XII Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018

XII Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018


W dniach 25 – 27 września 2018 r. w Jastarni odbyło się kolejne XII Sympozjum Techniki Laserowej. Głównym organizatorem Sympozjum był Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, a współorganizatorami – Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski. Sympozjum sponsorowało Przemysłowe Centrum Optyki S.A., CRW TeleSystem-Mesko Sp. z o.o. i Vigo System S.A. W konferencji uczestniczyli naukowcy z wielu krajowych uczelni i ośrodków badawczych, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Technologii Elektronowej, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowej Akademii Technicznej.

Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz firmy COMEF Sp. z o.o., Scitec Instruments Polska, OWIS GmbH i Oxxius Sympozjum było okazją do wystawienia i prezentacji swoich produktów w środowisku związanym z techniką laserową.

Obrady Sympozjum podzielone zostały na sesje, których tematyka obejmowała fotonikę scaloną, lasery włóknowe, lasery impulsowe w zakresie bliskiej podczerwieni, systemy laserowe w badaniach naukowych, laserowe ośrodki czynne, lasery półprzewodnikowe, zastosowanie laserów a także pomiary optoelektroniczne.

W ramach Konferencji przeprowadzono dwa konkursy dla młodych naukowców dotyczące wyników prac prezentowanych na sesji plakatowej oraz podczas wystąpień konferencyjnych. Nagrody im. prof. Zbigniewa Puzewicza wręczali przewodniczący Komitetu Naukowego. Jedną z dwóch nagród za najlepszą prezentację otrzymał doktorant Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Pan Paweł Grześ.

W konferencji brało udział 125 uczestników, na 12 sesjach tematycznych wygłoszono 54 wykłady, na sesji plakatowej przedstawiono 52 plakaty.

Konferencja odbywała się w położonym między morzem a Zatoką Gdańską Domu Zdrojowym w Jastarni, co zachęcało do spacerów w przerwach między wykładami.

Wysoki poziom merytoryczny oraz organizacja Sympozjum zostały zauważone i docenione przez wszystkich uczestników konferencji.

Galeria