Spotkanie ekspertów NATO


W dniu 21 maja 2013 w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się już po raz drugi spotkanie zespołu ekspertów NATO ds. zdalnego wykrywania broni chemicznej i biologicznej działającego w ramach podgrupy NATO ds. wykrywania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń (NATO Detection, Identification, and Monitoring Panel (DIMP) TEAM OF EXPERTS (ToE) ON STANDOFF DETECTION (SoD) OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL AGENTS (CBA).

W spotkaniu zespołu uczestniczyło 10 osób z Niemiec, Francji, Włoch, Anglii, Kanady, Finlandii, Polski, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Stronę polską reprezentowali: płk dr inż. Krzysztof Kopczyński –dyrektor Instytutu Optoelektroniki oraz dr inż. Zbigniew Zawadzki - adiunkt IOE WAT. Nową szefową panelu DIM została dotychczasowa przewodnicząca zespołu ekspertów Cynthia Swim z USA, która współprzewodniczyła z Hugo Lavoie z Kanady (nowym przewodniczącym NATO ToE) obradom zespołu. Zasadniczym celem działalności zespołu jest monitorowanie rozwoju i ocena przydatności technologii służących zdalnemu wykrywaniu broni chemicznej i biologicznej, a także toksyn przemysłowych. Zajmuje się on także zbieraniem i wymianą informacji o projektach realizowanych w tej dziedzinie w krajach członkowskich NATO. Zespół formułuje również generalne wymagania dla systemów zdalnego wykrywania broni chemicznej i biologicznej w celu właściwego uwzględniania metod zdalnej detekcji, klasyfikacji i identyfikacji. Wiąże się z tym również uzgadnianie metodologii oceny jakości i efektywności systemów zdalnego wykrywania. Do zadań zespołu należy też modyfikacja istniejących dokumentów i opracowań NATO na temat wykrywania zagrożeń chemicznych i biologicznych. Pobyt zespołu w WAT wypełniła merytoryczna dyskusja ekspertów, jak również wizyta w Laboratoriach Techniki Laserowej oraz w Laboratoriach Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki. Gospodarzem obrad Panelu DIM, było Szefostwo Obrony przed Bronią Masowego Rażenia reprezentowane przez przedstawiciela Polski w DIMP mjr. Aleksandra Szewczuka. Obrady DIMP odbyły się w dniach 22-24.05.2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP i dotyczyły operacyjnych i technicznych aspektów detekcji i identyfikacji skażeń biologicznych, chemicznych i radiologicznych.

Ewa Jankiewicz