V Konferencja wiWAT

V Konferencja wiWAT


W dniach 5-7 grudnia w podwarszawskich Falentach odbyła się konferencja naukowa Wiedza i Innowacje „wiwat 2017” zorganizowana przez Dział Spraw Studenckich, Samorząd Doktorantów oraz Samorząd Studentów Wojskowej Akademii Technicznej. 50 uczestników konferencji prezentowało swoje prace prowadzone w ramach własnej pracy badawczej. Instytut Optoelektroniki był reprezentowany przez doktorantów Pawła Grześ (II rok studiów) i Mateusza Pomianka (I rok studiów).

W trakcie wydarzenia rozstrzygany był konkurs na najlepszy referat zaprezentowany w trakcie konferencji. Komisja konkursowa składała się z przewodniczącej Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Marzeny Tykarskiej oraz przedstawicieli wszystkich wydziałów WAT. Nagrody były przyznawane oddzielnie studentom i doktorantom. Za najlepszy referat doktorantów uznano wystąpienie Pawła Grześ pt.: „Techniki generacji nano- i subnanosekundowych impulsów optycznych metodą modulacji bezpośredniej”. Referat prezentował postęp prac prowadzonych w ramach samodzielnej pracy badawczej.

Sponsorami nagród byli Samorząd Studentów WAT oraz firma PKO PB Finat.

Galeria

Paweł Grześ podczas prezentacji referatu
Mateusz Pomianek podczas prezentacji plakatu
Paweł Grześ odbiera nagrodę z rąk prezesa PKO BP Finat
Pamiątkowe zdjęcie laureata konkursu z Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Marzeną Tykarską oraz prezesem PKO BP Finat