Infrastruktura Badawcza


Infrastruktura badawcza Instytutu Optoelektroniki obejmuje kilkanaście laboratoriów umiejscowionych w 5 budynkach. Laboratoria i pracownie Instytutu, bogato wyposażone nowoczesną aparaturę dla potrzeb spektroskopii (UV-Vis-NIR-THz, Fluorescencyjna, Ramana, AAS), charakteryzacji materiałów (SEM, AFM, XPS, NanoSight), wytwarzania cienkich warstw (PVD, CVD, PLD), detekcji sygnałów, rejestracji parametrów promieniowania laserowego oraz metrologii laserowej, pozwalają prowadzić badania na wysokim poziomie merytorycznym. Sześć laboratoriów zostało utowrzonych lub rozbudowanych w trakcie realizacji projektu OPTOLAB o wartości 58 mln złotych.

   

 

Laboratorium Oddziaływania Promieniowania Laserowego z Materią

 

Laboratorium Detekcji Promieniowania Optycznego

Laboratorium Laserów Bliskiej i Średniej Podczerwieni

 

Laboratorium Lidarowe

 

Laboratorium Systemów Bezpieczeństwa

Laboratorium Termowizji

 

Wykaz pracowni, laboratoriów, stanowisk oraz aparatury badawczej dostępnych w poszczególnych zespołach został przedstawiony na stronach poszczególnych zespołów do których linki można znaleźć poniżej.

ZAKŁAD TECHNIKI LASEROWEJ

ZAKŁAD TECHNOLOGII OPTOELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD SYSTEMÓW OPTOELEKTRONICZNYCH

ZAKŁAD TECHNIKI PODCZERWIENI I TERMOWIZJI

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE