Zakończenie pracy zawodowej dr. hab. Alfreda Padzik-Graczyk, prof. WAT

Zakończenie pracy zawodowej dr. hab. Alfreda Padzik-Graczyk, prof. WAT


W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Pani dr hab. Alfredy Padzik-Graczyk, która po prawie 60-ciu latach zakończyła pracę zawodową w Wojskowej Akademii Technicznej.

Pani prof. Graczyk związana była od 1959 r. z Instytutem Chemii WTC-WAT a od 1981 r z Instytutem Optoelektroniki. Swoja karierę zawodową poświęciła zagadnieniom związanym ze zdrowiem i medycyną. Pracowała nad otrzymaniem fotouczulaczy dla fotodynamicznej metody rozpoznawania i leczenia nowotworów (PDT, PDD). Była prekursorką wprowadzenia tej metody w Polsce. Jest współtwórczynią patentów dotyczących opracowania fotouczulaczy nowej generacji opartych na diamninokwasowych pochodnych protoporfiryny.

Pani Prof. Alfreda Padzik-Graczyk pracowała również nad określeniem zawartości biopierwiastków i metali toksycznych we włosach, dla populacji polskiej. Efektem tych badań były liczne publikacji naukowe, opracowanie technologii otrzymywania suplementów gł. magnezowych, wapniowych i miedziowo-cynkowych oraz opracowanie programu suplementacji tymi biopierwiastkami.

Pani Prof. Padzik-Graczyk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza, Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Fundacji „Chce żyć”.

Dziękujemy pani Profesor za pełną poświecenia i pasji pracę nad poprawą jakości życia i zdrowia, za trud w wychowaniu kilku pokoleń specjalistów w dziedzinie chemii i optoelektroniki.  Życzymy dużo zdrowia, pomyślności i czasu na realizację swoich pasji i marzeń.

Galeria