Publikacje 2007


 1. R. Dulski, H. Madura, T. Piątkowski, T. Sosnowski, "Analysis of a thermal scene using computer simulations" Infrared Phys. Techn. 2007, 49, 257-260.
 2. H. Madura, M. Kastek, T. Piątkowski, "Automatic compensation of emissivity in three-wavelength pyrometers" Infrared Phys. Techn. 2007, 51, 1-8.
 3. J. Zmywaczyk, H. Madura, P. Koniorczyk, M. Dąbrowski, "Estimation of thermophysical properties by an inverse method with experimentally determined heating region of a thin-layer heater" Infrared Phys. Techn. 2007, 49, 277-280.
 4. M. Kastek, H. Madura, M. Morawski, T. Piątkowski, E. Powiada, H. Polakowski, "Test bed for measurement of angular parameters of passive infrared sensors" Infrared Phys. Techn. 2007, 49, 198-201.
 5. A. J. Panas, M. Preiskorn, M. Dąbrowski, S. Żmuda, "Validation of hard tooth tissue thermal diffusivity measurements applying an infrared camera" Infrared Phys. Techn. 2007, 49, 302-305.
 6. M. Kaliszewski, M. Kwaśny, A. Juzeniene, P. Juzenas, A. Graczyk, Ma LW, V. Iani, P. Mikolajewska, J. Moan, "Biological activity of 5-aminolevulinic acid and its methyl ester after storage under different conditions" J. Photochem. Photobiol. B 2007, 87, 67-72.
 7. M. Grinholc, B. Szramka, K. Olender, A. Graczyk "Bactericidal effect of photodynamic therapy against methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain with the use of various porphyrin photosensitizers" Acta Biochim. Pol. 2007, 54, 665-670.
 8. A. Sienkiewicz, B. Vileno, K. Pierzchała, M. Czuba, P. Marcoux, A. Graczyk, P. G. Fajer, L. Forr, "Oxidative stress-medited protein conformation changes: ESR study of spin-labelled staphylococcal nuclease" J. Phys.-Condensed Matter 2007, 19, 285201.
 9. M. S. Walczak, K. Lawniczak-Jabłońska, A. Sienkiewicz, M. Czuba, M. Klepka, A. Graczyk, "The local atomic structure of di-alanine amino acid derivative of protoporphyrin IX" J. Phys.-Condensed Matter 2007, 19, 285214.
 10. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, "Actively Q-switched diode pumped thulium laser" Laser Phys Lett. 2007, 4, 863-867.
 11. Z. Bielecki, J. Mikołajczyk "Energy meter system for gas-puff laser plasma" Opt. Appl. 2007, 37, 83-92.
 12. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, "Acousto-optic modulation in diode pumped lasers" Opt. Eng. 2007, 46, 074202.
 13. M. Kondrat. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Ciurapiński, M. Życzkowski, "A sagnac-michelson fibre optic interferometer: Signal processing for disturbance localization", Opto-electron. Rev. 2007, 15, 127-132.
 14. K. Chrzanowski, "Evaluation of infrared collimators for testing thermal imaging systems" Opto-electron. Rev. 2007, 15, 82-87.
 15. J. Świderski, A. Zając, M. Skórczakowski, "Pulsed ytterbium-doped large mode area double-clad fiber amplifier in MOFPA configuration" Opto-electron. Rev. 2007, 15, 98-101.
 16. P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Kozubal, M. Miczuga, M. Palczewska, M.G. Pawłowski, M. Pawłowski, "Investigation of defect levels in 6H-SiC single crystals" Phys. Stat. Sol. 2007, 4, 2967-2971.
 17. M. Davidkowa, L. Juha, M. Bittner, S. Kaptyaev, V. Hajkowa, J. Krasa, M. Pfeifer, V. Stisova, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, J. Mikołajczyk, L. Ryć, L. Pina, M. Horvath, D. Babankova, J. Cihelka, S. Civis, "A high-power laser-driven source of sub-nanosecond soft X-ray pulses for single-shot radiobiology experiments" Rad. Res. 2007, 168, 382-387.
 18. S. M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, A. Worsztynowicz, M. Włodarski, "EPR, Optical And Dielectric Properties Of Sr0.33Ba0.67Nb2O6 and Sr0.58Ba0.42Nb2O6 Single Crystals Pure And Doped With Chromium And Ytterbium", Rev. Adv. Mater. Sci. 2007, 14, 49-56.
 19. M. Ćwil, P. Konarski, J. Ciosek "Ion mass interference and matrix effects on SIMS depth profiling of thin Ti/Si multilayer films induced by hydrogen, carbon and oxygen contaminations" Int. J. Mass Spectrom. 2007, 263, 54-58.
 20. W. Mróz, M. Jedyński, J. Hoffman, M. Jelinek, B. Major, A. Prokopiuk, Z. Szymański, "Effect of reactive atmosphere on pulsed laser deposition of hydroxyapatite thin films" J. Phys. 2007, 59, 720-723.
 21. P. Zalewski, M. Łukowicz, A. Zając, M. Weber-Zimmermann, K. Ciechanowska, „Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących" Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2007, 13, 332-334.
 22. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Grabiec "Simple metod for characterization of photonic crystal fibers" J. Telecomm. Information Techn. 2007, 2, 109-113.
 23. J. Owsik, J. Janucki, A. Liberman, A. Kotyuk, A. Kovalev, S. Moskaluk, "Mathematical modelling of a reproduction process of the unit of average power of laser radiation and of its value transfer" J. Tech. Phys. 2007, 48, 67-76.
 24. K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński, "Modelling of damage of glass Shields impacted by metal projectiles" J. Tech. Phys. 2007, 48, 49-60.
 25. K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński, "Three dimensional computer model of explosive forming of projectiles" J. Tech. Phys. 2007, 48, 77-94.
 26. A. Dunicz-Sokołowska, M. Długaszek, K. Radomska, E. Wlaźlak, G. Surkont, A. Graczyk, "Contents of bioelemnts and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis. Patr III. Adults aged 20 to 40 years" Mag. Res. 2007, 20, 43-52.
 27. A. Dunicz-Sokołowska, E. Wlaźlak, G. Surkont, M. Długaszek, A. Graczyk, "Contents of bioelements and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis. Patr IV. Adults aged 40 to 60 years" Mag. Res. 2007, 20, 136-147.
 28. A. Kłos, M. Długaszek, J. Bertrandt, A. Gaździńska, "Magnesium content in the diets used for nutrition of patients staying in The Military Institute of Aviation Medicine Hospital in Warsaw" Mag. Res. 2007, 20, 276.
 29. M. Długaszek, M. Szopa, A. Sałacki, "Content of Mn in serum, erythrocytes, and hair of men-workers of airport. Zawartość manganu w surowicy, erytrocytach i włosach mężczyzn - pracowników lotniska" J. Elementol. 2007, 12, 97-103.
 30. P. Kaminski, R. Kozłowski, M. Kozubal, M. Miczuga, M. Pawłowski, J. Żelazko, "Photoinduced transient spectroscopy of defect centers in GaN and Sic" Fizika i tiechnika połuprowodnikow 2007, 41, 429-434.
 31. J. Owsik, J. Janucki, K. Jach, R. Świerczyński, K. Małek, "Influence of laser - pulse characteristics upon parameters of shock waves generated in transparent materials", Fizyka i Technika Wysokoenergetycznej Obróbki Materiałów 2007, 160-173.
 32. K. Jach, J. Owsik, R. Świerczyński, M. V. Ulanowski, "Modelling of brittle target penetration by steel impactor" Fizyka i Technika Wysokoenergetycznej Obróbki Materiałów 2007, 235-250.
 33. A. Jackowski, P. Płatek, K. Rutyna, "Badania balistyki końcowej pocisków kal. 5,56×45 mm z rdzeniami niezawierającymi ołowiu" Biuletyn WAT 2007,
 34. Z. Mierczyk, J. Młyńczak, K. Kopczyński, A. Majchrowski, "Badania generacji impulsowej monokryształów KGW domieszkowanych Er3+ i Yb3+ do mikrolaserów "bezpiecznych dla wzroku" Biuletyn WAT 2007, 56, 179-188.
 35. J. Janiszewski, K. Rutyna, Z. Surma, W. Furmanek, "Badania pocisków fragmentujących" Biuletyn WAT 2007,
 36. M. Szopa, Z. Mierczyk, "Badanie charakterystyk rozproszeniowych aerozoli z zastosowaniem optoelektronicznego czujnika dymu" Biuletyn WAT 2007, 56, 167-180.
 37. Z. Mierczyk, M. Kwaśny, J. Mierczyk, J. Kubicki, "Charakterystyki spektroskopowe i odpornościowe przeciwlaserowych filtrów ochronnych" Biuletyn WAT 2007, 56, 189-206.
 38. Z. Bielecki, W. Kołosowski, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, G. Różański, "Dobór długości fali dla łącza optoelektronicznego w otwartej przestrzeni" Biuletyn WAT 2007, 56, 27-33.
 39. J. Świderski, A. Zając, Z. Jankiewicz, M. Skórczakowski, P. Konieczny, "Impulsowy wzmacniacz włóknowy w konfiguracji MOFPA pompowany diodą laserową" Biuletyn WAT 2007, 56, 57-82.
 40. Z. Chudy, M. Mroczkowski, "Modelowanie narażeń i testowanie odporności elektromagnetycznej elementów i układów elektronicznych" Biuletyn WAT 2007, 56, 73-82.
 41. J. Kubicki, M. Kwaśny, "Modyfikacja powierzchni przez osadzanie produktów impulsowego rozpylania elektrycznego w silnym polu elektrycznym" Biuletyn WAT 2007, 56, 47.
 42. Z. Chudy, M. Mroczkowski, "Ocena uodpornienia elektromagnetycznego systemów radioelektronicznych dla źródeł HPM" Biuletyn WAT 2007, 56, 63-72.
 43. J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, "Optymalizacja i badania generacyjne głowicy dalmierza laserowego YAG:Nd3+ z pasywnym modulatorem dobroci YAG:Cr4+" Biuletyn WAT 2007, 56, 137-154.
 44. P. Konieczny, A. Wolska, J. Świderski, A. Zając, "Problematyka projektowania osłon ochronnych i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy z laserami" Biuletyn WAT 2007, 56, 223-244.
 45. M. Maziejuk, J. Mierczyk, "Spektrometry ruchliwości jonów w zastosowaniu do wykrywania bojowych substancji toksycznych" Biuletyn WAT 2007, 56, 159, 2007.
 46. J. Janiszewski, R. Panowicz, E. Włodarczyk, "Wybór związku konstytutywnego do analizy zachowania się materiału pierścienia rozpęczanego impulsowym silnym polem elektromagnetycznym" Biuletyn WAT 2007, 56,
 47. A. Piątkowska, T. Piatkowski, "Measurement and analysis of acoustic emission in the tribological system ball-on-disc" Diagnostyka 2007, 4, 43-48.
 48. M. Życzkowski, "Dwuinterferometryczny czujnik światłowodowy w konfiguracji Sagnac-Sagnac w jednym włóknie optycznym" Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 2007, 3.
 49. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Grabiec, Wójcik, "Wykorzystanie światłowodu fotonicznego do budowy czujnika perymetrycznego" Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 2007, 3, 15-16.
 50. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, "Application of laser plasma source with gas-puff target for calibration of EUV radiation detectors" Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 2007, 12, 51-54.
 51. M. Łukowicz,A. Zając, P. Zalewski, M. Weber-Zimmermann, K. Ciechanowska, "Badania termowizyjne skóry w zabiegu sonoterapii przy zastosowaniu soczewki skupiającej falę ultradzwiękową" Inż. Biomed. 2007, 13, 218-220.
 52. P. Zalewski, M. Łukowicz, A. Zając, M. Weber-Zimmermann, K. Ciechanowska, "Porównawcza ocena termowizyjna skutków terapii zimnem z zastosowaniem różnych czynników chłodzących" Inż. Biomed. 2007, 13, 332-334.
 53. T. Burakowski, W. Napadłek, J. Marczak, "Ablative Laser Cleaning In Areology - Up-To-Date Condition And Prospects (Ablacyjne oczyszczanie laserowe w areologii - stan aktualny oraz perspektywy rozwoju)" Inż. Mater. 2007, 3-4, 618-621.
 54. T. Burakowski, W. Napadłek, J. Marczak, "Ablative Laser Cleaning of Constructional Materials and Machine Elements - Selected Examples (Ablacyjne oczyszczanie laserowe materiałów konstrukcyjnych i elementów maszyn - wybrane przykłady)" Inż. Mater. 2007, 3-4, 622-626.
 55. W. Napadłek,A. Sarzyński, "Influence of Laser Shock Peening on Topography of Ti-6Al-2Cr-2Mo Titanium Alloy Surface Layer (Wpływ umacniania laserowego na topografię warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-2Cr-2Mo)" Inż. Mater. 2007, 3-4, 707-711.
 56. W. Mróz, M. Jedyński, Z. Paszkiewicz, A. Prokopiuk, A. Ślósarczyk, "Characterization of hydroxyapatite and Mg-doped hydroxyapatite coatings deposited by pulsed laser ablation technique using ArF excimer laser" Inż. Biomater. (Eng. Biomater.) 2007, 69-72, vol. X, 15-17.
 57. W. Mróz, M. Jedyński, A. Prokopiuk, S. Burdyńska, T. Wierzchoń, "Influence of substrate temperature on hydroxyapatite coatings deposited by pulsed laser ablation metod" Inż. Biomater. (Eng. Biomater.) 2007, 69-72, vol. X, 12-15.
 58. A. Kłos, J. Bertrandt, M. Długaszek, Z. Marzec, M. Szopa, "Zawartość niklu w całodziennych racjach pokarmowych żołnierzy służby zasadniczej i studentów Wojskowej Akademii Technicznej" Medycyna Sportowa. Pol. J. Sports Med. 2007, 23, 33.
 59. A. Mielczarek, M. Kwaśny, M. Włodarski, "Wykorzystanie fluorescencji różnicowej w diagnostyce próchnicy" Nowa Stomatologia 2007, 1, 31-35.
 60. J. Kasprzak, M. Kęcik, J. Kęsik, A. Zając, "Nowe źródła laserowe do terapii i diagnostyki siatkówki" Okulistyka 2007, 2, 33-37.
 61. J. Marczak, "Metoda akustyczna określania stopnia oczyszczenia powierzchni obiektów czyszczonych ablacją laserową" Pomiary Automatyka Kontrola 2007, 53, 364-367.
 62. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, "Stanowisko do badań czułości widmowej detektorów promieniowania podczerwonego o długości fali 13.5 nm" Pomiary Automatyka Kontrola 2007, 53, 285-288.
 63. M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S. Żmuda, "Technika termowizyjna w stomatologii" Poradnik stomatologiczny 2007, 7/8, 225-228.
 64. W. Mróz, S. Burdyńska, A. Prokopiuk, T. Wierzchoń, "Charakterystyka warstw z węgla amorficznego osadzanych na podłożu ze stali chirurgicznej 316L metodą laserowej ablacji lasera ArF (=193 nm) w różnych temperaturach" Problemy Eksploatacji 2007, 64, 77-85.
 65. E. Wlaźlak, G. Surkont, A. Dunicz-Sokołowska, M. Długaszek, "Analiza stężenia wapnia we włosach kobiet w okresie okołomenopauzalnym" Prz. Menopauzalny 2007, 6, 51-54.
 66. E. Wlaźlak, G. Surkont, A. Dunicz-Sokołowska, M. Długaszek, " Analysis of hair copper concentration in perimenopausal women (Analiza steżenia miedzi we włosach kobiet w okresie okołomenopauzalnym)" Prz. Menopauzalny 2007, 6, 303-305.
 67. E. Wlaźlak, G. Surkont, A. Dunicz-Sokołowska, M. Długaszek, " Analysis of hair zinc concentration changes in womaen during perimenopausal transition (Analiza zmiany stȩżeń cynku we włosach kobiet w okresie okołomenopauzalnym)" Prz. Menopauzalny 2007, 11, 220-222.
 68. M. Długaszek, M. Szopa, "Analiza zawartości biopierwiastków I metali toksycznych oznaczonych metodą AAS w próbkach miodu" Żywienie człowieka i metabolizm 2007, XXXIV, 3/4, 1316-1321, 2007.
 69. A. Graczyk, K. Olender, A. Bombalska, "Badanie całkowitej pojemności antyoksydacyjnej TAS (Total Antioxidant Status) w suplementach żywności" Żywienie człowieka i metabolizm 2007, XXXIV, 0,5, 492-501.
 70. A. Kłos, M. Długaszek, J. Bertrandt, M. Rutkowski, "Podaż żelaza w dietach stosowanych w żywieniu pacjentów Szpitala Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej" Żywienie człowieka i metabolizm 2007, XXXIV, 1/2, 377-383.
 71. M. Długaszek, P. Karbowiak, "Porównawcza analiza zawartości wybranych biopierwiastków w płynach dializacyjnych" Żywienie człowieka i metabolizm 2007, XXXIV, 3/4, 1398-1403.
 72. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, R. Havlikova, L. Pina, L. Sveda, A. Inneman, "Response of inorganic materials to laser - plasma EUV radiation focused with a lobster eye collector" Proc. SPIE 2007, 6586, 65860A.
 73. A. Czyżewski, J. Wojtas, T. Stacewicz, Z. Bielecki, M. Nowakowski, "Study of optoelectronic NO2 detector using cavity enhanced absorption spectroscopy" Proc. SPIE 2007, 6585, 65851R.
 74. M. Dąbrowski, A. Młodzianko, J. Pietrzak, M. Zygmunt, R. Niedzielski "Laser warning receiver LWR-H" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980S.
 75. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, K. Jakubczak, R. Jarocki, J. Kostecki, L. Pina, R. Rakowski, A. Szczurek, M. Szczurek, "Micro- and nanoprocessing of organic polymers using a compact laser plasma EUV source equipped with EUV optical systems" Proc. SPIE 2007, 6703, 67030C.
 76. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, K. Jakubczak, R. Jarocki, L. Juha, J. Kostecki, L. Pina,R. Rakowski, M. Szczurek, "Application of laser - plasma soft x-ray and EUV sources in micro- and nanotechnology" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980G.
 77. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, L. Juha, J. Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek, "Micro- and nanoprocessing of organic polymers using a laser plasma XUV source" Proc. SPIE 2007, 6346, 63461H.
 78. M. Franczyk, R. Stępień, D, Pysz, I. Kujawa, P. Szaraik, K. Jędzrejewski, M. Kwaśny " Double-clad photonic crystal fibre for laser applications" Proc. SPIE 2007, 6608, 66080A.
 79. M. Góra, A. Rycyk, J. Marczak, P. Targowski, A. Kowalczyk, "From medical to art diagnostics: OCT - a novel tool for varnish ablation control" Proc. SPIE 2007, 6429, 64292V.
 80. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski "Acousto-optic modulation in diode pumped solid state lasers" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990B.
 81. J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, W. Żendzian, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, "Diode pumped, actively Q-switched thulium laser" Proc. SPIE 2007, 6731, 673114.
 82. J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, V. Kubecek, H. Jelinkova, A. Stintz, J.-C. Diels " Picosecond Nd:YAG slab laser passively Q-switched and mode-locked using multiple quantum well saturable absorbers" Proc. SPIE 2007, 6731, 67312I.
 83. K. Kopczyński, J. Młyńczak, J. Sarnecki, Z. Mierczyk, " 1064 nm and 532 nm microchip lasers for microinterferometer systems" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990K.
 84. M. Kondrat, M. Życzkowski, "Perturbation place localization by the use of two-interferometer fiber optic system" Proc. SPIE 2007, 6608, 66081O.
 85. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, W. Żendzian " A highly efficient pulsed Nd:YVO4 laser pumped by two high-power diode lasers" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990C.
 86. V. Kubecek, H. Jelinkova, W. Zendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, A. Stintz, J-C. Diels, "Picosecond Nd:YAG slab laser passively Q-switched and mode-locked using multiple quantum well saturable absorbers" Proc. SPIE 2007, 6731.
 87. J. Kusinski, A. Kopia, M. Chmielowska, S. Kac, J. Marczak, J. Firak "Oxide thin films deposited by means of laser ablation - Structure and properties" Proc. SPIE 2007, 6598, 659808.
 88. J. Marczak, A. Koss, R. Ostrowski, A. Rycyk, M. Strzelec, "Batory's Chapel at Wawel Castle, Cracow - laser cleaning and hue measurements of epitaph and stalls" Proc. SPIE 2007, vol. 6618, 66181C.
 89. Z. Mierczyk, M. Kwaśny, J. Mierczyk, J. Kubicki, "Investigations of radiation resistance of anti-laser filters" Proc. SPIE 2007, 6599, 659907.
 90. Z. Mierczyk, M. Włodarski, M. Kwaśny, J. Mierczyk "Emission-excitation characteristics of luminophores for semiconductor sources of white light" Proc. SPIE 2007, 6599, 659903.
 91. Z. Mierczyk "Laser systems for stand-off detection of contamination and pollution of atmosphere" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980O.
 92. J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, "Generation of 1.54 mm laser radiation in Er-Yb glasses" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990E.
 93. J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk, "Investigations of optical and generation properties of Yb-Er laser glasses (SELG) designed for 1,5 μm microchip lasers" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990D.
 94. W. Mróz, M. Jedyński, Z. Szymański, A. Prokopiuk, S. Burdyńska, "Analysis of the influence of substrate temperature on hydroxyapatite deposited by laser ablation method using ArF laser" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980B.
 95. R. Ostrowski "Compact eye-safe laser head" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990F.
 96. R. Ostrowski, A. Cywinski, "Analysis of laser detection range of underwater objects" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980R.
 97. R. Ostrowski, J. Marczak, M. Strzelec, A. Koss, "Laser damage thresholds of bone objects" Proc. SPIE 2007, 6618, 66181D.
 98. R. Ostrowski, J. Marczak, M. Strzelec, S. Barcikowski, "Nano and microparticles emission during laser cleaning of stone" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980V.
 99. M. Piszczek, K. Rutyna, M. Szustakowski, "Optoelectronic observation system with active illumination" Proc. SPIE 2007, 6585, 65851L.
 100. A. Romiszewska, D. Pietrzykowski, A. Graczyk, "The influence of the protoporphyrin diamino acid derivaties photodynamic effect on the activity of selected enzymem Proc. SPIE 2007, 6598, 659803.
 101. J. Sarnecki, K. Kopczyński, J. Młyńczak, Z. Mierczyk, J. Skwarcz, "Thermal generation of centers Cr4+ in layers Cr,Mg:YAG i Cr.Mg:GGG" Proc. SPIE 2007, 6599, 174-177.
 102. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, "Laser induced breakdown spectroscopy in paintings and sculptures research" Proc. SPIE 2007, 6618, 66180U.
 103. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, "Physical phenomena disturbing LIBS analysis" Proc. SPIE 2007, 6618, 66180V.
 104. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, J. Marczak "Possibility of the Mechelle 900 spectrometer applications for artwork and technology research" Proc. SPIE 2007, 6598, 65980U.
 105. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Grabiec, "Simple method for determination of photonic crystal fibers geometry" Proc. SPIE 2007, 6588, 65880M.
 106. P. Targowski, J. Marczak, M. Góra, A. Rycyk, A. Kowalczyk, "Optical Coherence Tomography for Varnish Ablation Monitoring" Proc. SPIE 2007, 6618, 661803.
 107. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski "Nd:YAG slab laser side pumped by 600-W diode laser stack" Proc. SPIE 2007, 6599, 65990A.
 108. M. Życzkowski, W. Ciurapiński, "Fibre optic sensor with disturbance localization in one optical fibre" Proc. SPIE 2007, 6585, 65851K.
 109. M. Życzkowski, W. Ciurapiński, M. Szustakowski " Preparation and characterization WDM technique for linear disturbance localization in fibre optical sensor" Proc. SPIE 2007, 6736, 67360C.
 110. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, A. Szczurek, M. Szczurek, "Applications of Laser Plasma EUV Source Based on a Gas Puff Target" AIP Conf. Proc. 2007, 993, 379-382.
 111. J. Marczak, R. Ostrowski, M. Strzelec, S. Barcikowski, A. Ostendorf, "Nanoparticles during laser cleaning of lime stone of the Krakow Wawel Castle" Laser Cleaning II, World Scientific 2007, 9, 197-208.
 112. A. Koss, J. Marczak, M. Strzelec, "Experimental Investigations and Removal of Encrustations from Interior Stone Decorations of King Sigismund's Chapel at Wawel Castle in Cracow" Springer Proc. Phys. 2007, 116, 125-132.
 113. A. Sarzyński, K. Jach, J. Marczak, "Comparison of Wet and Dry laser Cleaning of Artworks" Springer Proc. Phys. 2007, 116, 161-167.
 114. A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, "Colorimetry, LIBS and Raman experiments on Renaissance Green Sandstone Decoration During Laser Cleaning of King Sigismund's Chapel in Wawel Castle, Cracow, Poland" Springer Proc. Phys. 2007, 116, 355-360.
 115. R. Ostrowski, St. Barcikowski, J. Marczak, A. Ostendorf, M. Strzelec, J. Walter, "Health Risks Caused by Particulate Emission During Laser Clearing" Springer Proc. Phys. 2007, 116, 623-630.
 116. A. Graczyk, A. Bombalska, K. Olender, "Podstawy teoretyczne fotodynamicznej metody rozpoznawania i leczenia nowotworów" Akademia Inżynierska w Polsce 2007, 1-9.
 117. A. Wolska, J. Świderski, P. Konieczny, "Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego" Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka 2007, 10, 18-21.
 118. J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, W. Żendzian, H. Jelínková, J. Šulc, M. Němec, J. Sulc "Compact, high peak power, diode pumped, Q-switched Tm:YLF laser" CLEO 2007, 4385820.
 119. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, V. Kubecek, H. Jelínková, A. Stintz, J.-C. Diels "2-mJ picosecond Nd: YAG slab laser passively Q-switched and mode-locked using multiple quantum well saturable absorbers" CLEO 2007, 4385868.
 120. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, V. Kubecek, H. Jelínková, A. Stintz, J.-C. Diels "Quasi CW laser diode side pumped Nd:YAG slab laser passively mode-locked using multiple quantum well saturable absorbers" CLEO 2007, 4452341.
 121. A. Zając, L. Urbański, D. Podniesiński, J. Świderski "New method of laser beam energy distribution evaluation in biological tissue based on wavelet analysis" CLEO 2007, 4386634.
 122. J. Wojtas, T. Stacewicz, Z. Bielecki, A. Czyżewski, M. Nowakowski "NO2 monitoring setup applying cavity enhanced absorption spectroscopy" EUROCON 2007, 4400586.
 123. J.Mikołajczyk, Z. Bielecki "System optimization for energy measurements of EUV radiation pulses" EUROCON 2007, 4400587.
 124. H. Madura "Method of signal processing in passive infrared detectors for security systems" WIT Transactions on Modelling and Simulation 2007, 46, 757-768.
 125. Z. Bielecki, W. Kołosowski, G. Rózański, E. Sȩdek, J. Wojtas "Nitrogen dioxide detection using an optoelectronic sensor" WIT Transactions on Modelling and Simulation 2007, 46, 757-768.
 126. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki "EUV detection system with calibrated responsivity" WIT Transactions on Modelling and Simulation 2007, 46, 737-745.
 127. E. Sȩdek, Z. Bielecki, M. Muszkowski, W. Kołosowski, G. Rózański, M. Wnuk "Optoelectronic system for phase array antenna beam steering" WIT Transactions on Modelling and Simulation 2007, 46, 801-808.