Weapons Division, USA), Dr. Walter Armbruster (Fraunhofer Institute, Niemcy), Dr. Timothy J. Klausutis (USAF AFMC AFRL/RWW, USA), Kenneth McEwan (Dstl Porton Down UK, Wielka Brytania) oraz Dr. Clare Walters (Army Night Vision and Electro-Optics Directorate, USA).

Serię wykładów rozpoczęła prezentacja dotycząca podstaw ATR, opisująca na wysokim poziomie aktualne podejścia do tematyki oraz wyjaśniająca, jakie narzędzia używane są do oceny efektywności systemów ATR. W prezentacji tej przedstawiono również koncept Pixels on Target (POT) w sensie jego wykorzystania w porównaniu możliwości systemów ATR w prowadzeniu detekcji, klasyfikacji, rozpoznania, identyfikacji oraz charakteryzacji celów. W kolejnych wykładach zaprezentowano w szczegółach wszystkie aspekty systemów EO/IR ATR w odniesieniu do szerokiego wachlarza ich zastosowań. Poruszany był między innymi temat pasywnych systemów EO/IR ATR opartych na systemach obrazujących w świetle widzialnym i podczerwieni używanych dla celów wojskowych. Systemy te działają w obszarze widzialnym, bliskiej podczerwieni, podczerwieni krótkofalowej(SWIR), podczerwieni średniofalowej (MWIR) oraz podczerwieni długofalowej (LWIR). POT może być ogólnie wykorzystywany nie tylko w celu oceny efektywności każdego z elementów systemu, ale w połączeniu z efektami atmosferycznymi pozwala na przewidywanie wydajności systemu w całości. Wykłady dotyczące systemów pasywnych podsumowały dwudniowe spotkanie.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Jankiewicz

 

 

Galeria