Publikacje


Zestawienie liczby publikacji pracowników IOE WAT poczynając od roku 2003 obejmujące ogólną liczbę publikacji recenzowanych oraz publikacji w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR).

Wykaz większości publikacji pracowników IOE WAT znajduje się w zakładkach poszczególnych lat, ponadto na stronach poszczególnych zespołów przedstawiono wykaz publikacji opublikowanych przez członków tych zespołów.