Projekt IOE otrzymał finansowanie w konkursie Beethoven 2

Projekt IOE otrzymał finansowanie w konkursie Beethoven 2


Projekt badawczy prof. dr. hab. inż. Henryka Fiedorowicza z Instytutu Optoelektroniki WAT został zakwalifikowany do finansowania w rozstrzygniętym w październiku 2017 r. drugim konkursie Beethoven organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Projekt pt. „Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z użyciem skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w laboratoryjnych źródłach z zastosowaniem laserów” jest jednym z 38 najlepszych projektów, które otrzymały finansowanie. W konkursie złożono w sumie 155 wniosków.  

Więcej informacji o wynikach konkursów NCN TUTAJ