WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych

WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych


Przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab. inż. Norbert Pałka i dr inż. Marcin Kowalski dyskutowali podczas spotkania w Brukseli na temat realizacji nowego projektu Europejskiej Agencji Obrony o akronimie SOLOMON – Strategy Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defeNce. Kierowany przez płk. Pałkę zespół naukowo-badawczy z Instytutu Optoelektroniki (IOE) WAT odpowiedzialny jest w projekcie za analizę lądowych systemów wojskowych obecnie stosowanych w Unii Europejskiej oraz identyfikację potrzeb w zakresie technologii i systemów uzbrojenia.

Projekt SOLOMON dotyczy strategicznego działania w zakresie prognozowania technologicznego (PADR-STFEF-02 – 2018 Strategic Technology Foresight) i jest prowadzony w ramach prac przygotowawczych Unii Europejskiej w dziedzinie badań obronnych. Umowę na jego realizację podpisano pomiędzy Europejską Agencją Obrony (European Defence Agency) a zwycięskim konsorcjum kierowanym przez Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 25 maja w Brukseli. W projekcie uczestniczy 18 konsorcjantów z 10 krajów UE, w tym Wojskowa Akademia Techniczna. Kwota finansowania grantu wynosi 1,88 mln EUR.

„SOLOMON jest częścią prac przygotowawczych, mających na celu przetestowanie mechanizmów, które pomogą przygotować, zorganizować i zrealizować szereg działań, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zakresie badań obronnych i rozwoju technologii (R&T)” – wyjaśnia płk Norbert Pałka odpowiedzialny za realizację zadań powierzonych Wojskowej Akademii Technicznej. „Działania te mają na celu poprawę konkurencyjności i innowacyjności w europejskim przemyśle obronnym i stymulowanie współpracy między podmiotami zajmującymi się badaniami i technologią w państwach członkowskich Unii Europejskiej” – podkreśla płk Pałka.

Dodajmy, że projekt SOLOMON stanowi kontynuację projektu PYTHIA, w którym WAT również uczestniczy, a który został wybrany w ramach działania przygotowawczego dotyczącego strategicznego prognozowanie technologicznego w 2017 r. Jak wyjaśnia kierownik projektu dr inż. Marcin Kowalski z IOE WAT prace prowadzone w ramach projektu PYTHIA mają na celu zapewnienie skutecznego sposobu rozwiązywania problemu zagadnień krytycznych zależności technologicznych w dziedzinie obronności dla Unii Europejskiej w odniesieniu do obecnych i przyszłych systemów.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. European Defence Agency