Publikacje 2006


 1. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, L. Juha, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek "Strong temperature effect on X-ray photo-etching of polytetrafluoroethylene using a 10 Hz laser-plasma radiation source based on a gas puff target" Appl. Phys. B 2006, 82, 529-532.
 2. V. Kityk, A. Majchrowski, J. Żmija, Z. Mierczyk, K. Nouneh, "LiNaB4O7 crystals as a Material for Optically Induced Elastoopticity" Crystal Growth & Design 2006, 6, 2779-2782.
 3. M. Szustakowski, N. Pałka, "Conventional and photonic crystal optical fibre for localization sensor" J. Phys. IV 2006, 137, 157-160.
 4. D. Babankova, S. Civis, L. Juha, M. Bittner, J. Cihelka, M. Pfeifer, J. Skala, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, J. Mikołajczyk, L. Ryć, T. Sedivcova "Optical and X-ray Emission Spectroscopy of High-Power Laser-Induced Dielectric Breakdown in Molecular Gases and Their Mixtures" J. Phys. Chem. A 2006, 110, 12113-12120.
 5. J. Bertrandt, M. Długaszek, A. Kłos, M. Szopa, "Iron supply with daily food rations used for alimentation the Polish Military University of Technology female students" J. Am. Diet. Assoc. 2006, 8, 106, A-44.
 6. M. Seydlova, Z. Teuberova, T. Dostalova, B, Dvorankova, K. Smetana, M. Jelinek, T. Kocourek, W. Mróz "Biological properties of titanium implants covered with hydroxyapatite and zirconia layers by pulsed laser: In vitro study" J. Appl. Phys. 2006, 90, 014905.
 7. J. Wojtas, A. Czyżewski, T. Stacewicz, Z. Bielecki " Sensitive detection of NO2 with cavity enhanced spectroscopy" Opt. Appl. 2006, 36, 461-467.
 8. R. Rakowski, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, J. Krzywiński, J. Mikołajczyk, L. Pina, L. Ryć, M. Szczurek, H. Ticha, P. Wachulak, "Metrology of Mo/Si multilayered mirrors at 13.5 nm with the use of a laser-produced plasa extreme ultraviolet (EUV) source based on a gas puff target" Opt. Appl. 2006, 36, 593-600.
 9. J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, J. Sulc, M. Nemes, H. Jelinkova, "Passively Q-switched neodymium slab lasers at 1.3-mm wavelength side-pumped by a 600-W laser diode stack" Opt. Eng. 2006, 45, 114204.
 10. Z. Mierczyk, A. Majchrowski, K. Ożga, A. Szelak, I.V. Kityk; Simulation of nonlinear optical absorption In ZnSe:Co2+ crystals" Opt. Laser Technol. 2006, 38, 558-564.
 11. J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Q-switched mode-locking with acousto-optic modulator in a diode pumped Nd:YVO4 laser" Opt. Express 2006, 14, 2184-2190.
 12. J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "CW mode locked Nd:YVO4 laser pumped by 20-W laser diode bar" Opto-Electron. Rev. 2006, 14, 135-139.
 13. R. Ćwirko, Z. Bielecki, J. Ćwirko, L. Dobrzański, "Low-frequency noises as a tool for UV detectors characterization" Opto-Electron. Rev. 2006, 14, 155-160.
 14. L. Sveda, L. Pina, A. Inneman, V. Semencova, J. Marsik, R. Hudec, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Multi-foil optic condenser for a laser plasma EUV source" Phys. Scripta 2006, T123, 131-134.
 15. M. Szopa, Z. Mierczyk, M. Długaszek, "Application of Some Laser Techniques in Environmental Monitoring" Pol. J. Environ. Studies 2006, 15, 2A, 518-523.
 16. A. Kłos, M. Długaszek, J. Bertrandt, M. Szopa, R. Łakomy, "Cadmium and Lead Contamination of Daily Food Rations Served to Students of the Military University of Technology" Pol. J. Environ. Studies 2006, 15, 2B, 1234-1237.
 17. W. Mróz, R. Kosydar, M. Jelinek, T. Kocourek, B. Major, "Phase formation and microstructure of boron nitride thin layers deposited using Nd:YAG and KrF lasers", Surface Coatings Technol. 2006, 200, 6438-6443.
 18. K. Kasuya, Y. Kinoshita, T. Norimatsu, S. Nakai, W. Mroz, A. Prokopiuk "First wall ablations with high-flux pulsed proton beams and UV laser lights for IFE reactor design database" Fusion Eng. Des. 2006, 81, 1653-1659.
 19. B. Major, W. Mróz, M. Jelinek, R. Kosydar, M. Kot, Ł. Major, S. Burdynska, R. Kustosz "BN based nanocoposites produced by laser ablation" Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2006, 54, 181-188.
 20. A. Dunicz-Sokołowska, K. Radomska, M. Długaszek, A. Graczyk, "Contents of bioelements and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis. Part 1. Children aged 1-10 years" Mag. Res. 2006, 19, 35-45.
 21. A. Dunicz-Sokołowska, A. Graczyk, K. Radomska, M. Długaszek, E. Wlaźlak, G. Surkunt, "Contents of bioelements and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis. Part 2. Young persons aged 10-20 years" Mag. Res. 2006, 19, 167-179.
 22. M. Długaszek, M. Szopa, A. Graczyk, "Zawartość metali ciężkich w polskich wodach mineralnych i źródlanych" J. Elementol. 2006, 11, 243-248.
 23. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, L. Juha, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Photo-etching of organic polymers with a 10 Hz laser plasma X-ray source" Rom. J. Optoelectron. 2006, 14, 19-25.
 24. Z. Bielecki, J. Wojtas, M. Brudnowski, "Optoelektroniczne metody detekcji gazów" Biuletyn WAT 2006, 55, 37-52.
 25. A. Sarzyński, W. Napadłek, J. Marczak, "Numeryczne modelowanie fali uderzeniowej generowanej impulsem laserowym w metalach" Biuletyn WAT 2006, 55, 139-148.
 26. A. Gietka, Z. Mierczyk, M. Muzal, "Optoelektroniczne systemy zdalnego wykrywania skażeń i zanieczyszczeń atmosfery" Biuletyn WAT 2006, 55, 21-36.
 27. Z. Mierczyk, J. Młyńczak, K. Kopczyński, A. Majchrowski, "Badania generacyjne monokryształów KGW domieszkowanych Er3+ i Yb3+ do mikrolaserów cw - bezpiecznych dla wzroku" Biuletyn WAT 2006, 55, 7-20.
 28. P. Baszun, H. Król, M. Piszczek, "Metoda pomiaru wybranych parametrów metrologicznych pił tarczowych z węglikami spiekanymi przy zastosowaniu technik wizy" Diagnostyka 2006, 3, 125-130.
 29. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, "Pomiary energii promieniowania skrajnego nadfioletu" Diagnostyka 2006, 3, 155-160.
 30. J. Jakubowski, M. Piszczek, P. Baszun, "Badanie możliwości technicznego wspomagania oceny stanu biodegradacji drzew" Diagnostyka 2006, 3, 215-218.
 31. Z. Bielecki, A. Czyżewski, M. Nowakowski, T. Stacewicz, J. Wojtas, "Optoelektroniczny czujnik gazu wykorzystujący metodę CEAS" Elektronika 2006, 11, 65-67.
 32. Dorosz, J. Świderski, A. Zając, "Światłowód aktywny ze szkła krzemionkowego domieszkowanego neodymem" Elektronika 2006, 4, 23-25. .
 33. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, "Układy detekcji promieniowania z zakresu skrajnego nadfioletu" Elektronika 2006, 9, 46-51.
 34. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, K. Kopczyński, J. Młyńczak, "Światłowodowy układ MOFPA pracujący w reżimie nanosekundowym" Elektronika 2006, 9, 52-55.
 35. J. Kubicki, M. Kwaśny, J. Mierczyk, M. Miczuga, W. Napadłek, "Modyfikacja powierzchni poprzez osadzanie produktów elektrowybuchu w silnym polu elektrycznym" Inż. Mater. 2006, 5, 460-462.
 36. W. Napadłek, T. Burakowski, W. Przetakiewicz, J. Kubicki, "Impulsowa modyfikacja laserowa warstwy wierzchniej stali zaworowej X45CrSi9-3 azotowanej jarzeniowo" Inż. Mater. 2006, 5, 494-497.
 37. R. Kosydar, M. Kot, S. Zimowski, R. Major, W. Mróz, B. Major, "Struktura i właściwości tribologiczne warstw na bazie azotku boru osadzonych laserem impulsowym na podłożu polimerowym i metalicznym" Inż. Mater. 2006, 5, 1085-1088.
 38. W. Mróz, S. Burdyńska, K. Kasuya, A. Prokopiuk, T. Wierzchoń, "Wpływ temperatury podłoża (stali 316L) na strukturę fazową warstw typu DLC (diamond like carbon) osadzanych metodą laserowej ablacji na układzie lasera ArF" Inż. Mater. 2006, 5, 1148-1150.
 39. W. Mróz, J. Kasperczyk, M. Jelinek, T. Kocourek, S. Burdyńska, A. Janus, B. Major, "Powłoki polimerowe uzyskiwane z wykorzystaniem ablacji laserowej w warunkach kriogenicznych metodą MAPLE" Inż. Mater. 2006, 5, 1151-1153.
 40. W. Mróz, "Wpływ temperatury podłoża na strukturę warstw osadzonych z hydroksyapatytu, metodą laserowej ablacji laserem typu ArF" Inż. Mater. 2006, 5, 1154-1158.
 41. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, W. Napadłek, "Możliwość wykorzystania laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej w badaniach stratygrafii warstw powierzchniowych" Inż. Mater. 2006, 5, 1204-1206.
 42. T. Burakowski, W. Napadłek, J. Marczak "Ablacyjna mikroobróbka laserowa w areologii" Inż. Mater. 2006, 5, 882-889.
 43. E. Powiada, M. Kastek, T. Piątkowski, T. Sosnowski, "System do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury powierzchni wody morskiej" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 5-8.
 44. R. Dulski, T. Piątkowski, M. Sosnowski, M. Dąbrowski, "Metoda komputerowej symulacji sceny termalnej" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 9-11.
 45. T. Sosnowski, R. Dulski, T. Piątkowski, M. Dąbrowski, "Programowa symulacja działania kamery termowizyjnej" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 12-15.
 46. T. Orżanowski, H. Madura, E. Powiada, J. Pasierbiński, "Analiza układu odczytu do matrycy detektorów mikrobolometrycznych" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 16-20.
 47. H. Polakowski, M. Morawski, T. Piątkowski, H. Madura, "Eksperymentalne określanie stref detekcji czujników PIR stosowanych w systemach alarmowych" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 21-24.
 48. T. Piątkowski, H. Madura, K. Chmielewski, M. Kołodziejczyk, "Kompensacja wpływu emisyjności w pirometrycznych metodach ilorazowych" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 25-27.
 49. T. Sosnowski, H. Madura, E. Powiada, K. Chmielewski, "Metoda klasyfikacji i identyfikacji obiektów technicznych na podstawie ich cech akustycznych" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 28-31.
 50. T. Sosnowski, E. Powiada, H. Madura, K. Chmielewski, "Lokalizacja źródła sygnału akustycznego w przestrzeni otwartej" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 32-35.
 51. E. Powiada, K. Chmielewski, J. Pasierbiński, M. Kastek, "Układy wzmacniaczy do detektorów piroelektrycznych" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 36-39.
 52. M. Kołodziejczyk, H. Madura, T. Piątkowski, M. Kastek, "Metoda kompensacji promieniowania słonecznego w pirometrach podczerwieni" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 40-43.
 53. M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S. Żmuda, "Badania efektów cieplnych w czasie polimeryzacji stomatologicznych materiałów do wypełnień ubytków" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 44-47.
 54. M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S. Żmuda, "Badania cieplnego oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki w trakcie zabiegów stomatologicznych" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 9, 48-51.
 55. H. Madura, "Pasywny czujnik podczerwieni o dużym zasięgu wykrywania do zastosowań w systemach ochrony" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 11, 4-7.
 56. T. Orżanowski, T. Sosnowski, "Implementacja algorytmów korekcji niejednorodności matryc detektorów mikrobolometrycznych w układzie FPGA" Pomiary, Automatyka, Kontrola 2006, 11, 8-11.
 57. M. Długaszek, M. Szopa, "Analiza porównawcza zawartości metali ciężkich w napojach przechowywanych w różnych opakowaniach" Bromatologia i chemia toksykologiczna 2006, XXXIX, 4, 327-331.
 58. Z. Bielecki, "Selection of the first stage of a photoreceiver" Akustyka Molekularna i Kwantowa (Molecular and Quantum Acoustics) 2006, 26, 21-33.
 59. Czyżewski, T. Stacewicz, J. Wojtas, "Absorpcyjna spektroskopia strat we wnęce" Optyka 2006, 44, 5-15.
 60. S. Cichowski, A. Zając, "Laserowe grawerowanie form drukowych" Poligrafika 2006.
 61. Z. Bielecki, R. Dufrene, W. Kołosowski, M. Nowakowski, E. Sędek, "Stopnie wejściowe fotoodbiorników" Biuletyn PIT 2006, 137, 35-42.
 62. Z. Bielecki, R. Dufrene, W. Kłosowski, "Wybrane układy detekcji promieniowania optycznego stosowane w sprzęcie wojskowym" Biuletyn PIT 2006, 137, 17-21.
 63. K. Jurek, "Wybrane aspekty użycia bezzałogowych pojazdów podwodnych w działaniach morskich" Myśl Wojskowa 2006, 5, 242-258.
 64. Z. Wilk, A. Zakrzewski, K. Griesgraber, A. Frodyma, K. Jach, R. Świerczyński, "Optymalizacja konstrukcji ładunków kumulacyjnych do perforacji odwiertów z wykorzystaniem metod symulacji komputerowych" Nafta-Gaz 2006, 12.
 65. W. Napadłek, A. Sarzyński, "Umacnianie warstwy wierzchniej stopu tytanu WT3-1 falą uderzeniową generowaną impulsem laserowym - zjawiska fizyczne i wybrane właściwości" Prace IEL 2006, 228, 189-201.
 66. T. Burakowski, J. Marczak, W. Napadłek, "Istota ablacyjnego czyszczenia laserowego materiałów" Prace IEL 2006, 228, 125-136.
 67. T. Burakowski, J. Kubicki, J. Marczak, W. Napadłek, "Technologiczne możliwości zastosowania ablacyjnego oczyszczania laserowego materiałów" Prace IEL 2006, 228, 137-146.
 68. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, W. Napadłek, "Zastosowanie laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej do badania składu chemicznego i grubości powłok metalicznych" Prace IEL 2006, 228, 179-187.
 69. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, L. Pína, L. Švéda, A. Inneman, "Lobster eye optics for collecting radiation of a laser-plasma soft X-ray source based on a gas puff target" Adv. X - Ray Anal. 2006, 49, 395-400.
 70. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Formation of an Elongated Plasma Column From a Gas Puff Target Irradiated With a Laser Beam Focused Using an Axicon" X-Ray Lasers 2006, 81-86.
 71. J. Dunn, V. N. Schlyaptsev, J. Nilsen, R. F. Smith, R. Keenan, S. J. Moon, J. Filevich, J. Rocca, A. J. Nelson, J. R. Hunter, M. C. Marconi, Y. L. Li, A. L. Osterheld, R. Shepherd, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, A. Ya. Faenov, T. A. Pikuz, P. Zeitoun. S. Hubert, S. Jacquemot, M. Fajardo, "Overview of Tabletop X-Ray Laser Development at the Lawrence Livermore National Laboratory" X-Ray Lasers 2006.
 72. M. Dąbrowski, A. Młodzianko, J. Pietrzak, M. Zygmunt, R. Niedzielski, "Laser warning receiver LWR-H" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980S.
 73. Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, R. Rakowski, J. Wojtas, "Measuring system for radiation pulses from gas-puff laser-plasma source" Proc. SPIE 2006, 6189, 618915.
 74. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, K. Jakubczak, R. Jarocki, L. Juha, J. Kostecki, L. Pina, R. Rakowski, M. Szczurek", "Application of laser plasma soft X-ray and EUV sources in micro- and nanotechnology" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980G.
 75. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Acousto-optic modulation in diode pumped solid state lasers" Proc. SPIE 2006, 6599, 65990B.
 76. J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, K. Kopczyński, "Acousto-optically Q-switched and mode-locked diode-pumped Nd:YVO4 laser" Proc. SPIE 2006, 6100, 61000P.
 77. J. K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, J. Sulc, M. Nemec, H. Jelínkova, "Side-pumped neodymium slab lasers Q-switched by V:YAG on 1.3 um" Proc. SPIE 2006, 6100, 61001L.
 78. H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, J. K. Jabczyński, W. Żendzian, "New wavelengths generated by BaWO4 or KGW intracavity Raman laser laser" Proc. SPIE 2006, 6100, 61001E.
 79. M. Kondrat, M. Szustakowski, W. Ciurapinski, M. Życzkowski, "Two-interferometer fiber optic sensor with disturbance localization" Proc. SPIE 2006 6394, 63940T.
 80. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, "A highly efficient pulsed Nd: YVO4 laser pumped by two high-power diode lasers" Proc. SPIE 2006, 6599, 65990C.
 81. J. Marczak, M. Strzelec, A. Koss, "Laser cleaning of the interior stone decoration of King Sigismund's Chapel at Wawel Castle in Cracow" Proc. SPIE 2006, 5958, 595808.
 82. J. Marczak, K. Jach, A. Sarzyński, "Improvement in encrustation removal from artworks using multipulse Q-switched laser" Proc. SPIE 2006, 5958, 59582G.
 83. Z. Mierczyk, M. Włodarski, M. Kwaśny, J. Mierczyk, "Emission-excitation characteristics of luminophores for semiconductor sources of white light" Proc. SPIE 2006, 6599, 659903.
 84. Z. Mierczyk, M. Kwaśny, J. Mierczyk, J. Kubicki, "Investigations of radiation resistance of antilaser filters" Proc. SPIE 2006, 6599, 659907.
 85. Z. Mierczyk, "Laser systems for stanf-off detection of contamination and pollution of atmosphere" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980O.
 86. W. Mróz, M. Jedyński, Z. Szymański, A. Prokopiuk, S. Burdyńska "Analysis of the influence of substrate temperature on hydroxyapatite deposited by laser ablation method using ArF laser" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980B.
 87. R. Ostrowski, A. Cywiński, "Analysis of the laser detection range of underwater object" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980R.
 88. R. Ostrowski "Compact eye-safe laser head" Proc. SPIE 2006, 6599, 65990F.
 89. R. Ostrowski, J. Marczak, M. Strzelec, S. Barcikowski, "Nano and microparticles emission during laser cleaning of stone" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980V.
 90. Peshko, V. Rubtsov, J. K. Jabczyński, K. Kopczyński, "High power single- and double-frequency, tunable mini-laser with nano-film selector for onboard applications" Proc. SPIE 2006, 6243, 62430S.
 91. L. Pina, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Havlikova, R. Hudec, A. Inneman, K. Jakubczak, V. Semencova, L. Sveda, "EUV radiation from gas-puff laser plasma focused by multi-foil optics" Proc. SPIE 2006, 6317, 631705.
 92. A. Romiszewska, D. Pietrzykowski, A. Graczyk, "The influence of the protoporphyrin diamino acid derivatives photodynamic effect on the activity of selected enzymes" Proc. SPIE 2006, 6598, 659803.
 93. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, "Possibility of the Mechelle 900 spectrometer applications for artwork and technology research" Proc. SPIE 2006, 6598, 65980U.
 94. M. Skórczakowski, A. Zając, J. Świderski, P. Nyga, J. Kasprzak, D. Kęcik, "High-power Q-switched Er:YAG laser designed for medical applications" Proc. SPIE 2006, 5958, 515-518.
 95. M. Włodarski, M. Kwaśny, K. Kopczyński, "Stroboscopic technique for measurement of fluorescence lifetimes of bacteria and biological interferents" Proc. SPIE 2006, 6398, 63980L.
 96. M. Włodarski, M. Kaliszewski, M. Kwaśny, K. Kopczyński, Z. Zawadzki, Z. Mierczyk, J. Młyńczak, E. Trafny, M. Szpakowska, "Fluorescence excitation-emission maps database of biological agents" Proc. SPIE 2006, 6398, 639806.
 97. W. Żendzian, J. K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, "High-peak-power intracavity OPO transmitter at 1572 nm" Proc. SPIE 2006, 6216, 62160T.
 98. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, "Nd: YAG slab laser side pumped by 600-W diode laser stack" Proc. SPIE 2006, 6599, 65990A.
 99. W. Mróz, "Physics of deposition of hydroxyapatite layers by the pulsed laser deposition method" NATO Sci. Series II. Math. Phys. Chem. 2006, 223, 183-196.
 100. R. Kosydar, W. Mróz, M. Jelinek, T. Kocourek, "Boron Nitride Thin Layers Prepared Using a Krypton Fluoride Excimer Laser" NATO Sci. Series II. Math. Phys. Chem. 2006, 223, 295-298.
 101. M. Szustakowski, N. Palka, B. Kizlik „Contrastometric fiber optic elongation sensor" Proc. TCSET 2006, 4404456.
 102. M. Szustakowski, N. Palka, W. Ciurapiński „Physical aspects of photonic crystal fibers" Proc. TCSET 2006, 4404537.
 103. J. Jakubowski, M. Piszczek "Nondestructive acoustical method for the needs of the assessment of decay in trees" IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference 2006, 1700253.
 104. L. Ryć, P. Macnáč, A. Bartnik, L. Juha, J. Kaczmarczyk, J. Krása, J. Mikołajczyk, M. Bittner, M. Pfeifer, J. Ullschmied "Application of resistive bolometer to measurement of x-ray radiation from laser plasmas" AIP Conference Proc. 2006, 812, 275-278.
 105. M. Jedyński, J. Hoffman, W. Mróz, Z. Szymański "Plasma generated during pulsed laser deposition of hydroxyapatite" AIP Conference Proc. 2006, 812, 481-484.