Publikacje 2005


 1. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, P. Wachulak, J. Kwiatkowski, "High repetition rate, intracavity-pumped KTP OPO at 1572 nm" Appl. Phys. B 2005, 80, 329-332.
 2. M. Strlic, V.S. Selih, J. Kolar, D. Kocar, B. Pihlar, R. Ostrowski, J. Marczak, M. Strzelec, M. Marincek, T. Vuorinen, L.S. Johansson, "Optimisation and on-line acoustic monitoring of laser cleaning of soiled paper" Appl. Phys. A 2005, 81, 943–951.
 3. M. Szustakowski, N. Palka "Physical aspects of photonic crystal fibers" J. Phys. IV 2005, 129, 159–164.
 4. N. Pałka "Sensing properties of photonic crystal fibers" J. Phys. IV 2005, 129, 143–145.
 5. M. Życzkowski, M. Kondrat, W. Ciurapiński "Initial research of dual wavelength fiber optic perimeter sensor" J. Phys. IV 2005, 129, 189–191.
 6. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Ciurapiński "Contrastometric fiber optic elongation sensor" J. Phys. IV 2005, 129, 165–167.
 7. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, J. Krzywinski, J. Mikołajczyk, R. Rakowski, A. Szczurek, M. Szczurek, „Compact laser plasma EUV source based on a gas puff target for metrology applications" J. Alloys Comp. 2005, 401, 99–103.
 8. M. Kwitniewski, D. Kunikowska, B. Dera-Tomaszewska, E. Tokarska-Pietrzak, H. Dziadziuszko, A. Graczyk, R. Glosnicka „Influence of diamino acid derivatives of protoporphyrin IX on mouse immunological system: Preliminary results" J. Photochem. Photobiol. B 2005, 81, 129-135.
 9. L. Juha, M. Bittner, D. Chvostova, J. Krasa, M. Kozlova, M. Pfeifer, J. Polan, A.R. Präg, B. Rus, M. Stupka, J. Feldhaus, V. Letal, Z. Otcenasek, J. Krzywinski, R. Nietubyc, J.B. Pelka, A. Andrejczuk, R. Sobierajski, L. Ryc, F.P. Boody, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, J. Mikolajczyk, R. Rakowski, P. Kubat, L. Pina, M. Horvath, M.E. Grisham, G.O. Vaschenko, C.S. Menoni, and J.J. Rocca, "Short-wavelength ablation of molecular solids: pulse duration and wavelength effects" J. Microlith. Microfab. Microsyst. 2005, 4, 033007.
 10. H. Fiedorowicz, "Generation of soft X-rays and extreme ultraviolet (EUV) using a laser-irradiated gas puff target" Laser Part. Beams 2005, 23, 365–373.
 11. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, L. Juha, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Micromachining of organic polymers by x-ray photo-etching using a 10 Hz laser-plasma radiation source" Microelectron. Eng. 2005, 78/79, 452–456.
 12. R. Rakowski, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, J. Mikołajczyk, A. Szczurek, M. Szczurek, I. B. Földes, Zs. Tóth, „Pulsed X?ray radiography of a gas jet target for laser?matter interaction experiments with the use of a CCD detector", Nucl. Instrum. Meth. 2005, 551, 139?144.
 13. B. Vileno, M. Lekka, A. Sienkiewicz, P. Marcoux, A.J. Kulik, S. Kasas, S. Catsicas, A. Graczyk, L. Forró "Singlet oxygen (1Δg)-mediated oxidation of cellular and subcellular components: ESR and AFM assays" J. Phys. Condensed Matter 2005, 17, S1471-S1482.
 14. P. Konieczny, J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, "Analysis of activation of active double-clad optical fibers" Opt. Appl. 2005, 35, 955-968.
 15. J. Jaguś, J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Application of Wigner transform for characterization of aberrated laser beams" Opt. Appl. 2005, 35, 33–41.
 16. Z. Mierczyk, A. Majchrowski, K. Ozga, A. Slezak, and I.V. Kityk, „Simulation of nonlinear optical absorption in ZnSe:Co2+" Opt. Laser Technol. 2005, 10, 1630.
 17. J. Świderski, A. Zając, P. Konieczny, M. Skórczakowski, "Q-switched Nd-doped double-clad fiber laser" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 29–33.
 18. J. Świderski, M. Skórczakowski, A. Zając, P. Konieczny, "Numerical analysis of a passively Q-switched Nd:YAG laser with a Cr4+:YAG exhibiting ESA" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 43–50.
 19. M. Świrkowicz, M. Skórczakowski, J. Jabczyński, A. Bajor, E. Tymicki, B. Kaczmarek, T. Łukasiewicz, "Investigation of structural, optical and lasing properties of YAG:Yb single crystals" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 213–220.
 20. Z. Bielecki, K. Jach, M. Nowakowski, "Investigations of a laser radiation energy meter with a photoacoustic converter" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 221–227.
 21. J.K. Jabczyński, J. Jaguś, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Thermo-optic effects in solid state lasers end-pumped by fiber coupled diodes" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 69–74.
 22. M. Szustakowski, N. Pałka "Contrast sensitive fiber optic Michelson interferometer as elongation sensor" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 19-26.
 23. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Q-switched mode locking in diode pumped lasers" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 317-323.
 24. H. Madura, M. Kołodziejczyk, "Influence of sun radiation on results of non-contact temperature measurements in far infrared range" Opto-Electron. Rev. 2005, 13, 253–257.
 25. J.-W. Choi, M.-J. Yu, M. Kopica, S.-Y. Woo, Y.-S. Choi "Laser Doppler velocimery based on the photoacoustic effect in a CO2 laser" Rev. Sci. Instrum. 2005, 76, 023109.
 26. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, "X-ray laser emission from a laser-irradiated gas puff target" Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2005, 53, 103–111.
 27. J. Świderski, "Numerical modeling of passively Q-switched Nd:YAG lasers" Electron. Telecomm. Quart. 2005, 51, 239–253.
 28. M. Kaliszewski, A. Juzeniene, P. Juzenas, M. Kwaśny, J. Kamiński, Z. Dąbrowski, J. Goliński, J. Moan, "Formation of protoporphyrine IX from carboxylic- and amino- derivatives of 5-aminolevulinic acid" Photodiag. Photodyn. Therapy 2005, 2, 129–134.
 29. W. Mróz, "Physics of growth of thin films deposited by laser ablation" Solid State Phenomena 2005, 101-102, 187–196.
 30. K. Chrzanowski, T. Raźniewski, „Symulacja komputerowa w szkoleniu operatorów kamer termowizyjnych" Automatyka 2005, 9, 412–419.
 31. P. Konieczny, J. Świderski, A. Zając, "Analiza warunków wzbudzania światłowodów aktywnych typu dwupłaszczowego" Biuletyn WAT 2005, 54, 5–23.
 32. A. Zając, W. Pichola, D. Podniesiński, „Zasilacz lasera ciałostałowego z płynną regulacją impuls wyjściowego" Biuletyn WAT 2005, 54, 23–24.
 33. J. Kwiatkowski, J. K. Jabczyński, W. Żendzian, "Measurement of Q-Switching & Mode Locking in diode pumped Nd:YVO4 laser with passive saturable absorbers" Biuletyn WAT 2005, 54, 35–41.
 34. Z. Mierczyk, J. Młyńczak, K. Kopczyński, A. Majchrowski, "Badanie własności optycznych i spektroskopowych monokryształów wolframianów domieszkowanych jonami Er i Yb – nowych ośrodków aktywnych dla mikrolaserów "bezpiecznych dla oka" Biuletyn WAT 2005, 54, 53-77.
 35. A. Zając, M. Skórczakowski, J. Świderski, P. Nyga, "Laser Er:YAG z Q-modulacją przeznaczony do zastosowań medycznych" Elektronika 2005, 46, 58–61.
 36. M. Pawłowski, P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Wierzbowski, S. Jankowski, M. Miczuga, "Inteligentny system pomiarowy do badania centrów defektowych w półprzewodnikach wysokorezystywnych" Elektronika 2005, 46, 46–47.
 37. Z. Bielecki, M. Nowakowski, "Badania miernika energii promieniowania laserowego z przetwornikiem fotoakustycznym" Elektronika 2005, 46, 43–47.
 38. W. Napadłek, J. Marczak, A. Sarzyński, "Kulowanie laserowe warstwy wierzchniej stopu aluminium PA31" Inż. Mater. 2005, 5, 619–621.
 39. J. Marczak, W. Napadłek, A. Sarzyński, "Modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej aluminium za pomocą laserowej fali uderzeniowej" Inż. Mater. 2005, 5, 622–624.
 40. R. Kosydar, W. Mróz, M. Jelinek, A. Prokopiuk, L. Nistor, G. Van Tendeloo, B. Major, "Wpływ parametrów osadzania laserem impulsowym na morfologię warstw azotku boru" Inż. Mater. 2005, 5, 346-348.
 41. K. Chrzanowski, K. Firmanty, J. Bareła, „Krótkofalowe kamery podczerwieni", Pomiary, Automatyka, Robotyka 2005, 7/8, 34–36.
 42. R. Major, W. Mróz, T. Wierzchoń, J.M. Lackner,J.T. Bonarski, A. Pawłowski "Texture and microstructure of HAp thin layers on Ti6A14V" Arch. Metal. Mater. 2005, 50, 189-199.
 43. D. Babankova, L. Juha, S. Civias, M. Bittner, J. Cihelka, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, J. Mikolajczyk, L. Ryc, M. Pfeifer, J. Skala, J. Ullschmied, "Large laser sparks for laboratory simulation of high-energy-density events in planetary atmospheres" Proc. SPIE 2005, 5906, 590614.
 44. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Wide band laser-plasma soft X-ray source using a gas puff target for direct photo-etching of polymers" Proc. SPIE 2005, 5958, 595815.
 45. Z. Bielecki, P. Pręgowski, J. Wojtas, "Optoelectronic system for NO2 detection" Proc. SPIE 2005, 5964, 59640Q.
 46. Z. Bielecki, M. Nowakowski "Detection of laser radiation with photoacoustic converter" Proc. SPIE 2005, 5948, 594825
 47. J. Ciosek, W. Paszkowicz, A. Kudła, P. Pankowski, U. Stanisławek "Zr - Silicate co-evaporated thin films" Proc. SPIE 2005, 5963, 59631M.
 48. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Elongated high-density gas puff target for experiments on laser-driven x-ray lasers", Proc. SPIE 2005, 5919, 591903.
 49. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, J. Krzywinski, R. Rakowski, M. Szczurek, "Compact and debris-free laser plasma soft x-ray source based on a gas puff target" Proc. SPIE 2005, 5918, 59180G.
 50. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Micromachining of organic polymers by direct photo-etching using a compact laser plasma soft x-ray source" Proc. SPIE 2005, 5931, 59310H.
 51. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, M. Bittner, L. Juha, J. Krasa, P. Kubat, J. Mikołajczyk, R. Rakowski "Photo-etching of organic polymers using a laser plasma X-ray source based on a gas puff target irradiated with the PALS facility" Proc. SPIE 2005, 5777, 970-973.
 52. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Diode pumped Q-switched and mode locked lasers" Proc. SPIE 2005, 5958, 595803.
 53. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, „Diode pumped cw mode locked Nd:YVO4 laser" Proc. SPIE 2005, 5958, 595820.
 54. J.K. Jabczyński, J. Jaguś, W. Żendzian, J. Kwiatkowski „Characterization of thermo-optic effects in Diode Pumped Solid State Lasers" Proc. SPIE 2005, 5945, 594515.
 55. J. Jaguś, J. Kwiatkowski, W. Żendzian, J.K. Jabczyński, "Characterization of thermo-optic effects in diode end pumped lasers" Proc. SPIE 2005, 5958, 595821.
 56. J. Jaguś, J.K. Jabczyński, W. Żendzian "Application of Wigner transform for characterization of aberrated laser beams" Proc. SPIE 2005, 5945, 594519.
 57. J. Janucki, J. Owsik, K. Jach, "Computer modelling of a phenomenon of laser pulse interaction with solid body" Proc. SPIE 2005, 5647, 461–466.
 58. K. Kasuya, W. Mróz, A. Prokopiuk, T. Norimatsu „Recent results of excimer laser ablations and visible laser diagnostics applied to nuclear fusion and material sciences" Proc. SPIE 2005, 5958, 59581T.
 59. K. Kasuya, W. Mróz, A. Prokopiuk, T. Norimatsu, Y. Izawa, S. Nakai „ Observation of various material surfaces irradiated and cratered with focused ArF laser lights" Proc. SPIE 2005, 5777, 961-964.
 60. K. Kopczyński, M. Kwaśny, Z. Mierczyk, Z. Zawadzki "Laser induced fluorescence system for detection of biological agents: European project FABIOLA" Proc. SPIE 2005, 5954, 595405.
 61. K. Kopczyński, J. Sarnecki, J. Młyńczak, Z. Mierczyk, J. Skwarcz "Comparision of technology and laser properties of epitaxially grown 1.06 μm and eye safe microchip laser" Proc. SPIE 2005, 5958, 59582E.
 62. J. Kwiatkowski, J. K. Jabczyński, W. Żendzian, "Investigation of Q-switching & Mode Locking in diode pumped Nd:YVO4 laser with passive saturable absorbers" Proc. SPIE 2005, 5777, 365–368.
 63. J. Marczak, M. Strzelec, A. Koss, „Laser cleaning of the interior stone decoration of Kings Sigisimund's Chapel at Wawel Castle in Cracow" Proc. SPIE 2005, 5958, 595808.
 64. J. Marczak, K. Jach, A. Sarzyński, „Improvement in encrustation removal from artworks using multipulse Q-switched laser" Proc. SPIE 2005, 5958, 59582G.
 65. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, J. Wojtas, "Testing system for extreme ultraviolet detectors" Proc. SPIE 2005, 5948, 594822.
 66. W. Mróz, M. Jedyński, K. Kasuya, R. Major, A. Prokopiuk, Z. Szymański "Effects of process parameters on pulsed laser deposition of hydroxyapatite" Proc. SPIE 2005, 5958, 59582X.
 67. M. Nowakowski, Z. Bielecki, J. Wojtas, "Detection of laser radiation with photoacoustic converter" Proc. SPIE 2005, 5948, 644–650.
 68. J. Owsik, J. Janucki, K. Jach, R. Świerczyński, "Influence of temporal and energetic laser-pulse characteristics on parameters of shock waves generated in materials" Proc. SPIE 2005, 5647, 449-460.
 69. J. Owsik, J. Janucki, K. Jach, R. Świerczyński, V.S. Ivanov, A.F. Kotyuk, M.V. Ulanovski, "LIBS system for elemental analysis of soil samples" Proc. SPIE 2005, 5710, 138–148.
 70. P. Pręgowski, E. Owadowska, J. Pietrzak, S. Zwolenik, "Nighttime activity of moving objects, their mapping and statistic making, on the example of applying thermal imaging and advanced image processing to the research of nocturnal mammals" Proc. SPIE 2005, 5954, 59540P.
 71. J. Piotrowski, Z. Orman, Z. Nowak, J. Pawluczyk, J. Pietrzak, A. Piotrowski and D. Szabra, "Uncooled long wave infrared photodetectors with optimized spectral response at selected spectral ranges" Proc. SPIE 2005, 5783, 616–624.
 72. M. Piszczek, L. Szerszeń, M. Szustakowski, "Acoustics phase image in medical diagnosis" Proc. SPIE 2005, 5959, 59590P.
 73. R. Rakowski, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, J. Krzywiński, J. Mikołajczyk, L. Ryć, M. Szczurek, P. Wachulak, "Spectral and spatial measurements of a laser-produced plasma EUV source for 13.5 nm based on a double stream Xe/He gas puff target" Proc. SPIE 2005, 5958, 59582W.
 74. J. Sulc, H. Jelínkova, J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, K. Nejezchleb, V. Skoda, "Comparison of diode-side-pumped triangular Nd:YAG and Nd:YAP laser" Proc. SPIE 2005, 5707, 325–334.
 75. J. Sulc, H.M. Nemec, H. Jelinkova, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Intracavity pumped gain-switched broadband LiF:F2- laser" Proc. SPIE 2005, 5958, 595829.
 76. M. Szustakowski, M. Życzkowski, "Fiber optics sensor for perimeter with intruder localisation" Proc. SPIE 2005, 5954, 59540C.
 77. M. Szustakowski, N. Palka, "Phase sensitivity of the photonic crystal fibers" Proc. SPIE 2005, 5950, 59501H.
 78. M. Skórczakowski, A. Zając, J. Świderski, P. Nyga, J. Kasprzak, D. Kęcik; „High-power Q-switched Er:YAG laser designed for medical applications" Proc. SPIE 2005, 5958, 59582A.
 79. M. Szczurek, R. Jarocki, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, J. Kostecki, R. Rakowski, A. Szczurek, "Passively Q-switched nanosecond pulse-train Nd:YAG laser system" Proc. SPIE 2005, 5707, 348–353.
 80. J. Świderski, P. Konieczny, A. Zając, M. Skórczakowski, "Numerical analysis and experimental results of an actively Q-switched Nd-doped fiber laser" Proc. SPIE 2005, 5958, 595828.
 81. J. Wojtas, A. Czyżewski, T. Stacewicz, Z. Bielecki, J. Mikolajczyk, "Cavity enhanced spectroscopy for NO2 detection" Proc. SPIE 2005, 5954, 59540R.
 82. W. Żendzian, P. Wachulak, J. K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, "Intracavity optical parametric oscillator pumped by acousto-optically Q-switched Nd:YVO4 laser" Proc. SPIE 2005, 5777, 390–393.
 83. W. Żendzian, J. K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, P. Wachulak, "Eye-safe intracavity pumped KTP OPO" Proc. SPIE 2005, 5958, 595822.
 84. M. Życzkowski, M. Szustakowski, N. Pałka, "Experimental results of fiber optic contrast-sensitive dislocation sensor" Proc. SPIE 2005, 5855, 603–606.
 85. M. Życzkowski, W. Ciurapinski, M. Kondrat "Two-interferometers fiber optic sensor for disturbance localization" Proc. SPIE 2005, 5952, 59521E.
 86. Z. Bielecki, W. Kołosowski, M. Muszkowski, E. Sędek, „Phase shifters or optoelectronic delay lines application to sequential analysis of space adaptive phased arrays antennas" Proc. XII International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements 2005, 241–249.
 87. M. Nowakowski, Z. Bielecki, W. Kołosowski, R. Dufrene, „A system of laser radiation detection with transmissive photoacoustic detector", Proc. XII International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements 2005, 229–239.
 88. Z. Mierczyk, Urządzenia "Niebieskiej Optoelektroniki" Nauka i Technika 2005, 3, 4–13.
 89. Z. Mierczyk, "Optoelektroniczne systemy monitoringu zanieczyszczeń powietrza", Optoelectronic systems for monitoring of air pollution" INSTAL 2005, 6, 4–9.
 90. M. Szustakowski, N. Palka, "Phase sensitivity of the photonic crystal fibers" Proc. ICTON 2005, 2, 1506162.
 91. W. Ciurapiński, M. Życzkowski, A. Górka, M. Kondrat „Monitoring of the optical fiber network by modal interference sensor" Proc. ICTON 2005, 2, 1506185.
 92. R. Ostrowski, J. Marczak, A. Rycyk, M. Strzelec, I. Szmelter, A. Koss "Er:YAG laser system for cleaning of painted surfaces" CLEO 2005, 1568452.
 93. R. Ostrowski, J. Marczak, M. Strzelec, S. Barcikowski, J. Walter, A. Ostendorf "Particulate emission during laser cleaning of stone" CLEO 2005, 1568458.
 94. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Jelínková, J. Šulc, M. Němec "Diode pumped, dual wavelength, self Q-switched Nd:YVO4/LiF:F2 – laser" CLEO 2005, 1567845.
 95. T. Lukasiewicz, W. Szyrski, D. Pawlak, R. Diduszko, M. Malinowski, M. Skorczakowski, A. Majchrowski "Growth, spetroscopic and laser properties of Yb:SrY(BO3) 3 for fast lasers" CLEO 2005, 1567868.
 96. A. Wnuk, K. Kopczyński, J. Sarnecki, M. Malinowski, J. Młyńczak, Z. Mierczyk "Interaction between Nd3+ and Yb3+ ions in epitaxial YAG laser waveguide" Proc. CLEO 2005, 1568078.
 97. A. Zając, M. Skórczakowski, P. Nyga, J. Świderski, J. Kasprzak, T. Kęcik, D. Kęcik; „ High-power LiNbO3 Pockels cell Q-switched flash lamp-pumped Er:YAG laser as a microsurgery instrument for ophthalmologic applications" Proc. CLEO 2005, 1567864.
 98. A. Sarzyński, J. Marczak, K. Jach „Improvement in encrustation removal from artworks using multi pulse Q-switch laser" Proc. CLEO 2005, 1568459.
 99. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski „Acousto optically Q-swttched and mode locked diode pumped Nd:YVO4 laser" Proc. CAOL 2005, 1553819.
 100. K. Kopczyński, J. Sarnecki, J. Młyńczak, Z. Mierczyk, J. Skwarcz "Epitaxially grown 1.06 μM and eye safe microchip lasers" Proc. CAOL 2005, 1553845.