Spotkanie grupy NATO SET ET-109

Spotkanie grupy NATO SET ET-109


O identyfikacji materiałów niebezpiecznych za pomocą technik spektroskopii Ramana rozwijanych w Wojskowej Akademii Technicznej dyskutowali przedstawiciele grupy NATO SET ET-109 “Surface-enhanced Raman Scattering For Defense Applications” („Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana do zastosowań wojskowych”). W spotkaniu, które odbyło się w Instytucie Optoelektroniki WAT w dniach 11 i 12 lipca wzięli udział członkowie grupy reprezentujący instytucje z USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Niemiec, Kanady i Polski – obok Wojskowej Akademii Technicznej w skład grupy wchodzi również Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

Zespół badawczy (Exploratory Team) SET-ET-109 zajmujący się techniką SERS (z ang. Surface-enhanced Raman Scattering) powstał z inicjatywy przedstawicieli Edgewood Biological Chemical Center (USA). Spektroskopia Ramana znajduje powszechne zastosowanie w identyfikacji materiałów niebezpiecznych. Posiada ona wiele zalet, w tym możliwość identyfikacji badanych substancji w czasie rzeczywistym, możliwość badania próbek środowiskowych oraz w większości przypadków brak potrzeby przygotowania próbek do badań. Pewnym ograniczeniem tej techniki jest jednak jej czułość, co sprawia, że umożliwia ona pomiar jedynie widocznych ilości danego materiału. Zastosowanie techniki SERS pozwala jednak ominąć to ograniczenie i zapewnia zdolność szybkiego oraz niezawodnego wykrywania śladowych ilości (niewidocznych gołym okiem) materiałów niebezpiecznych. Zdolność ta jest ważna w wielu obszarach zastosowań wojskowych i cywilnych. Zalety wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana sprawiają, że może ona znaleźć zastosowanie między innymi w wykrywaniu zagrożeń związanych z działaniami militarnymi obejmującymi sprawdzenie skuteczności odkażania, wykrywanie par niskolotnych substancji oraz wykrywanie śladowych ilości materiałów niebezpiecznych w środowisku.

Tematyka SERS rozwijana jest w Instytucie Optoelektroniki WAT przez Zespół Nanotechnologii z Zakładu Technologii Optoelektronicznych. Badania te prowadzone są w ramach projektów krajowych (grant Badawczy Ministerstwa Obrony Narodowej) oraz międzynarodowych (Europejska Agencja Obrony) między innymi we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN.  

ppłk Bartłomiej Jankiewicz
fot. Sebastian Jurek

Galeria