Publikacje 2009


 1. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, A. Szczurek, M. Szczurek "Ablation and surface modifications of PMMA using a laser-plasma EUV source" Appl. Phys. B 2009, 96(4), 727-730.
 2. J.K. Jabczyński, Ł. Gorajek, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec „High repetition rate, high peak power, diode pumped Tm:YLF laser" Laser Phys. Lett. 2009, 6(2), 109-112.
 3. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, Ł. Gorajek, W. Żendzian, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda „Resonantly pumped tunable Ho:YAG laser" Laser Phys. Lett. 2009, 6(7), 531-534.
 4. M. Kwitniewski, D. Jankowski, K. Jaskiewicz, H. Dziadziuszko, A. Juzeniene, J. Moan, Li-Wei Ma, R. Peksa, D. Kunikowska, A. Graczyk, M. Kwaśny, M. Kaliszewski, R. Głośnicka "Photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid and diamino acid derivatives of protoporphyrin IX reduces papillomas in mice without eliminating transformation into squamous cell carcinoma of the skin" Int. J. Cancer 2009, 125, 1721-1727.
 5. E. Czarnowska, A. Zajączkowska, M. Godlewski, W. Mróz, J.W. Sobczak, T. Wierzchoń „Combination of hydroxyapatite islets with Ti3P surface layer produced on titanium alloy for bone implants" J. Nanosci. Nanotechno. 2009, 9(6), 3462-3468.
 6. J. Bystrzycki, T. Płociński, W. Zieliński, Z. Wiśniewski, M. Polański, W. Mróz, Z. Bojar, K.J. Kurzydłowski „Nano-engeneering of magnesium hybride for hydrogen storage" Microelectron. Eng. 2009, 86, 889-891.
 7. P. Madejczyk, A. Piotrowski, K. Kłos, W. Gawron, A. Rogalski, J. Rutkowski, W. Mróz "Surface smoothness improvement of HgCdTe layers grown by MOCVD" Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2009, 57, 139-146.
 8. D. Dorosz, J. Świderski, A. Zając, M. Reben "Effect of rare earth doping of low silica aluminosilicate glasses on thermal and optical properties" Glass Technol. - Part A 2009, 50(4), 206-210.
 9. W. Mróz, M. Jedyński, A. Prokopiuk, A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz "Characterization of calcium phosphate coastings doped with Mg, deposited by pulsed laser deposition technique using ArF excimer laser" Micron 2009, 40(1), 140-142.
 10. Ł. Gorajek, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Jelinkova, J. Sulc , M. Nemec "High repetition rate, tunable, Q-switched diode pumped Tm:YLF laser" Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 309-317.
 11. W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski "Intracavity optical parametric oscillator pumped by passively Q-switched Nd:YLF laser" Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 45-52.
 12. A.L. Bajor, J. Kisielewski, K. Kopczyński, T. Łukasiewicz, J. Mierczyk, Z. Mierczyk, J. Młyńczak, D.A. Pawlak, M.A. Świrkowicz "Investigation of nonlinear absorption in YAP and YAG single crystals doped with Co and co-doped wih Si" Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 187-192.
 13. Z. Librant, J.K. Jabczyński, H. Węglarz, A. Wajler, H. Tomaszewski, T. Łukasiewicz, W. Żendzian, J. Kwiatkowski "Preparation and characterization of transparent Nd:YAG ceramics" Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 72-77.
 14. Zając, D. Podniesiński, J. Świderski, D. Kęcik. M. Kęcik, J. Kasprzak "Procedures of optical control dedicated for laser welding process of biological tissues" Opto-Electron. Rev. 2009, 18, 48-55.
 15. T. Orżanowski, H. Madura "Test and evaluation of reference-based nonuniformity correction methods for microboloeter infrared detectors" Opto-Electron. Rev. 2009, 18, 91-94.
 16. J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk "Wavelength tuning in Er3+, Yb3+:glass microchip lasers" Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 84-88.
 17. M. Franczyk, R. Stępień, D. Pysz, I. Kujawa, R. Buczyński, J.K. Jabczyński "Ytterbium doped phosphate glass photonic crystal fiber laser" Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 231-235.
 18. Wachulak, P.W., Marconi, M.C., Bartels, R.A., Menoni, C.S., Rocca, J.J. "Holographic imaging with a nanometer resolution using compact table-top EUV laser" Opto-Electron. Rev. 2009, 18, 80-90.
 19. P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Miczuga, M. Pawłowski, M. Kozubal, J. Żelazko "Compensating defect centres in semi-insulating 6H-SiC Opto-Electron. Rev. 2009, 17, 1-7.
 20. I. Misiewicz-Krzeminska, K. Skupinska, A. Graczyk, T. Kasprzycka-Guttman "Influence of protoporphyrin IX amino acid substituents on affinity to human breast adenocarcinoma MCF-7 cells" Biotechn. Histochem. 2009, 84, 17-23.
 21. C. Longeaud, J.P. Kleider, P. Kaminski, R. Kozlowski, M. Miczuga "Characterization of defect levels in semi-insulating 6H-SiC by means of photoinduced transient spectroscopy and modulated photocurrent technique" J. Phys. Cond. Matter 2009, 21, 045801.
 22. M. Kwitniewski, A. Juzeniene, L.W. Ma, R. Głośnicka, A. Graczyk, J. Moan "Diamino acid derivatives of PpIX as potential photosensitizers for photodynamic therapy of squamous cell cercinoma and prostate cancer: In vitro studies" J. Photochem. Photobiol. B 2009, 94, 214-222.
 23. A. Bombalska, A. Graczyk "Interaction of peripheral-type benzodiazapine receptor with diamino-acid derivatives of protoporphyrin IX" J. Photochem. Photobiol. B 2009, 94, 138-142.
 24. J. Janiszewski, W. Pichola; "Development of Electromagnetic Ring Expansion Apparatus for High-Strain-Rate Test" Solid State Phenomena 2009, 147-149, 645-650.
 25. M. Nowakowski, J. Wojtas, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk "Cavity enhanced absorption spectroscopy sensor" Acta Phys. Pol. A 2009, 116, 363-367.
 26. W. Mróz, S. Burdyńska, A. Prokopiuk, M. Jedyński, B. Budner, M.L. Korwin-Pawłowski; "Characteristic of carbon films deposited by magnetron sputtering" Acta Phys. Pol. A 2009, 116, 120-122.
 27. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, A. Szczurek, M. Szczurek "Creation of Nanostructures on Polymer Surfaces Irradiated with Extreme Ultraviolet Pulses" Acta Phys. Pol. A 2009, 116, 108-110.
 28. N. Pałka, W. Ciurapiński, J. Wróbel "Focusing with 2D square photonic crystal with concavo-concavo boundaries" Acta Phys. Pol. A 2009, 116, 368-370.
 29. Bombalska, A. Graczyk "Interaction of protoporphyrin IX and its derivatives with benzodiazapine receptor" Photodiagn. Photodyn.Therapy 2009, 6(1), 45-51.
 30. E. Skolek-Stefaniszyn, S. Burdyńska, W. Mróz, T. Wierzchoń "Structure and wear resistance of the composite layers produced by glow discharge nitriging and PLD method on AISI 316L austenitic stainless steel" Vacuum 2009, 83, 1442-1447.
 31. M. Rozmus, J. Rusiński, M. Blicharski, J. Marczak "Laser shock peening of a Ti6A14V titanium alloy" Arch. Metal. Mater. 2009, 54, 665-670.
 32. R. Ćwirko, J. Ćwirko, Z. Bielecki "Measurement system for testing the optical radiation detectors in broad temperature range" Metrol. Meas. Syst. 2009, 16(3), 1-10.
 33. M. Jedyński, Z. Szymański, W. Mróz, A. Prokopiuk, M. Jelinek, T. Kocourek "Spectroscopic measurements of plasma plume induced during the laser deposition of the hydroxyapatite" Czechoslovak J. Phys. 2009, 54, C397-C402.
 34. M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, A. Tracz, W. Mróz, J. Richert "Effects of laser radiation on some properties of the surface layer of polycarbonate" Polimery 2009, 54, 639-647.
 35. K. Chrzanowski, T. Raźniewski, B. Radzik "Monochromatic light sources in testing image intensifiber tubes" Photon. Lett. Pol. 2009, 1, 79-81.
 36. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, M. Nowakowski, B. Rutecka, J. Wojtas "System for calibration of EUV detectors" Photon. Lett. Pol. 2009, 1, 70-72.
 37. Ł. Gorajek, Ł. Gałecki "Tunable, gain switched Ti3+:Al2O3 laser pumped by intracavity frequency doubled Nd3+:YLF laser" Photon. Lett. Pol. 2009, 1, 136-138.
 38. J. Wojtas, Z. Bielecki, T. Stecewicz, A. Czyżewski, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, B. Rutecka "Ultrasensitive NOx optoelectronic sensor" Photon. Lett. Pol. 2009, 1, 85-87.
 39. M. Długaszek, M. Szopa, M. Mularczyk-Oliwa „Comparative analysis of trace elements concentrations in dialysis fluids before and after dialyzer (Analiza porównawcza stężeń pierwiastków oeladowych w płynach dializacyjnych przed i za dializatorem)" J. Elementol. 2009, 14, 43-54.
 40. M. Długaszek, M. Szopa, M. Mularczyk-Oliwa „Investigations of Ni content in human hair (Badania nad zawartością niklu we włosach ludzkich)" J. Elementol. 2009, 14, 229-237.
 41. M. Suproniuk, P. Kamiński, M. Miczuga, M. Pawłowski, R. Kozłowski, C. Longeaud, J.-P. Kleider „An intelligent measurement system for diagnosing of semi-insulating materials by photoinduced transient spectroscopy" Prz. Elektrotechn. 2009, 85, 93-98.
 42. F. Brizuela, Y. Wang, C.A. Brewer, F. Pedaci, W. Chao, E.H. Anderson, Y. Liu, K.A. Goldberg, P. Naulleau, P. Wachulak, M.C. Marconi, D.T. Attwood, J.J. Rocca, C.S. Menoni "Microscopy of extreme ultraviolet lithography masks with 13.2 nm tabletop laser illumination" Opt. Lett. 2009, 34, 271-273.
 43. Isoyan, F. Jiang, Y.C. Cheng, F. Cerrina, P. Wachulak, L. Urbański, J. Rocca, C. Menoni, M. Marconi "Talbot lithography: Self-imaging of complex structures" J. Vac. Sci. Technol. B 2009, 27, 2931-2937.
 44. P. Wachulak, L. Urbański, M.G. Capeluto, D. Hill, W.S. Rockward, C. Iemmi, E.H. Anderson, C.S. Menoni, J.J. Rocca, M.C. Marconi; New opportunities in interferometric lithography using extreme ultraviolet tabletop lasers; J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS 2009, 8(2), 021206.
 45. K. Radomska, A. Dunicz-Sokołowska, A. Graczyk, M. Długaszek „Podstawowe biopierwiastki w organizmie populacji polskiej - wartości referencyjne" J. Elementol. 2009, 14, 66-67.
 46. J. Wojtas, Z. Bielecki, B. Rutecka, „Wielospektralny optoelektroniczny czujnik niebezpiecznych gazów" Elektronika 2009, 50, 110-113.
 47. J. Pietrzak, M. Kwaśny „Rozwój systemów ostrzegania o oświetleniu promieniowaniem laserowym" Elektronika 2009, 50, 94-97.
 48. M. Piszczek, K. Rutyna „Symulacje komputerowe procesu selektywnego zobrazowania przestrzeni z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych i klimatycznych" Elektronika 2009, 50, 31-36.
 49. K. Jach, R. Świerczyński, M. Magier „Analiza numeryczna procesów penetracji pancerzy przez pociski kinetyczne jednorodne i segmentowe" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 3(655), 124-140.
 50. M. Zygmunt, M. Muzal, A. Młodzianko, P. Knysak, A. Gietka, W. Piotrowski „Analiza zasięgowa i badania laboratoryjne prędkościomierza laserowego" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 177-191.
 51. M. Szopa, Z. Mierczyk, M. Zygmunt „Badania charakterystyk rozporszeniowych wybranych układów aerodyspersyjnych" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 47-67.
 52. Z. Mierczyk, G. Kałdoński, M. Włodarski, M. Kaliszewski, J. Mierczyk „Charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne materiałów luminescencyjnych domieszkowanych cerem i chromem" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 4.
 53. Z. Mierczyk, M. Zygmunt, A. Gawlikowski, A. Gietka, P. Knysak, A. Młodzianko, M. Muzal, W. Piotrowski, M. Szopa, J. Wojtanowski „Dwubarwny LIDAR rozproszeniowy do zdalnego wykrywania aerozoli" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 33-45.
 54. J. Mikołajczyk „Głowica detekcyjna do pomiaru energii promieniowania optycznego na potrzeby mikroskopii" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 339-349.
 55. M. Piszczek, M. Leśnik „Informacja obrazowa - sposób pozyskiwania danych dla GIS" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 303-313.
 56. J. Wojtanowski, M. Zygmunt, A. Gawlikowski, A. Młodzianko, W. Piotrowski „Laserowe wykrywanie obiektów podwodnych" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 153-175.
 57. M. Szopa, M. Zygmunt, J. Mierczyk „Metoda korekcji charakterystyk odbiciowych wybranych materiałów naturalnych i sztucznych w skanerze laserowym średniego zasięgu" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 99-122.
 58. H. Madura, T. Piątkowski, M. Kastek, M. Kołodziejczyk „Metoda radiacyjnego pomiaru temperatury z kompensacją wpływu promieniowania słonecznego" Biuletyn WAT 2009, LVIII, (654), 159-175.
 59. Młodzianko, M. Zygmunt, P. Knysak „Metoda stabilizacji termicznej czułości układu detekcyjnego z niechłodzonym fotorezystorem PbSe" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 193-205.
 60. J. Kubicki, M. Kwaśny, W. Napadłek „Modyfikacja powierzchni metalowych wysokonapięciową iskrą elektryczną" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 2(654), 355-362.
 61. K. Jach, R. Świerczyński, M. Magier „Numeryczna weryfikacja parametrów materiałowych ceramiki Al2O3" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 3(655), 351-366.
 62. J. Wojtas, Z. Bielecki, M. Nowakowski, J. Mikołajczyk „Optoelektroniczny czujnik NO2" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 291-302.
 63. J. Wojtanowski, M. Zygmunt, Z. Mierczyk „Optymalizacja toru nadawczo-odbiorczego wysokościomierza laserowego dla układu BSP" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 141-152.
 64. J. Młyńczak, K. Kopczyński, Z. Mierczyk „Porównanie generacji ciągłej w szkłach "Concentrated Glass" oraz SELG pompowanych długością fali 974 nm oraz 939 nm" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 249-258.
 65. M. Mularczyk-Oliwa, M. Kwaśny, M. Włodarski, M. Kaliszewski „Porównanie technik spektroskopii FTIR stosowanych do identyfikacji materiału biologicznego" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 3(655), 239-257.
 66. M. Miczuga, P. Kamiński, R. Kozłowski, M. Pawłowski „Wpływ energii fotonów na obraz prążków widmowych otrzymywanych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotojądrowej dla centrów defektowych w półizolujących monokryształach 4H-SiC:V" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 351-360.
 67. J. Wojtanowski, Z. Mierczyk, M. Zygmunt „Wpływ parametrów fizycznych aerozoli na efektywny współczynnik odbicia wstecznego" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 123-139.
 68. M. Włodarski, M. Kwaśny, M. Kaliszewski, B. Rutecka „Zastosowanie techniki stroboskopowej do pomiarów czasów życia fluorescencji materiałów biologicznych. Cz. I. Podstawy metody, aparatura i metodyka pomiarów" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 4.
 69. M. Miczuga „Zastosowanie wysokorezystywnego azotku galu do wytwarzania heterostruktur A1GaN/GaN HETM" Biuletyn WAT 2009, LVIII, 1(653), 207-233.
 70. G. Bieszczad, T. Sosnowski, T. Orżanowski, M. Kastek „Metoda śledzenia obiektów w obrazach termowizyjnych z procedurą adaptacyjnego aktualizowania modelu obiektu" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 292-296.
 71. G. Bieszczad, T. Sosnowski, H. Madura, M. Kastek „Interfejs komunikacyjny do rejestracji obrazu i danych z kamery termowizyjnej" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 603-605.
 72. G. Bieszczad, T. Sosnowski, T. Orżanowski, M. Kastek „Algorytm śledzenia obiektów w obrazie termowizyjnym i jego implementacja w układzie FPGA" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 654-656.
 73. T. Piątkowski, N. Hots „Analiza czynników składowych błędów pirometrii radiacyjnej" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 874-877.
 74. T. Piątkowski, H. Polakowski, P. Trzaskawka, T. Piotrowski „Półprzewodnikowe źródło promieniowania IR z przestrajalną emisyjnością" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 886-889.
 75. H. Polakowski, T. Piątkowski, R. Dulski, K. Firmanty, M. Morawski „Wielosektorowy promiennik podczerwieni" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 894-897.
 76. A.J. Panas, M. Dąbrowski, P.S. Tkaczyk „Badania właściwości cieplnych struktur kompozytowych metodą wymuszeń okresowych z termowizyjnym pomiarem temperatury" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 910-913.
 77. R. Dulski, M. Kastek, P. Trzaskawka "Thermovision investigations of the shot phenomena" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 962-965.
 78. T. Piątkowski, K. Chmielewski, K. Firmanty, M. Morawski „Miniaturowy wyświetlacz obrazu termowizyjnego" Pomiary Automatyka Kontrola 2009, 55, 970-972.
 79. Kłos, J. Bertrandt, E.S. Stężycka, M. Długaszek „Zawartość ołowiu i kadmu w całodziennych racjach pokarmowych stosowanych w żywieniu żołnierzy oraz konsumentów zakładów żywienia pozostających pod nadzorem wojska" Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2009, XLII, 766-770.
 80. D. Pijocha, Z. Paszkiewicz, W. Mróz, A. Ślósarczyk „Wpływ domieszek manganu na stabilność termiczną i chemiczną spiekalność oraz właściwości mechaniczne bioceramiki hydroksyapoatytowej" Szkło i Ceramika 2009, 1, 10-16.
 81. Cywiński, R. Ostrowski "Modelling of laser range-measurement of underwater objects at sea - research results" Advanced in Computer Science - Network Centric Warfare 2009, 33-42.
 82. G. Bieszczad, M. Szustakowski, R. Dulski, W. Ciurapiński, M. Kastek, M. Życzkowski; „Metoda śledzenia obiektów zaimplementowana w wieloczujnikowym systemie ochrony" Problemy Techniki Uzbrojenia 2009, 2, 57-64.
 83. M. Kastek, R. Dulski, P. Trzaskawka, M. Zygmunt, J. Wojtanowski, M. Kaszczuk; „Optoelectronics systems for sniper detection" Problemy Techniki Uzbrojenia 2009, 1, 23-30.
 84. H. Madura, T. Sosnowski, G. Bieszczad, T. Piątkowski, T. Orżanowski, K. Firmanty; „Termowizyjny celownik do broni strzeleckiej - budowa, parametry i wyniki badań" Problemy Techniki Uzbrojenia 2009, 1, 65-74.
 85. R. Dulski, M. Kastek, P. Trzaskawka, Z. Surma, W. Koperski, L. Leciejewski „Visible and infrared signatures of the shot" Problemy Techniki Uzbrojenia 2009, 1, 31-38.
 86. K. Jach, M. Magier, R. Świerczyński „Wstępna analiza numeryczna procesów penetracji pancerzy przez pociski kinetyczne jednorodne i segmentowe" Problemy Techniki Uzbrojenia 2009, 1, 121-136.
 87. Z. Wioniewski, J. Bystrzycki, W. Mróz, C. Jastrzębski „Hydrating behavior of Mg-based nano-layers prepared by pulsed laser deposition" J. Phys. Conference Series 2009, 146, 012018.
 88. Z. Bielecki, M. Leszczynski, K. Holz, L. Marona, J. Mikolajczyk, M. Nowakowski, P. Perlin, B. Rutecka, T. Stacewicz, J. Wojtas „Sub-ppb NOx detection by a cavity enhanced absorption spectroscopy system with blue and infrared diode lasers" WIT Transactions on Modelling and Simulation 2009, 48, 203-215.
 89. M. Kastek, H. Madura, T. Sosnowski, T. "Passive infrared detector used for infrastructure protection" WIT Transactions on the Built Environment 2009, 108, 61-70.
 90. Z. Bielecki, W. Kolosowski, E. Sedek, M. Wnuk, J. Wojtas „Multispectral detection circuits in special applications" WIT Transactions on Modelling and Simulation 2009, 48, 217-228.
 91. M. Życzkowski, M. Szustakowski, M. Kastek, W. Ciurapiński, T. Sosnowski „Module multisensor system for strategic objects protection" WIT Transactions on Information and Communication Technologies 2009, 42, 123-132.
 92. R. Dulski, M. Kastek, G. Bieszczad, P. Trzaskawka, W. Ciurapiński „Data fusion used in multispectral system for critical protection" WIT Transactions on Information and Communication Technologies 2009, 42, 165-172.
 93. M. Kastek, T. Sosnowski, T. Orżanowski, K. Kopczyński, M. Kwaśny "Multispectral gas detection method" WIT Transactions on Ecology and the Environment 2009, 123, 227-236.
 94. M. Włodarski, K. Kopczyński, M. Kaliszewski, M. Kwaśny, M. Mularczyk-Oliwa, M. Kastek „Application of advanced optical methods for classification of air contaminants" WIT Transactions on Ecology and the Environment 2009, 123, 237-245.
 95. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J, Kostecki, R. Rakowski, M. Szczurek "Surface changes of solids under intense EUV irradiation using a laserplasma source" Proc. SPIE 2009, 7361, 73610C.
 96. Bieszczad, G., Orżanowski, T., Sosnowski, T., Kastek, M. "Method of detectors offset correction in thermovision camera with uncooled microbolometric focal plane array" Proc. SPIE 2009, 7481, 74810O.
 97. W. Ciurapiński, R. Dulski, M. Kastek, M. Szustakowski, G. Bieszczad, M. Życzkowski, P. Trzaskawka, M. Piszczek "Data fusion concept in multispectral system for perimeter protection of stationary and moving objects" Proc. SPIE 2009, 7481, 748111.
 98. W. Ciurapiński, M. Szustakowski, N. Pałka, M. Życzkowski, R. Ryniec, M. Piszczek, P. Zagrajek "Modelling of thermal emissivity of covered bulk explosive materials in the THz range" Proc. SPIE 2009, 7485, 74850P.
 99. L. Gryko, A. Zajac "Method and system for measuring of selected optical parameters of the biological tissue subjected to biostimulation treatment" Proc. SPIE 2009, 7502, 75022N.
 100. A. Juzeniene, V. Iani, M. Kaliszewski, A. Bugaj, J. Moan "Clearance of protoporphyrin IX from WiDr human colon adenocarcinoma cells after application of 5-aminolevulinic acid" Proc. SPIE 2009, 7380, 73802Q.
 101. M. Kastek, R. Dulski, P. Trzaskawka, G. Bieszczad „Measurement of sniper infrared signatures" Proc. SPIE 2009, 7481, 748113.
 102. A. Koss, M. Lubryczyńska, J. Czernichowska, I. Uchman-Laskowska, K. Chmielewski, M. Mazur, A. Markowska, J. Marczak, M. Strzelec "Conservation of wooden art Works and laser cleaning" Proc. SPIE 2009, 7391, 73910S.
 103. E.A. Kwiatkowska, J. Marczak, R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, M. Sylwestrzak, M. Iwanicka, P. Targowski „Absolute LIBS stratigraphy with Optical Coherence Tomography" Proc. SPIE 2009, 7391, 739110F.
 104. J. Marczak, R. Ostrowski, A. Rycyk, M. Strzelec "Set of advanced laser cleaning heads and systems" Proc. SPIE 2009, 7391, 73910T.
 105. R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, A. Sarzyński „LIBS identification of pigments from Aula Leopoldina vault" Proc. SPIE 2009, 7391, 73910Q.
 106. R. Ostrowski, A. Cywiński "Modelling of laser range measurement of underwater objects in maritime environment" Proc. SPIE 2009, 7390, 739014.
 107. M. Szustakowski, W. Ciurapiński, M. Życzkowski, N. Pałka, M. Kastek, R. Dulski, G. Bieszczad, T. Sosnowski "Multispectral system for perimeter protection of stationary and moving objects" Proc. SPIE 2009, 7481, 74810D.
 108. P. Targowski, R. Ostrowski, J. Marczak, M. Sylwestrzak, E.A. Kwiatkowska "Picosecond laser ablation system with process control by Optical Coherence Tomography" Proc. SPIE 2009, 7391, 739110G.
 109. P.W. Wachulak, M.C. Marconi, R.A. Bartels, C.S. Menoni, J.J. Rocca "Sub-50nm Extreme ultraviolet holographic imaging" Proc. SPIE 2009, 7358, 735806.
 110. M. Franczyk, R. Stȩpień, D. Pysz, I. Kujawa, R. Buczyński, J.K. Jabczyński "Ytterbium doped phosphate glass air-clad photonic crystal fiber laser" CLEO/EQEC 2009, 5192647.
 111. J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, J.K. Jabczynski, W. Żendzian, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda "Tuneable, hybrid Ho:YAG laser" CLEO/EQEC 2009, 5194747.
 112. J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, J.K. Jabczynski, W. Żendzian, H. Jelinkova, J. Sulc, M. Nemec, P. Koranda "Tunable Ho:YAG laser pumped by Tm:fiber laser" CLEO/QELS 2009, 5226147.
 113. J. Owsik, S. Usherenko "SDP technology for "green" technology of metallic reinforced nanocomposites" NATO Security through Science Series C: Environmental Security 2009, 55-75.
 114. G. Bieszczad, T. Sosnowski, T. Orżanowski, M. Kastek „Low voltage differential signal interface for thermal vision camera" MIXDES 2009, 5289629.