Projekt PYTHIA oficjalnie rozpoczęty

Projekt PYTHIA oficjalnie rozpoczęty


W dniach 14-15 marca w siedzibie Europejskiej Agencji Obrony w Brukseli odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu PYTHIA. Konsorcjum projektowe, w skład którego wchodzi Instytut Optoelektroniki WAT, spotkało się z Chief Executive EDA Jorge Domecq. Przedstawiono wizję oraz plan realizacji projektu. Instytut Optoelektroniki reprezentowali kierownik projektu dr inż Marcin Kowalski oraz ppłk dr hab. inż. Norbert Pałka.

PYTHIA dotyczy strategicznego prognozowania w zakresie technologii. W ramach projektu opracowana zostanie metodologia oraz narzędzia do prognozowania i oceny w zakresie strategicznych technologii obronnych. Metodologia oraz narzędzia mogą być wykorzystane do szybkiego oraz częstego dostarczania prognoz i ocen strategicznych technologii wojskowych oraz do wyznaczenia głównych tendencji w dziedzinie badań i rozwoju. Projekt potrwa 18 miesięcy.

Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach Akcji Przygotowawczej w zakresie Badań Obronnych (Preparatory Action on Defence Research – PADR), uruchomionej przez EDA w 2017 r.

red. Ewa Jankiewicz
fot. EDA

Galeria