Publikacje 2004


 1. H. Madura, T. Piątkowski, E. Powiada, "Multispectral precise pyrometer for measurement of seawater surface temperature" Infrared Phys. Techn. 2004, 46, 69–73.
 2. H. Madura, T. Piątkowski, "Emissivity compensation method in double-band pyrometry" Infrared Phys. Techn. 2004, 46, 185–189.
 3. H. Madura, M. Dąbrowski, R. Dulski, S. Żmuda, P. Zaborowski, "Thermographic method for evaluation of thermal influence of Nd:YAG laser on a tooth roof during sterilization process" Infrared Phys. Techn. 2004, 46, 167–171.
 4. S. Żmuda, E. Ignatowicz, M. Stolarek, M. Dąbrowski, R. Dulski "Infrared thermographic analysis of temperature distribution on the surface of human tooth during Nd:YAG laser irradiation - In vitro study" Thermology Int. 2004, 14, 131–136.
 5. R. Wiglusz, J. Legendziewicz, A. Graczyk, S. Radzki, P. Gawryszewska, J. Sokolnicki, "Spectroscopic properties of porphyrins and effect of lanthanide ions on their luminescence efficiency" J. Alloys Comp. 2004, 380, 396–404.
 6. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, L. Juha, K. Jungwirth, B. Králiková, J. Krása, P. Kubat, M. Pfeifer, L. Pina, P. Prchal, K. Rohlena, J. Skála, J. Ullschmied, M. Horvath, J. Wawer, "High-brightness laser plasma soft X-ray source using a double-stream gas puff target irradiated with the Prague Asterix Laser System (PALS)" J. Alloys Comp. 2004, 362, 67–70.
 7. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, M. Bittner, L. Juha, J. Krasa, P. Kubat, J. Mikołajczyk, R. Rakowski, "Micromachining of organic polymers by direct photo-etching using a laser plasma X-ray source" Microelectron. Eng. 2004, 73/74, 336–339.
 8. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, M. Włodarski, M. Kwaśny, W. Olesińska, S. Warchoł, D. Podgórska, "Yb3+ to Yb2+ conversion in CaF2 crystals" Mol. Phys. Rep. 2004, 39, 115–129.
 9. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, G. Boulon, M. Wabia, M. Włodarski, I. Pracka, D. Podgórska, M. Czuba, S. Warchoł, "Optical and EPR properties of Yb doped and Nd, Er and Pr codoped LiNbO3 single crystals under influence of external g-irradiation field", Mol. Phys. Rep. 2004, 39, 99–114.
 10. D. Podgórska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Wabia, M. Kwaśny, S. Warchoł, V.M. Rizak, "Recharging processes of Mn ions in Li2B4O7:Mn single crystal and glass samples under the influence of g-irradiation and annealing" Mol. Phys. Rep. 2004, 39, 199–222.
 11. J. Świderski, "Optimization of a passively Q-switched Nd:YAG laser with a saturable absorber characterized by ESA" Opt. Appl. 2004, 34, 275–289.
 12. J. Sarnecki, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, J. Skwarcz, J. Młyńczak, „Liquid-phase epitaxy growth and characterization of Co,Si:YAG thin film saturable absorber" Opt. Mater. 2004, 27, 445–448.
 13. J. Sokolnicki, R. Wiglusz, S. Radzki, A. Graczyk, J. Legendziewicz, „Spectroscopic behaviour of hybrid materials obtained by the sol-gel technique" Opt. Mater. 2004, 26, 199–206.
 14. J. Świderski, A. Zając, P. Konieczny, M. Skórczakowski; "Numerical model of a Q-switched double-clad fiber laser" Opt. Express 2004, 12, 3554–3559.
 15. A. Zając, M. Skórczakowski, J. Świderski, P. Nyga, "Electrooptically Q-switched mid-infrared Er:YAG laser for medical applications" Opt. Express 2004, 12, 5125–5130.
 16. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, Z. Jankiewicz, P. Konieczny; "Rare-earth-doped high-power fiber lasers generating in near infrared range" Opto-Electron. Rev. 2004, 12, 169–173.
 17. Z. Bielecki, "Readout electronics for optical detectors" Opto-Electron. Rev. 2004, 12, 129–137.
 18. M. Szustakowski, N. Pałka, "Contrast sensitive fiber optic Michelson interferometer as elongation sensor" Opto-Electron. Rev. 2004, 12, 19–26.
 19. B. Major, W. Mróz, T. Wierzchoń, W. Waldhauser, J. Ler, R. Ebner, „Pulsed laser deposition of advanced titanium nitride thin layers" Surf. Coat. Technol. 2004, 180/181, 580–584.
 20. H.T. Kim, I.J. Kim, V. Tosa, C.M. Kim, J.J. Park, Y.S. Lee, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, C. H. Nam „Bright high-order harmonic generation from long gas jets toward coherent soft X-ray applications" IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron. 2004, 10(6), 1329-1338.
 21. B. Major, T. Wierzchoń,W. Mróz, K. Haberko, R. Ebner, J. Bonarski, R. Major, A. Prokopiuk „Surface engineering in formation of modern multilayer structures - Biofunctional hydroxyapatite coatings produced by pulsed laser ablation and glow discharge nitriding multiplex method" Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci. 2004, 52, 283-290.
 22. A. Rogalski, Z. Bielecki, „Detection of optical radiation" Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci. 2004, 52, 43–66.
 23. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, G. Adamski, P. Konieczny „High power Yb-doped silica fiber laser" Electron. Telecomm. Quart. 2004, 50, 481-487.
 24. K. Jach, R. Świerczyński, A. Wiśniewski, "Computer simulation of explosively propelling metal fragments by protective casing" J. Theor. Appl. Mech. 2004, 42, 125–138.
 25. J. Ciosek, W. Paszkowicz, P. Pankowski, J. Firak, U. Stanisławek, Z. Patron, „Modification of zirconium oxide film microstructure during post-deposition annealing" Vacuum 2004, 72, 135–141.
 26. W. Mróz, R. Major, A. Prokopiuk, T. Wierzchoń, J. Bonarski, K. Haberko, B. Major, "Influence of lasera frequency on the texture and residual stress in the Hap layers deposited by ArF laser" Eng. Biomater. 2004, 38/42, 63–65.
 27. R. Major, E. Czarnowska, A. Sowińska, R. Kustosz, J. M. Lackner, W. Waldhauser, M. Woxniak, W. Mróz, T. Wierzchoń, B. Major, "Biocompatible TiN based coatings on metallic titanium substrates produced by laserr ablation", Eng. Biomater. 2004, 38/42, 66–68.
 28. M. Kaliszewski, M. Kwaśny, J. Kamiński, Z. Dąbrowski, E. Burdziakowska, „The stability of 5- aminolevulinic acid ahd its ester derivatives" Acta Pol. Pharm. 2004, 61, 15–19.
 29. A. Graczyk, M. Czuba, A. Romiszewska, „Total Antioxidant Status (TAS) as a parameter describing equilibrium state in human organism" Ann. Pol. Chem. Soc. 2004, 3, 403–406.
 30. W. Mróz, A. Prokopiuk, B. Major, K. Haberko, J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń, "Hydroxyapatite deposition on nitrided Ti-6Al-4V substrates by means of the ArF laser" Ann. Transpl. 2004, 9, 35–39.
 31. M. Jedyński, Z. Szymański, W. Mróz, A. Prokopiuk, M. Jelinek, T. Kocourek, "Spectroscopic measurements of plasma induced during the laser deposition of the hyroxyapatite" Czech. J. Phys. 2004, 54, 397–401.
 32. K. Kasuya, A. Kasamatsu, A. Saiki, T.J. Renk, C.L. Olson, T. Notimatsu, Y. Kozaki, T. Yamanaka, S. Nakai, A. Prokopiuk, W. Mróz "Behaviors of chamber wall materials exposed to x-rays and ions under target implosions for inertial fusion energy" Inert. Fusion Sci. Appl. 2004, 805-809.
 33. K. Jach, R. Świerczyński, Z. Wilk, "Modelling of perforation process of welibore pipes of geological wells using shaped charges" J.Techn. Phys. 2004, 45, 31–54.
 34. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, G. Adamski, P. Konieczny, "Neodymowy laser włóknowy pracujący w reżimie pracy ciągłej" Elektronika 2004, 5, 38–41.
 35. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, P. Konieczny, "Iterbowy laser włóknowy typu „double-clad" o mocy 7.2 W" Elektronika 2004, 7, 21–23.
 36. Z. Bielecki, "Metody detekcji promieniowania optycznego" Elektronika 2004, 12, 19–28.
 37. Z. Bielecki, W. Kołosowski, E. Sędek, „High sensitivity photoreceiver design" Facta Universitas (Nis) - ser. Elec. Eng. 2004, 17, 121–131.
 38. J.R. Sobiecki, W. Mróz, T. Wierzchoń, "Wytwarzanie powłok hydroksyapatytu metodą PLD na azotowanych stopach tytan" Inż. Biomater 2004, 33, 6–8.
 39. M. Długaszek, M. Mularczyk-Oliwa, "Analiza zawartości biopierwiastków i metali toksycznych w sierści drobnej zwierzyny płownej" J. Elementol. 2004, 9, 263–269.
 40. J. Świderski, A. Zając, Z. Jankiewicz, M. Skórczakowski, "Lasery włóknowe –wysokoenergetyczne źródła promieniowania koherentnego" Biuletyn WAT 2004, 53, 39–56.
 41. K. Jach, J. Janucki, J. Owsik, K. Rutyna, R. Świerczyński, "Modelowanie komputerowe procesu oddziaływania impulsu laserowego na tarcze grafitowe" Prz. Elektrotechn. 2004, R80, 11.
 42. J. Marczak, K. Jach, A. Sarzyński, "Zwiększenie efektywności usuwania nawarstwień obcych z dzieł sztuki za pomocą serii zawężonych impulsów laserowych" Prz. Mechan. 2004, 3, 9–16.
 43. D. Biały, A. Derkacz, M. Wawrzyńska, M. Kwaśny, W. Stiȩk, M. Protasiewicz „Testing of electro-optical imaging systems" Proc. SPIE 2004, 5407, 236–243.
 44. Z. Bielecki, W. Kołosowski, R. Dufrene, E. Sędek, J. Wojtas, „Photoreceiver for BLU/UV detection" Proc. SPIE 2004, 5472, 383–390.
 45. J.-W. Choi, M.-J. Yu, M. Kopica "Frequency stabilization of CO2 laser using photoacoustic effect" Proc. SPIE 2004, 5333, 248–250.
 46. J.-W. Choi, M. Kopica "Photoacoustic laser Doppler velocimetry using the self-mixing effect of CO2 laser" Proc. SPIE 2004, 5240, 230–234.
 47. K. Chrzanowski, J. Bareła, K. Firmanty, „Testing of electro-optical imaging systems" Proc. SPIE 2004, 5407, 236–243.
 48. K. Chrzanowski, M. Krupski, "Computer simulator for training operators of thermal cameras" Proc. SPIE 2004, 5424, 187–194.
 49. J. Ciosek "Main thesis of light transmittance law" Proc. SPIE 2004, 5250, 554-559.
 50. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, M. Bittner, L.Juha, J.Krasa, P. Kubat, J. Mikołajczyk, R.Rakowski, "Photo-etching of organic polymers using a laser plasma x-ray source based on a gas puff target irradiated with the PALS facility" Proc. SPIE 2004, 5777, 970–974.
 51. J.K. Jabczyński, J. Jaguś, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Characterization of thermo-optic effects in Diode Pumped Solid State Lasers" Proc. SPIE 2004, 5777, 511–518.
 52. J. Janucki, J. Owsik, "An optical method for document protection against counterfeit" Proc. SPIE 2004, 5615, 167–172.
 53. J. Janucki, J. Owsik, "A method for testing effectiveness of holografic security devices" Proc. SPIE 2004, 5615, 161–166.
 54. L. Juha, M. Bittner, D. Chvostova, V. Letal, J. Krasa, Z. Otcenasek, M. Kozlova, J. Polan, A.R. Prag, B. Rus, M. Stupka, J. Krzywinski, A. Andrejczuk, J.B. Pelka, R.H. Sobierajski, L. Ryc, J. Feldhaus, F.P. Boody, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, J. Mikolajczyk, R. Rakowski, P. Kubat, L. Pina, M.E. Grisham, G.O. Vaschenko, C.S. Menoni, J.J. Rocca, "Short-wavelength ablation of solids: pulse duration and wavelength effects" Proc. SPIE 2004, 5534, 95–107.
 55. M. Kopica, J.W. Choi, "Simple laser system for methane detection" Proc. SPIE 2004, 5234, 624–627.
 56. M. Kondrat, M. Szustakowski, A. Górka, N. Pałka, M. Życzkowski, S. Niżnik " Modal interference fibre optic sensor" Proc. SPIE 2004, 5611, 225–232.
 57. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, "Investigation of Q-switching & Mode Locking in diode pumped Nd:YVO4 laser with passive saturable absorbers" Proc. SPIE 2004, 5777, 365–368.
 58. P. Nyga, A. Zając, M. Skórczakowski, P. Konieczny, J. Świderski; "Selection of electro-optic materials for Pockels cells used in Q-switched Er:YAG lasers" Proc. SPIE 2004, 5484, 336–339.
 59. A. Mielczarek, M. Kwaśny "Selected aspects of the application of the fluorescence phenomenon in caries diagnosis" Proc. SPIE 2004, 5566, 185–192.
 60. W. Mróz "Cohesive or adhesive hydroxylapatite layers deposited by the ArF laser ablation" Proc. SPIE 2004, 5662, 285–290.
 61. J. Owsik, J. Janucki, "Laser-induced breakdown spectrometer for non-destructive diagnostics" Proc. SPIE 2004, 4962, 135–142.
 62. P. Pręgowski, E. Owadowska, J. Pietrzak "Thermal imaging application for behavior study of chosen nocturnal animals" Proc. SPIE 2004, 5405, 280–287.
 63. N. Pałka, "Linearization of periodic contrast function for fiber optic dislocation sensor" Proc. SPIE 2004, 5484, 421–426. Proc. SPIE 2004, 5459, 219–226.
 64. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Ciurapiński „Simulations and experimental research of fiber optic contrast-based dislocation sensor"
 65. M. Szustakowski, N. Pałka, "Simulations and experimental research of fiber optic contrast-based elongation sensor" Proc. SPIE 2004, 5459, 219–226.
 66. M. Szustakowski, M. Życzkowski, W. Ciurapiński, N. Pałka, "Sensitivity of perimeter sensor based on Sagnac interferometer" Proc. SPIE 2004, 5576, 319–323.
 67. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Ciurapiński "Optimal contrast function in the unbalanced fiber optic Michelson interferometer for dislocation sensor" Proc. SPIE 2004, 5576, 324–329.
 68. M. Szustakowski, N. Pałka "Novel fiber optic constrast-based sensor" Proc. SPIE 2004, 5272, 255–262.
 69. M. Szustakowski, N. Pałka, B. Kiźlik "Contrast of the fiber optic michelson interferometer a new prospect for elongation measurement" Proc. TCSET 2004, 476–477.
 70. J. Świderski, P. Konieczny, A. Zając, M. Skórczakowski, P. Nyga, "Analysis of activation of active double-clad optical fibers in geometrical optics approximation" Proc. SPIE 2004, 5484, 379–382.
 71. J. Świderski, P. Konieczny, A. Zając, M. Skórczakowski, P. Nyga, "Pulsed fiber laser generating at 1064 nm" Proc. SPIE 2004, 5484, 396–399.
 72. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, P. Konieczny, "High-power diode pumped Yb-doped silica fiber laser generating in near infrared range" Proc. SPIE 2004, 5484, 388–391.
 73. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, P. Konieczny, "10W side pumped Nd-doped double-clad fiber laser" Proc. SPIE 2004, 5484, 392–395.
 74. A. Zając, "Laser sources for medical diagnostics and therapy" Proc. SPIE 2004, 5566, 291–299.
 75. W. Żendzian, P. Wachulak, J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, "Intracavity optical parametric oscillator pumped by acousto-optically Q-switched Nd:YVO4 laser" Proc. SPIE 2004, 5777, 390–393.
 76. M. Życzkowski, W. Ciurapiński, M. Szustakowski, M. Kondrat, N. Pałka, "Fiber sensors for optic cables monitoring" Proc. SPIE 2004, 5566, 300–305.
 77. M. Życzkowski, M. Szustakowski, N. Pałka, M. Kondrat "Fibre optic perimeter protection sensor with intruder localization" Proc. SPIE 2004, 5611, 71-78.