WAT z kolejnymi projektami Europejskiej Agencji Obrony

WAT z kolejnymi projektami Europejskiej Agencji Obrony


Naukowcy z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej będą uczestniczyć w dwóch nowych projektach Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency). W rozstrzygniętym właśnie konkursie Preparatory Action for Defence Research (PADR) finansowanie uzyskały dwa projekty, w których WAT jest konsorcjantem – Tactical Advanced Laser Optical System (TALOS) oraz Strategy Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defeNce (SOLOMON).

Nowe technologie laserowej broni skierowanej energii powstaną w laboratoriach WAT

Celem projektu “Tactical Advanced Laser Optical System” (TALOS), realizowanego w ramach konkursu PADR-EF-02-2018 Towards a European high-power laser effector,  jest stworzenie „mapy drogowej” w zakresie technologii laserowej broni skierowanej energii. Mapa powinna określać technologie i czas niezbędny do militarnego zastosowania broni laserowej na współczesnym i przyszłym polu walki. Budżet projektu to 5 400 000 EUR, z czego kwota dofinansowania zadań  WAT wynosi 967 125 EUR. Prace, koordynowane przez firmę CILAS z Francji (lidera projektu), ukierunkowane będą na opracowanie systemu efektora laserowego o mocy ciągłej powyżej 100 kW, wykonanego na bazie wyłącznie europejskich technologii. Podstawowe zagadnienia występujące w projekcie dotyczą: technologii laserów i wzmacniaczy światłowodowych, koherentnego sprzęgania wiązek laserowych, wykrycia i precyzyjnego śledzenia celu z uwzględnieniem kompensacji turbulencji atmosferycznych oraz odziaływania promieniowania laserowego z materią.

Zespół Instytutu Optoelektroniki WAT pod kierownictwem płk. dr. hab. inż. Jacka Świderskiego odpowiedzialny będzie m.in. za opracowanie oscylatora oraz wzmacniacza światłowodowego dużej mocy, pracującego w zakresie widmowym bezpiecznym dla wzroku (długość fali ok. 2000 nm). W laboratoriach Instytutu Optoelektroniki odbędzie się również demonstracja prototypu tego układu. Rozpoczęcie prac zaplanowano na marzec 2019 r. W projekcie uczestniczyć będzie 16 konsorcjantów z 9 krajów członkowskich Unii Europejskiej reprezentujących przemysł, instytuty naukowe oraz uczelnie techniczne.

Prognozowanie strategiczne technologii obronnych

Projekt „Strategy Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defeNce” (SOLOMON), stanowi drugi etap prac w zakresie prognozowania strategicznego rozwoju technologii obronnych i korzysta z metodologii opracowanej w ramach prac konsorcjum PYTHIA, którego Instytut Optoelektroniki jest członkiem. SOLOMON ma na celu opracowanie narzędzi analitycznych do identyfikacji krytycznych technologii oraz znalezienia zaufanego łańcucha dostawców dla branży zbrojeniowej, odpowiedzialnej za dostarczanie unijnych systemów oraz usług zbrojeniowych. Projekt zdefiniuje możliwe plany działania w zakresie podaży unijnych systemów uzbrojenia i priorytety w ramach strategicznego prognozowania technologicznego. Umożliwi lepsze zrozumienie zależności między europejskimi systemami zbrojeniowymi począwszy od surowców, poprzez technologie i komponenty, pochodzące również z krajów spoza UE.

Zespół Instytutu Optoelektroniki WAT, pod kierownictwem dr. inż. Marcina Kowalskiego, odpowiedzialny będzie m.in. za analizę lądowych systemów wojskowych obecnie stosowanych w Unii Europejskiej oraz identyfikację potrzeb w zakresie technologii i systemów uzbrojenia UE. Projekt rozpocznie się w drugiej połowie 2019 r. Realizować go będzie18 konsorcjantów z 10 krajów członkowskich UE, reprezentujących przemysł, instytuty naukowe oraz uczelnie techniczne. Budżet projektu to 1 890 000 EUR, z czego koszty zadań WAT wynoszą 106 687,50 EUR. Liderem konsorcjum SOLOMON jest Engineering Ingegneria Informatica z Włoch, a projekt realizowany będzie w ramach PADR-STFEF-02-2018 Strategic technology foresight.

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT

Więcej o programie PADR