Projekty


W zakładce tej znajdziecie Państwo informację dotyczącą projektów, które były realizowane lub są obecnie realizowane w Instytucie Optoelektroniki WAT. Instytut od wielu lat z sukcesami pozyskuje środki finansowe na badania oraz inwestycje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, jak również z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programów Ramowych i Europejskiej Agencji Obrony. Wiele projektów Instytut Optoelektroniki realizował prace we współpracy z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi wśród, których zyskał miano solidnego partnera do współpracy.

Projekty badawcze realizowane w instytucie dotyczą takich obszarów jak:

 • lasery ciała stałego i lasery rentgenowskie,
 • systemy laserowe dużej mocy,
 • optyka i elektronika laserów,
 • dalmierze laserowe,
 • optyka rentgenowska i skrajnego nadfioletu (EUV),
 • materiały i technologie optyczne,
 • metrologia optyczna,
 • spektroskopia optyczna,
 • detekcja sygnałów optycznych,
 • projektowanie i analiza systemów optycznych,
 • symulacje komputerowe,
 • technologie cienkowarstwowe,
 • obróbka obrazów,
 • fizyka i technika podczerwieni,
 • oddziaływanie promieniowania laserowego z materią,
 • laserowe czyszczenie powierzchni,
 • optoelektroniczne systemy ochrony,
 • nanotechnologia,
 • biochemia.