Publikacje 2010


 1. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, A. Biliński, O. Chernyayeva, J.W. Sobczak „Physical and chemical modifications of PET surface using a laser-plasma EUV source" Appl. Phys. A 2010, 99, 831-836.
 2. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek „PMMA and FEP surface modifications induced with EUV pulses in two selected wavelength ranges" Appl. Phys. A 2010, 98, 61-65.
 3. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, R.Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, A. Szczurek, M. Szczurek „Micro- and Nanoprocessing of Polymers Using a Laser Plasma Extreme Ultraviolet Source" Acta Phys. Pol. A 2010, 117, 384-390.
 4. G. Bieszczad, T. Sosnowski, T. Orżanowski, M. Kastek „Low voltage differential signal interface for thermal vision camera" Prz. Elektrotech. 2010, 86, 107-110.
 5. A. Bombalska, A. Graczyk „Influence of photodynamic effect on biological activity of PBR-PP complexes" J. Photochem. Photobiol. B 2010, 98, 159-166.
 6. M. Borecki, M.L. Korwin-Pawlowski, M. Beblowska, M. Szmidt, K. Urbanska, J. Kalenik, Ł. Chudzian, Z. Szczepański, K. Kopczyński, A. Jakubowski, A.J. Szmidt „Capillary microfluidic sensor for determining the most fertile period in cows" Acta Phys. Pol. A 2010, 118, 1093-1099.
 7. U.K. Chettiar, P. Nyga, M.D. Thoreson, A.V. Kildishev, V.P. Drachev, V.M. Shalaev „FDTD Modeling of Realistic Semicontinuous Metal Films" Appl. Phys. B 2010, 100, 159-168.
 8. J. Choma, A. Dziura, D.Jamioła, P. Nyga, M Jaroniec „Synthesis of gold nanoparticles on the surface of colloidal silica" Ochr. Środ. 2010, 32, 3-6.
 9. D. Chmielewska, B. Synowiec, A. Olszyna, J. Marczak, A. Sarzyński, M. Strzelec „Migration of elements in colour layers deposited on a ceramic substrate under the influence of laser treatment" Phys. Proc. 2010, 5, 407-415.
 10. K. Chrzanowski, X. Li „Configuration of systems for testing thermal imagers" Opt. Appl. 2010, 40, 727-735.
 11. Ł. Ciupiński, E. Fortuna-Zaleśna, H. Garbacz, A. Koss, K. J. Kurzydłowski, J. Marczak, J. Mróz, T. Onyszczuk, A. Rycyk, A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, M. Strzelec, A. Zatorska, G. Z. Żukowska „Comparative Laser Spectroscopy Diagnostics for Ancient Metallic Artefacts Exposed to Environmental Pollution" Sensors 2010, 10, 4926-4949.
 12. B. Coasne, J. Czwartos, M. Sliwinska-Bartkowiak, K.E. Gubbins „Freezing of mixtures confined in silica nanopores: Experiment and molecular simulation" J. Chem. Phys. 2010, 133, 084701.
 13. H. Garbacz, A. Koss, J. Marczak, J. Mróz, T. Onyszczuk, A. Rycyk, A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, M. Strzelec, A. Zatorska „Optimized laser cleaning of metal artworks-evaluation of determinants" Phys. Proc. 2010, 5, 457-466.
 14. H. Garbacz, E. Fortuna, J. Marczak, M. Strzelec, A. Rycyk, A. Koss, J. Mróz, A. Zatorska, K.J. Kurzydłowski' „Laser cleaning of copper roofing sheets subjected to long-lasting environmental corrosion" Appl. Phys. A 2010, 100(3), 693-701.
 15. M. Gutowska, M. Nowakowski, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, D. Szabra, R. Paliwoda, M. Pędzińska, J. Pawluczyk, W. Gawron „Investigation of FSO detection module operating at the wavelength range of 8-12µm" Acta Phys. Pol. A 2010, 118(6), 1143-1147.
 16. Holc,  Z. Bielecki, J. Wojtas, P. Perlin, J. Goss, A. Czyżewski, P. Magryta, T. Stecewicz „Blue laser diodes for trace matter detection" Opt. Appl. 2010, 40, 641-651.
 17. M. Jedyński, J. Hoffman, T. Mościcki, W. Mróz, S. Burdyńska, R. Diduszko, P. Kolodziejczak, Z. Szymański "Deposition of thin hydroxyapatite films by 335 nm Nd:YAG laser ablation" Mater. Sci. – Pol. 2010, 28, 693-702.
 18. H. Madura, M. Kastek, T. Sosnowski, T. Orżanowski „Pyrometric method of temperature measurement with compensation for solar radiation" Metrol. Meas. Syst. 2010, 17, 77-86.
 19. M.C. Marconi, P.W. Wachulak „Extreme ultraviolet lithography with table top lasers" Prog. Quant. Electron. 2010, 34, 173-190.
 20. J. Marczak, K. Jach, R. Świerczyński „Numerical modeling of laser-matter interaction in the region of "low" laser parameters" Appl. Phys. A 2010, 100(3), 725-731.
 21. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, M. Nowakowski, M. Gutowska „Investigations of the detectors for X-ray microscopy" Prz. Elektrotech. 2010, 86, 197-199.
 22. W. Mróz, A. Bombalska, B. Budner, S. Burdyńska, M. Jedyński, A. Prokopiuk, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, A. Niedzielska, K. Niedzielski "Comparative study of hydroxyapatite and octacalcium phosphate coatings deposited on metallic implants by PLD method" Appl. Phys. A 2010, 101, 713-716.
 23. W. Mróz, A. Bombalska, S. Burdyńska, M. Jedyński, A. Prokopiuk, B. Budner, A. Ślósarczyk, A. Zima, E. Menaszek, A. Ścisłowska-Czarnecka, K. Niedzielski "Structural studies of magnesium doped hydroxyapatite coatings after osteoblast culture" J. Mol. Struct. 2010, 977, 145-152.
 24. M. Nemec, H. Jelinkova, J. Sulc, W. Żendzian, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski „Q-switched Er:YAG lasers resonantly pumped by Erbium fiber laser" Laser Phys. 2010, 20(3), 661-664.
 25. M. Nowak, M. Kotyczka-Morańska, P. Szperlich, Ł. Bober, M. Jesionek, M. Kepińska, D. Stróz, J. Kusz, J. Szala, G. Moskal, T. Rzychoń, J. Młyńczak, K. Kopczyński „Using of sonochemically prepared components for vapor phase growing of SbI3•3S8" Ultrason. Sonochem. 2010, 17, 892-901.
 26. T. Orżanowski, H. Madura „Test and evaluation of reference-based nonuniformity correction methods for microbolometer infrared detectors" Opto-Electron. Rev. 2010, 18, 91-94.
 27. N. Palka „Spectroscopy of Explosive Materials in the THz Range" Acta Phys. Pol. A 2010, 118, 1229-1231.
 28. R. Rakowski, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, F.de Gaufridy de Dortan, R. Jarocki, J. Kostecki, J. Mikołajczyk, L. Ryc, M. Szczurek, P. Wachulak „Characterization and optimization of the laser-produced plasma EUV source at 13.5nm based on a double-stream Xe/He gas puff target" Appl. Phys. B 2010, 101, 773-789.
 29. Reisinger, M. Fahrner, I. Frischauf, S. Yakunin, V. Svorcik, P. Sajdl, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, C. Romanin, J. Heitz „EUV micro-patterning for biocompatibility control of PET" Appl. Phys. A 2010, 100, 511-516.
 30. R. Ryniec, M. Piszczek, M. Szustakowski „Multicriterial analysis of explosives in the THz range" Acta Phys. Pol. A 2010, 118, 1235-1238.
 31. M. Skórczakowski, J. Świderski, W. Pichola, P. Nyga, M. Maciejewska, Ł. Gałecki, J. Kasprzak, S. Gross, A. Heinrich, T. Bragagna „Mid-infrared Q-switched Er:YAG laser for medical applications" Laser Phys. Lett. 2010, 7, 498-504.
 32. J. Świderski, D. Dorosz, M. Skorczakowski, W. Piccola „Ytterbium-doped fiber amplifier with tunable repetition rate and pulse duration" Laser Phys. 2010, 20(8), 1738-1743.
 33. P.W. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, T. Feigl, R. Jarocki, J. Kostecki, R. Rakowski, P. Rudawski, M. Sawicka, M. Szczurek, A. Szczurek, Z. Zawadzki „A compact, quasimonochromatic laser-plasma EUV source based on a double stream gas puff target at 13.8nm wavelength" Appl. Phys. B 2010, 100, 461-469.
 34. P. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz „Sub-70nm resolution table-top microscopy at 13.8 nm using a compact laser-plasma EUV source" Opt. Lett. 2010, 35, 2337-2339.
 35. P. W. Wachulak, M. C. Marconi, R. A. Bartels, C. S. Menoni, J. J. Rocca „Holographic imaging with a nanometer resolution using compact table-top EUV laser" Opto-Electron. Rev. 2010, 18(1), 80-90.
 36. P.W. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, P. Rudawski, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek „"Water window" compact, table-top laser plasma soft X-ray sources basedon a gas puff target" Nucl. Instr. Methods Phys. Res. B 2010, 268, 1692-1700.
 37. P. Wachulak, M.C. Marconi, C.S. Menoni, J.J. Rocca, H. Fiedorowicz, A. Bartnik „Imaging and Patterning on Nanometer Scale Using Coherent EUV Ligot" Acta Phys. Pol. A 2010, 117, 403-407.
 38. J. Wojtas, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, D. Szabra, B. Rutecka, R. Mędrzycki, M. Gutowska, T. Stacewicz, A. Czyżewski „Project of explosive material vapours sensor" Prz. Elektrotech. 2010, 86, 222-224.
 39. J. Wojtas, Z. Bielecki, S. Cudziło, M. Nowakowski, B. Rutecka, R. Niedbała, M. Wesołowski „Project of explosive material vapours concentrator and pyrolyzer unit" Prz. Elektrotech. 2010, 86, 225-228.
 40. A. Zając, D. Dorosz, M. Kochanowicz, M. Skorczakowski, J. Świderski „Fibre lasers - conditioning constructional and technological" Bull. Pol. Acad. Sci. –Te. 2010, 58, 491-502.
 41. A. Zając, D. Podniesiński, J. Świderski, D. Kęcik, M. Kęcik, J. Kasprzak „Procedures of optical control dedicated for laser welding process of biological tissues" Opto-Electron. Rev. 2010, 18, 48-45.
 42. W. Żendzian, Ł. Gałecki, J.K. Jabczyński, J. Kwiatkowski, Ł. Gorajek, M. Nemec, H. Jelinkova, J. Sulc „Resonantly Pumped, High Peak Power Er:YAG Laser" Laser Phys. 2010, 20(2), 470-473.
 43. M. Życzkowski, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, N. Pałka, M. Kastek „Integrated optoelectronics security system for critical infrastructure protection" Prz. Elektrotech. 2010, 86, 157-160.
 44. M. Gutowska, W. Gawron, M. Nowakowski, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, D. Szabra „New detection module for free space optics" Photon. Lett. Pol. 2010, 2, 88-90.
 45. J. Mikołajczyk, R. Rakowski, B. Rutecka „Koncepcja stanowiska do badań rozkładu przestrzennego czułości widmowej detektorów" Elektronika 2010, 51, 29-32.
 46. M. Piszczek, K. Rutyna, M. Szustakowski „Aplikacyjne możliwości fotografii laserowej" Elektronika 2010, 51, 36-39.
 47. M. Szustakowski, P. Zagrajek, M. Piszczek, N. Pałka, W. Ciurapiński, J. Wróbel „Nowa generacja czujników w paśmie terahercowym do wykrywania materiałów niebezpiecznych" Elektronika 2010, 51, 42-45.
 48. N. Pałka, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, R. Ryniec, P. Zagrajek, S. Cudziło, M. Możdżonek „Pomiary spektralne materiałów wybuchowych w pasmie terahercowym" Elektronika 2010, 51, 74-77.
 49. Ł. Gryko, A. Zając „Metoda i układ do pomiaru wybranych parametrów optycznych próbki biologicznej poddanej zabiegowi biostymulacji" Elektronika 2010, 51, 79-83.
 50. M. Szustakowski, N. Pałka, W. Ciurapiński, M. Mroczkowski, J. Wróbel „Teraherce - aktualnie wdrażane pasmo promieniowania elektromagnetycznego" Elektronika 2010, 51, 80-84.
 51. G. Bieszczad, M. Dąbrowski, T. Sosnowski „Metody wykrywania, lokalizacji i śledzenia obiektów kamerami termowizyjnymi" Elektronika 2010, 51, 84-87.
 52. R. Niedbała, M. Wesołowski, J. Wojtas, Z. Bielecki „Mikronagrzewnica indukcyjna do dekompozycji par materiałów wybuchowych" Elektronika 2010, 51, 246-249.
 53. J. Bareła, M. Kastek, K. Firmanty, H. Polakowski „Pomiary widm promieniowania substancji łatwopalnych z wykorzystaniem spektroradiometru podczerwieni" Pomiary Automatyka Kontrola 2010, 56, 559-561.
 54. J. Bareła, M. Kastek, K. Firmanty, H. Polakowski „Precyzyjne ciało czarne z półprzewodnikowymi modułami termoelektrycznymi" Pomiary Automatyka Kontrola 2010, 56, 562-565.
 55. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Zając, J. Dorosz „Właściwości luminescencyjne światłowodów specjalnych" Pomiary Automatyka Kontrola 2010, 56, 180-183.
 56. N.Y. Hots, T. Piatkowski „Economic efficiency of measuring temperature by radiation" Actual Problems of Economics 2010, 10(112), 153-159.
 57. M. Kaliszewski, M. Włodarski, M. Kwaśny, J. Młyńczak, K. Kopczyński, E. Trafny, M. Szpakowska, M. Mularczyk-Oliwa, Z. Zawadzki, Z. Mierczyk „Badanie i analiza widm fluorescencyjnych do identyfikacji potencjalnych czynników zagrożenia biologicznego" Biuletyn WAT 2010, 54, 363-374.
 58. M. Kastek, R. Dulski, P. Trzaskawka „Electro-optical passive sniper detection – conception and system overview" Biuletyn WAT 2010, 59, 277-293.
 59. T. Sosnowski, H. Madura, M. Kastek „Lokalizacja, klasyfikacja i identyfikacja śmigłowców, czołgów i transporterów na podstawie analizy sygnału akustycznego" Biuletyn WAT 2010, 59, 329-353.
 60. J. Świderski, M. Skórczakowski, D. Dorosz, W. Piccola „Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania" Biuletyn WAT 2010, 59, 4.
 61. M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S. Żmuda „Badanie rozkładu temperatury w tkankach jamy ustnej oświetlanych promieniowaniem laserowym IR w zabiegach stomatologicznych" Prace IEL 2010, 245, 19-29.
 62. R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, J. Marczak, A. Sarzyński „Spektroskopowe badania warstw malarskich sklepienia auli Leopoldina" Prace IEL 2010, 245, 107-120.
 63. W. Skrzeczanowski „Stratygrafia warstw wierzchnich metalowych dzieł sztuki metodą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym" Prace IEL 2010, 244, 35-48.
 64. J. Kwiatkowski, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, Ł.Gorajek, Ł.Gałecki „Nadajniki laserowe generujące w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni" Biuletyn DNiSW MON i Centralnej Biblioteki Wojskowej 2010, 63-74.
 65. H. Madura, T. Sosnowski, G. Bieszczad, M. Kastek „Kamery termowizyjne z matrycami detektorów do celowników i systemów kierowania ogniem" Biuletyn DNiSW MON i Centralnej Biblioteki Wojskowej 2010, 81-91.
 66. Z. Bielecki, W. Kołosowski, J. Wojtas „Optoelektroniczne sensory par materiałów wybuchowych" Biuletyn PIT 2010, 145, 45-47.
 67. T. Sosnowski, G. Bieszczad, M. Kastek, H. Madura, „FPGA-Based System for Image Processing in High Resolution Infrared Camera" Zeszyty Naukowe UTP, seria Telekomunikacja i Elektronika 2010, 13.
 68. M. Piszczek, P. Zagrajek, R. Ryniec, „Pozyskiwanie i udostępnianie informacji obrazowej w systemach rozproszonych" Zeszyty Naukowe Wydzialu ETI Politechniki Gdańskiej - Technologie Informacyjne 2010, 19, 47-52.
 69. G. Bieszczad, T. Sosnowski, H. Madura, M. Kastek, J. Bareła „Adaptable infrared image processing module implemented in FPGA" Proc. SPIE 2010, 7660, 76603Z.
 70. J. Ciosek, B. Budner, S. Burdynska, M. Jedynski, R. Minikayev, A. Prokopiuk, W. Mróz "Investigation of gradient structures prepared by laser ablation method" Proc. SPIE 2010, 7746, 77461E.
 71. R. Dulski, P. Powalisz, M. Kastek, P. Trzaskawka „Enhancing image quality produced by IR camera" Proc. SPIE 2010, 7834, 783415 .
 72. R. Dulski, M. Szustakowski, M. Kastek, W Ciurapiński, P. Trzaskawka, M. Życzkowski „Infrared uncooled cameras used in multi-sensor systems for perimeter protection" Proc. SPIE 2010, 7834, 783416.
 73. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek „Nanostructured polymers by a compact laser plasma EUV source" Proc. SPIE 2010, 7586, 75860G.
 74. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, L. Pina, M. Szczurek, P. Wachulak „Recent advancements in technology of compact laser plasma EUV sources" Proc. SPIE 2010, 7584, 75840U.
 75. M. Kastek, R. Dulski, P. Trzaskawka, G. Bieszczad „Sniper detection using infrared camera: technical possibilities and limitations" Proc. SPIE 2010, 7666, 76662E.
 76. K. Kasuya, S. Ozawa, T. Norimatsu, H. Azechi, K. Mima, S. Nakai, S. Suzuki, B. Budner, W. Mróz, N. Kasuya, W. Kasuya, Kei. Kasuya, Y. Izawa, H. Furukawa, Y. Shimada, T. Yamanaka, M. Nakai, K. Nagai, K. Yokoyama, K. Ezato, M. Enoeda, M. Akiba, A. Prokopiuk "Laser surface inspections: Fundamentals and applications to monitor inner surface conditions of nuclear fusion reactor chambers" Proc. SPIE 2010, 7751, 775119.
 77. N. Palka, T. Trzcinski, M. Szustakowski, P. Zagrajek „Influence of packaging on spectra of materials in THz range" Proc. SPIE 2010, 7837, 78370M.
 78. Rutecka, J. Wojtas, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski „Application of an optical parametric generator to cavity enhanced experiment" Proc. SPIE 2010, 7745, 77450I.
 79. T. Sosnowski, G. Bieszczad, M. Kastek, H. Madura „Digital image processing in high-resolution infrared camera with use of programmable logic device" Proc. SPIE 2010, 7838, 78380U.
 80. T. Sosnowski, G. Bieszczad, H. Madura, M. Kastek, K. Firmanty „The calibration stand for thermal camera module with cooled infrared focal plane array" Proc. SPIE 2010, 7660, 76603Y.
 81. P. Trzaskawka, R. Dulski, M. Kastek „Concept of electro-optical sensor module for sniper detection system" Proc. SPIE 2010, 7834, 783414.
 82. P.W. Wachulak, R.L. Sandberg, A. Isoyan, L. Urbanski, A. Bartnik, R.A. Bartels, C.S. Menoni, H. Fiedorowicz, J.J. Rocca, M.C. Marconi "Nanometer scale imaging with table top extreme ultraviolet sources" Proc. SPIE 2010, 7746, 774609.
 83. W. Żendzian, J. K. Jabczynski, L. Galecki, L. Gorajek, J. Kwiatkowski, H. Jelinkova, M. Němec, J Šulc „The eye-safe Q-switched Er:YAG Laser" Proc. SPIE 2010, 7721, 772114.
 84. M. Życzkowski, M. Szustakowski, W. Ciurapiński, M. Piszczek „Using optoelectronic sensors in the system PROTEUS" Proc. SPIE 2010, 7833, 78330K.
 85. M. Życzkowski, B. Uziȩbło-Zyczkowska „Human psychophysiology activity monitoring methods using fiber optic sensors" Proc. SPIE 2010, 7838, 78380W.
 86. H. Fiedorowicz „Compact laser-plasma extreme-UV sources" SPIE Newsroom, DOI:10.1117/2.1201009.003151, 2010.
 87. M. Kastek, R. Dulski, P. Trzaskawka, T Sosnowski, H. Madura „Concept of infrared sensor module for sniper detection system" IRMMW-THz 2010, 5612447.
 88. R. Ryniec, M. Piszczek, M. Szustakowski "Spectral sampling method for identification explosives" IRMMW-THz 2010, 5612444.
 89. N. Palka, M. Szustakowski, W. Ciurapinski, T. Trzcinski, P. Zagrajek "Influence of phlegmatization on spectra of explosives in THz range" IRMMW-THz 2010, 5612443.
 90. T. Sosnowski, G. Bieszczad,M. Kastek, H. Madura „Processing of the image from infrared focal plane array using FPGA - based system" Proc. MIXDES 2010, 5551280, 581-586.
 91. J.K. Jabczyński, Z. Librant, L. Gorajek, W. Żendzian, J. Kwiatkowski, H. Węglarz, A. Wajler "Technology and characterization of Nd:YAG ceramics" AIP Conf. Proc. 2010, 1228, 234-240.