Publikacje 2017


Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej (Lista A MNiSW)

 1. M.G. Ayele, P.W. Wachulak, J. Czwartos, D. Adjei, A. Bartnik, Ł. Wegrzynski, M. Szczurek, L. Pina, H. Fiedorowicz “Development and characterization of a laser-plasma soft X-ray source for contact microscopy” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 2017,411, 35-43.
 2. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, P. Wachulak, I. Saber, H. Fiedorowicz, T. Fok, Ł. Węgrzyński „Low-temperature photoionized plasmas induced in Xe gas using an EUV source driven by nanosecond laser pulses” Laser Part. Beams 2017, 35, 42-47.
 3. B. Bartosewicz, M. Michalska-Domańska, M. Liszewska, D. Zasada, B. J. Jankiewicz "Synthesis and characterization of noble metal–titania core–shell nanostructures with tunable shell thickness" Beilstein J. Nanotechnol. 2017, 8, 2083–2093.
 4. N. Bennis, I. Merta, A. Kalbarczyk, M. Maciejewski, P.Marc, A. Spadlo, L.R.Jaroszewicz “Real time phase modulation measurements in liquid crystals” Opto-Electron. Rev. 2017, 25, 69-73.

 5. A. Brenier, A. Majchrowski, E. Michalski “Chirality versus dichroism: Competition and role in conical diffraction displayed from the Nd:Bi2ZnOB2O6 acentric biaxial laser crystal” Opt. Mater. 2017, 72, 813-820.

 6. U. Chodorow, E. Mavrona, N. Palka, O. Strzezysz, K. Garbat, S. Saitzek, J. F. Blach, V. Apostolopoulos, M. Kaczmarek, J. Parka „Terahertz properties of liquid crystals doped with ferroelectric BaTiO3 nanoparticles” Liq. Crys. 2017, 44(8), 1207-1215.
 7. U. Chodorow, J. Parka, O. Strzezysz, R. Mazur, P. Morawiak, N. Pałka “Liquid crystal phase shifter for THz radiation with cholesteric liquid crystal” Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2017, 657, 51-55.

 8. M. Długaszek, W. Skrzeczanowski “Relationships Between Element Contents in Polish Children’s and Adolescents’ Hair” Biol. Trace Elem. Res. 2017, 180, 6–14.
 9. K. Jaroszewski, P. Gluchowski, M. G. Brik, T. Pedzinski, A. Majchrowski, M. Chrunik, E. Michalski, D. Kasprowicz „Bifunctional Bi2ZnOB2O6:Nd3+ Single Crystal for Near Infrared Lasers: Luminescence and μ-Raman Investigations” Cryst. Growth Des. 2017, 17 (7), 3656–3664.
 10. J. Józefczuk, W. Kasprzycka, R. Czarnecki, A. Graczyk, P. Józefczuk, K. Magda, U. Lampart “Homocysteine as a diagnostic and etiopathogenic factor in children with autism spectrum disorder” J. Med. Food 2017, 20 (8), 744-749.

 11. J. Józefczuk, W. Kasprzycka, R. Czarnecki, A. Graczyk, P. Józefczuk, M. Krzysztof, U. Lampart, E. Mrozowska-Ząbek, W. Surdy, R. Kwiatkowska-Graczyk “Bioelements in hair of children with selected neurological disorders” Acta Biochim. Pol. 2017, 64, 279-285.

 12. A. Kasperczuk, M. Paduch, K. Tomaszewski, R. Miklaszewski, K. Jach, R. Swierczynski, W. Stepniewski, E. Zielinski, A. Szymaszek “Optimization of parameters of a copper plasma jet produced at the plasma focus device” Laser Part. Beams 2017, 35(4), 561-568.

 13. W. Kiciński, B. Dembinska, M. Norek, B. Budner, M. Polański, P. J. Kulesza, S. Dyjak, Heterogeneous iron-containing carbon gels as catalysts for oxygen electroreduction: Multifunctional role of sulfur in the formation of efficient systems. Carbon 2017, 116, 655–669.
 14. J. Kisielewski, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Bartnik, M. Jakubowski, E. Dynowska, D. Klinger, R. Sobierajski, A. Wawro, A. Maziewski „Near infrared and extreme ultraviolet light pulses induced modifications of ultrathin Co films”  AIP Adv. 2017, 7, 056313.

 15. P. Kopyt, B. Salski, P. Zagrajek, D. Obrebski, J. Marczewski „Modeling of Silicon-Based Substrates of Patch Antennas Operating in the Sub-THz Range” IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol. 2017, 7(4), 424-432.

 16. P. Kowalik, D. Elbaum, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, P.C. Morais, P. Eduardo De Souza, R.B. Nunes, F.H. Veiga-Souza, G. Gruzeł, R. Minikayev, T. Wojciechowski, E. Mosiniewicz-Szablewska, M.  Szewczyk, M.I. Pawlyta, A. Sienkiewicz, M. Łapiński, K. Zajdel, P. Stȩpień, J. Szczepkowski, W. Jastrzȩbski, M. Frontczak-Baniewicz, W. Paszkowicz, B. Sikora “Upconversion fluorescence imaging of HeLa cells using ROS generating SiO2-coated lanthanide-doped NaYF4 nanoconstructs” RSC Adv. 2017, 7, 30262-30273.

 17. M. Kowalski, M. Życzkowski „Encryption method based on pseudo random spatial light modulation for single-fibre data transmission” Opt. Commun. 2017, 402, 401–407.

 18. A. Krajewska, I. Pasternak, G. Sobon, J. Sotor, A. Przewloka, T. Ciuk, J. Sobieski, J. Grzonka, K.M. Abramski, W. Strupinski „Fabrication and applications of multi-layer graphene stack on transparent polymer” Appl. Phys. Lett. 2017, 110, 041901.
 19. S. Lewicki, M. Leśniak, E. K. Machaj, M. Antos-Bielska, E. A. Trafny, J. Kocik, Z. Pojda "Physical properties and biological interactions of liposomes developed as a drug carrier in the field of regenerative medicine" J. Liposome Res. 2017, 27, 90-98.
 20. M. Michalska, P. Hlubina, J. Swiderski “Mid-infrared supercontinuum generation to ∼4.7 μm in a ZBLAN fiber pumped by an optical parametric generator” IEEE Photon. J. 2017, 9(2), 7890999.

 21. M. Michalska-Domańska, J. Bystrzycki,B. Jankiewicz, Z. Bojar “Effect of the grain diameter of Ni-based catalysts on their catalytic properties in the thermocatalytic decomposition of methanol” C. R. Chim.2017, 20, 156–163.

 22. M. Michalska-Domańska, W.J. Stępniowski, L.R. Jaroszewicz „Characterization of nanopores arrangement of anodic alumina layers synthesized on low-(AA1050) and high-purity aluminum by two-step anodizing in sulfuric acid with addition of ethylene glycol at low temperature” J. Porous. Mater. 2017, 24, 779–786.
 23. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, M. Bugajski, J. Piotrowski, J. Wojtas, W. Gawron, D. Szabra, A. Prokopiuk “Analysis of Free-Space Optics Development” Metrol. Meas. Syst. 2017, 24, 653–674.

 24. W. Moćko, J. Radziejewska, A. Sarzyński, M. Strzelec, J. Marczak „Analysis of the plastic deformation of AISI 304 steel induced by the nanosecond laser pulse” Opt. Laser. Technol. 2017, 90, 165-173.
 25. M. Norek, W. Zaleszczyk, G. Łuka, B. Budner, D. Zasada “Tailoring UV emission from a regular array of ZnO nanotubes by the geometrical parameters of the array and Al2O3 coating” Ceram. Int. 2017, 43, 5693–5701.
 26. R. Panowicz, J. Janiszewski, M. Traczyk „Strain measuring accuracy with splitting-beam laser extensometer technique at split Hopkinson compression bar experiment” Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2017, 65, 163-169.
 27. A. Pawlik, M. Wała, A. Hać, A. Felczykowska, A. Herman-Antosiewicz “Sulforaphene, an isothiocyanate present in radish plants, inhibits proliferation of human breast cancer cells” Phytomedicine 2017, 29, 1-10.

 28. P. Rytlewski, W. Mróz, B. Budner, K. Moraczewski, R. Malinowski, B. Jagodziński „Application of thermogravimetry in the assessment of coatings ability to be metallized” J. Therm. Anal. Calorim. 2017, 127, 381-387.
 29. I. Saber, A. Bartnik, P. Wachulak, W. Skrzeczanowski, R. Jarocki, H. Fiedorowicz “Temporal variations of electron density and temperature in Kr/Ne/H2 photoionized plasma induced by nanosecond pulses from extreme ultraviolet source” Phys. Plasmas 2017, 24, 063501.
 30. I. Saber, A. Bartnik, P. Wachulak, W. Skrzeczanowski, R. Jarocki, H. Fiedorowicz „Spectral lines and characteristic of temporal variations in photoionized plasmas induced with laser-produced plasma extreme ultraviolet source” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 2017, 411, 44-48.
 31. A. Siarkowska, M. Chychłowski, D. Budaszewski, B. J. Jankiewicz, B. Bartosewicz, T. R. Woliński "Thermo- and electro-optical properties of photonic liquid crystal fibers doped with gold nanoparticles" Beilstein J. Nanotechnol. 2017, 8, 2790-2801.
 32. B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, A. Konopka, K. Zajdel, R. Minikayev, K. Sobczak, W. Zaleszczyk, A. Borodziuk, J. Rybusiński, J. Szczytko, A. Sienkiewicz, T. Wojciechowski, P. Stępień, M. Frontczak-Baniewicz, M. Łapiński, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, A. Twardowski, D. Elbaum “Mammalian cell defence mechanisms against the cytotoxicity of NaYF4:(Er,Yb,Gd) nanoparticles” Nanoscale, 2017, 9, 14259-14271.

 33. Z. Staniszewski, A. Piegat, W. Okroj, M. Walkowiak-Przybylo, W. Jakubowski, B. Walkowiak, B. Budner, W. Mroz, P. Sobolewski, M. El Fray „The effect of carbon nanoparticles on biological properties of polyester nanocomposites” J. Biomater. Appl. 2017, 31, 1328-1336.

 34. M. Sulewska, E. Duraj, S. Sobaniec, A. Graczyk, R. Milewski, M. Wróblewska, J. Pietruski, M. Pietruska “A clinical evaluation of the efficacy of photodynamic therapy in the treatment of erosive oral lichen planus: A case series” Photodiagnosis Photodyn. Ther. 2017, 18, 12-19.
 35. I. Sveklo, Z. Kurant, A. Bartnik, D. Klinger, R. Sobierajski, A. Wawro, J. Kisielewski, M. Tekielak, A. Maziewski „Modification of magnetic properties of Pt/Co/Pt trilayers driven by nanosecond pulses of extreme ultraviolet irradiation” J. Phys. D: Appl. Phys. 2017, 50(2), 025001.

 36. D. Szabra, A. Prokopiuk, J. Mikołajczyk, T. Ligor, B. Buszewski, Z. Bielecki „Air sampling unit for breath analyzers” Rev. Sci. Instrum. 2017, 88(11), 115006.

 37. A. Szerling, R. Kruszka, K. Kosiel, M. Wzorek, K. Gołaszewska, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Kuc, T. Czyszanowski, M. Walczakowski, N. Pałka „Al0.45Ga0.55As/GaAs-based single-mode distributed-feedback quantum-cascade lasers with surface gratings” J. Nanophotonics 2017, 11(2), 026004.

 38. A. Torrisi, P. Wachulak, Ł. Węgrzyński, T. Fok, A. Bartnik, T. Parkman, Š. Vondrová, J. Turňová, B.J. Jankiewicz, B. Bartosewicz, H. Fiedorowicz „A stand-alone compact EUV microscope based on gas-puff target source” J. Microsc. 2017, 265, 251–260.
 39. A. Torrisi, P. W. Wachulak, A. Bartnik, T. Fok, Ł. Wegrzynski, H. Fiedorowicz, M. Mazzillo, A. Sciuto, L. Torrisi “Calibration of SiC Detectors for Nitrogen and Neon Plasma Emission Using Gas-Puff Target Sources”  IEEE Trans. Electron. Dev. 2017, 64, 1120-1126.
 40. A. Torrisi, P.W. Wachulak, A. Bartnik, T. Wegrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz „Biological and material science applications of EUV and SXR nanoscale imaging systems based on double stream gas puff target laser plasma sources” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 2017, 411, 29-34.
 41. P.W. Wachulak, A. Torrisi, A. Bartnik, Ł. Węgrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz „A desktop extreme ultraviolet microscope based on a compact laser-plasma light source”  Appl. Phys. B 2017, 123, 25.

 42. P. W. Wachulak, A. Sarzyński, A. Bartnik, T. Fok, Ł. Węgrzynski, J. Kostecki, H. Fiedorowicz “Spatial coherence measurements of the EUV emission from laser-plasma source based on xenon/helium gas puff target” Appl. Phys. B 2017, 123, 216.

 43. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, J. Czwartos, A. Bartnik, Ł. Węgrzyński, T. Fok, T. Parkman, Š. Salačová, J. Turňová, M. Odstrčil, H. Fiedorowicz “Bioimaging Using Full Field and Contact EUV and SXR Microscopes with Nanometer Spatial Resolution” Appl. Sci. 2017, 7(6), 548.
 44. J. Wojtas, A. Gluszek, A. Hudzikowski, F.K. Tittel „Mid-infrared trace gas sensor technology based on intracavity quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy”  Sensors (Switzerland) 2017, 17, 513.

 45. A. Wolska, R. Sobierajski, D. Klinger, M.T. Klepka, I. Jacyna, A. Wawro, M. Jakubowski, J. Kisielewski, Z. Kurant, I. Sveklo, A. Bartnik, A. Maziewski “Polarized XAFS study on the ultrathin Pt/Co/Pt trilayers modified with short light pulses” Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 2017, 411, 112-115.
 46. G. A. Wubetu, H. Fiedorowicz, J. T. Costello, T. J. Kelly “Time resolved anisotropic emission from an aluminium laser produced plasma” Phys. Plasmas 2017, 24 (1), 013105.

Publikacje w innych czasopismach (Lista B MNiSW)

 1. M. Chmiel, M. Kastek, D. Całus, K. Szczepański „Thermovision and spectroradiometry in stand-off detection of chemical contamination” Ochrona Srodowiska i Zasobow Naturalnych 2017, 28(3), 17-25.

 2. S. Chojnowski, B. Jeżewski, M. Nowakowski, J. Wojtas „System do pomiaru parametrów energetycznych promieniowania laserowego (The system for measuring the energy parameters of laser radiation)” Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 2017, 58(8), 27-30.

 3. E. Czerwińska „Bramka do automatycznej odprawy osób” Biuletyn WAT 2017, 66, 251-252.

 4. A. Górka „Model procesu filtracji z membranowym filtrem o jednorodnej strukturze transmisji” Biuletyn WAT 2017, 66, 133-153.

 5. M. Kaliszewski, E. A. Trafny, M. Włodarski, R. Lewandowski, M. Stępińska, M. Kwaśny, J. Kostecki, K. Kopczyński „Analiza i klasyfikacja bioaerozoli w czasie rzeczywistym w oparciu o właściwości rozpraszania światła” Biuletyn WAT 2017, 66, 27-40.

 6. R. Lewandowski, P. Jóźwik „Aktualne techniki oczyszczania powietrza z czynników biologicznych (Current air purification technologies for biological agents)” Hygeia Public Health 2017, 52(2), 103-110.

 7. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, J. Wojtas, B. Rutecka, D. Szabra, A. Prokopiuk „Analiza rozwoju systemów bezprzewodowej łączności optycznej (Analysis of free-space optics development)” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 2017, 58(7), 3-7.

 8. J. Mikołajczyk, D. Szabra, R. Matyszkiel, B. Grochowina „Przegląd technologii stosowanych w wojskowych systemach łączności bezprzewodowej (Review of technology used in miliary wireless comunications sytems)” Prz. Telekom. 2017, 8-9, 71.

 9. K. Motyl, M. Makowski, B. Zygmunt, Z. Puzewicz, J. Noga “A Concept for Striking Range Improvement of the GROM/PIORUN Man-Portable Air-Defence System” Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering 2017, 8 (1), 55-70.

 10. M.L. Naurecka, B.M. Sierakowski, W. Kasprzycka, A. Dojs, M. Dojs, Z. Suszyński, M. Kwaśny “FTIR-ATR and FT-Raman Spectroscopy for Biochemical Changes in Oral Tissue” Am. J. Analyt. Chem. 2017, 8, 180-188.

 11. R. Ostrowski, J. Kusiński, K. Czyż, A. Rycyk, A. Sarzyński, W. Skrzeczanowski, M. Strzelec, O. Czyż „Preliminary tests of nano-crystallization of amorphous magnetic ribbons under the influence of periodical, interference laser micromachining” Photonics Lett. Pol. 2017, 9, 91-93.
 12. N. Pałka, E. Czerwińska, M. Szustakowski, M. Piszczek, J. Młyńczak, K. Firmanty, M. Walczakowski, M. Kowalski, A. Grudzień, L. Jodłowski, W. Ciurapiński, J. Wróbel, M. Sobczak, M. Nawrocki, P. Hołoweńko, P. Poźniak, S. Pachla „Verification of people based on facial image and fingerprints - Experimental studies (Weryfikacja osób na podstawie wizerunku twarzy i odcisku palca - Badania eksperymentalne)” Prz. Elektrotech. 2017, 93(11), 152-157.

 13. M. Panek, S. Chojnowski, J. Mikołajczyk, J. Wojtas „Analysis of the possibility to application of selected techniques of signal processing to investigation of optical detectors (Ocena możliwości zastosowania wybranych technik przetwarzania sygnałów do badań parametrów detektorów promieniowania optycznego)” Prz. Elektrotech. 2017, 93(10), 87-90.

 14. P. Pastuszka, Z. Bogdanowicz, A. Kowalik, K. Gruszczyński, M. Łapiński „Techniczne aspekty izolacji krążących komórek nowotworowych (KKN) z użyciem sita molekularnego” Biuletyn WAT 2017, 66(1), 41-54.

 15. M. Piszczek, M. Maciejewski, M. Pomianek „Shooting trainning system in Virtual Reality - Metrological aspects (Trenażer strzelań w środowisku wirtualnym - Aspekty metrologiczne)” Prz. Elektrotech. 2017, 93(10), 45-48.

 16. M. Piszczek, M. Maciejewski, M. Pomianek, M. Szustakowski „Designing and testing components of biometric information system using virtual reality (Projektowanie i testowanie elementów biometrycznego systemu informacyjnego z użyciem wirtualnej rzeczywistości)” Prz. Elektrotech. 2017, 93(10), 95-98.

 17. M. Piszczek, M. Pomianek, M. Maciejewski, P. Zagrajek „Wirtualizacja HMI systemów kontrolno-pomiarowych (Virtualization of HMI for control and measurement systems)” Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 2017, 58(8), 14-18.

 18. E. A. Trafny “Metody badania biofilmów w diagnostyce zakażeń (Methods of studying biofilms for diagnosis of infections)” Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski 2017, 3-4, 26-33.

 19. M. Wrona, M. Szołucha, M. Kastek, P. Sienkiewicz, M. Grzelec ”Możliwości zastosowania systemów zdalnej obecności w logistycznym wsparciu akcji ratowniczych z udziałem psów specjalnych (Using telepresence techniques to support rescue K-9 teams)” Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe 2017, 18(9), 192-196.

Komunikaty Konferencyjne

 1. I.U. Ahad, M.A. Obeidi, B. Budner, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, D. Brabazon “Surface roughness control by extreme ultraviolet (EUV) radiation” AIP Conference Proc. 2017, 1896, 200008.

 2. J. Barela, M. Kastek, K. Firmanty, M. Krupilski “Comparison of parameters of modern cooled and uncooled thermal cameras” Proc. SPIE 2017, 10433, 1043307.

 3. A. Bartnik, P. Wachulak, H. Fiedorowicz, W. Skrzeczanowski, T. Fok, R. Jarocki, L. Węgrzyński „EUV induced photoionized plasma, a medium for spectral investigation” J. Phys.: Conf. Ser. 2017, 810, 012045.

 4. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, P. Wachulak, I. Saber, H. Fiedorowicz, T. Fok, L. Wȩgrzynski “Reflective optics for effective collection of x-ray and EUV radiation: Use for creation of photoionized plasmas and detection of weak signals” Proc. SPIE 2017, 10235, 102350D.

 5. S. Chojnowski, B. Jeżewski, M. Nowakowski, J. Wojtas „System do pomiaru parametrów energetycznych promieniowania laserowego” XI SZKOŁA - KONFERENCJA "METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO" MWK'2017.
 6. K. Chrzanowski “Present status of metrology of electro-optical surveillance systems” Proc. SPIE 2017, 10433, 104330W.

 7. J. Ciosek, R. Ostrowski “Hybrid optical security system using photonic crystals and MEMS devices” Proc. SPIE 2017, 10440, 104400N.
 8. G. De Mey, B. Wiȩcek, C. Hertieer, L. Van Langenhove, V. Chatziathanassiou, M. Łoniewski, H. Madura “Oscillatory behaviour of transient thermal problems in microelectronics” Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, 8005235, 376-378.

 9. J. Galas, D. Litwin, M. Wychowaniec, M. Daszkiewicz, K. Radziak, T. Kozłowski, A. Czyżewski, J. Młyńczak, K. Kopczyński, J. Kisielewski, R. Stępień, S. Sitarek „Multiwavelength laser scattering tomography” Proc. SPIE 2017, 10445, 1044503.

 10. W. Gawron, P. Kalinowski, M. Fimiarz, J. Mikołajczyk, J. Wojtas “Detection modules for FSO receiver operating in the wavelength range of 8-12 μm” Proc. SPIE 2017, 10437, 1043709.

 11. A. Grudzien; M. Kowalski; M. Szustakowski „Cross spectral, active and passive approach to face recognition for improved performance” Proc. SPIE 2017, 10455, 1045502.

 12. A. Grudzien; N. Palka; M. Kowalski „Simple thermal to thermal face verification method based on local texture descriptors” Proc. SPIE 2017, 10455, 104550C.
 13. P. Grzes “Advanced injection seeder for various applications: form LIDARs to supercontinuum sources” Proc. SPIE 2017, 10603, 1060302.   

 14. A. Henig; K. Grodecki; K. Murawski; K. Michalczewski; Ł. Kubiszyn; D. Benyahia; B. Jankiewicz; B. Budner; P. Martyniuk “InAs/GaSb superlattice quality investigation” Proc. SPIE 2017, 10455, 104550F.
 15. J. K. Jabczyński; M. Kaśków; Ł. Gorajek; K. Kopczyński „Analysis of optical scheme for medium-range directed energy laser weapon system” Proc. SPIE 2017, 10436, 1043602.

 16. K. Jach, R. Świerczyński, R. Ostrowski, A. Rycyk, K. Czyż, M. Strzelec, A. Sarzyński “Analysis of deformation of aluminum plates under the influence of nano- and microsecond laser pulses” Proc. SPIE 2017, 10440, 1044004.
 17. B. Jeżewski, S. Chojnowski, M. Nowakowski, J. Wojas „Projekt głowicy z fotodetektorami termicznymi do monitorowania rozkładu gęstości mocy laserów dużej mocy” 44 Zjazd Fizyków Polskich 2017, p. 242.

 18. M. Karol, M. Życzkowski, M. Szustakowski “Safety of data exchange in pulse interferometer” Proc. SPIE 2017, 10325, 103250S.

 19. M. Kaskow; J. K. Jabczynski; W. Zendzian; L. F. Gorajek; Z. Puzewicz „High-peak power, athermal Nd:YAG transmitter” Proc. SPIE 2017, 10436, 104360M.

 20. M. Kowalski; A. Grudzień; N. Palka; M. Szustakowski “Face recognition in the thermal infrared domain” Proc. SPIE 2017, 10441, 1044109.

 21. A. Lai, S. Almaviva, V. Spizzichino, D. Luciani, A. Palucci, S. Mengali, C. Marquette, O. Berthuy, B. Jankiewicz, L. Pierno "Bacillus spp. Cells Captured Selectively by Phages and Identified by Surface Enhanced Raman Spectroscopy Technique" Proceedings 2017, 1(4), 519.
 22. P. Martyniuk, W. Gawron, J. Mikołajczyk “The development of the room temperature LWIR HgCdTe detectors for free space optics communication systems” Proc. SPIE 2017, 10437, 104370G.

 23. J. Mikołajczyk; J. Wojtas; Z. Bielecki; B. Rutecka; D. Szabra; K. Kłos „Detection of optical signals in selected sensing applications” Proc. SPIE 2017, 10455, 104550S
 24. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, D. Szabra, B. Rutecka „Analiza wpływu wybranych zjawisk atmosferycznych na parametry laserowych łączy otwartej przestrzeni” 44 Zjazd Fizyków Polskich 2017, p. 243.

 25. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, J. Wojtas, A. Prokopiuk, B. Rutecka, D. Szabra „Systemy łączności laserowej” EKOMILITARIS 2017, 115-116.

 26. K. Murawski; K. Grodecki; A. Henig; K. Michalczewski; Ł. Kubiszyn; D. Benyahia; B. Jankiewicz; B. Budner; A. Wysmolek; P. Martyniuk “Raman and photoluminescence investigation of InAs/GaSb and InAs/InAsSb superlattices” Proc. SPIE 2017, 10455, 1045507.
 27. T. Orzanowski “Modified two-point calibration algorithm for infrared focal plane arrays” Proc. SPIE 2017, 10433, 104330J.

 28. R. Ostrowski, W. Skrzeczanowski, A. Rycyk, K. Czyż, A. Sarzyński, M. Strzelec, K. Jach, R. Świerczyński "LIBS spectra of multi-component Al, Fe, Cu alloys and composite materials used for selected elements of armament and munition" Proc. SPIE 2017, 10440, 1044007.

 29. R. Ostrowski, J. Radziejewska, A. Sarzynski, A. Rycyk, K. Czyż, M. Strzelec, R. Diduszko “Laser induced shock waves: Pressure waves and residual stress in thin films” in 2017 European Conference on Lasers and Electro-Optics and European Quantum Electronics Conference, (Optical Society of America, 2017), paper CM_P_28.

 30. M. Panek, S. Chojnowski, J. Mikołajczyk, J. Wojtas „Ocena możliwości zastosowania wybranych technik przetwarzania sygnałów do badań parametrów detektorów promieniowania optycznego” XI SZKOŁA - KONFERENCJA "METROLOGIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO" MWK'2017.
 31. A. Pawlak, W. Skrzeczanowski, K. Czyż “LIBS, optical and multivariate analyses of selected 17th-century oil paintings from the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów” Lasers  in  the  Conservation  of  Artworks  XI,  Proceedings  of  the International Conference LACONA XI, Kraków, Poland, 20–23 September 2016, P. Targowski, M. Walczak, P. Pouli (Eds.), NCU Press, Toruń 2017, pages 191-204.

 32. K. Pierscinski, J. Mikołajczyk, D. Szabra, D. Pierścińska, P. Gutowski, Z. Bielecki, M. Bugajski “Analysis of InP-based QCLs designed for application in optical transmitter of free-space optics” Proc. SPIE 2017, 10437, 104370A.

 33. M. Piszczek; M. Maciejewski; M. Pomianek; M. Szustakowski „Optoelectronics technologies for Virtual Reality systems” Proc. SPIE 2017, 10455, 104550G.
 34. M. Piszczek, M. MacIejewski, M. Pomianek, M. Szustakowski „Tools virtualization for command and control systems” Proc. SPIE 2017, 10433, 104330A.

 35. A. Prokopiuk “Optoelectronics sensors of hydrocarbons based on NDIR technique” Proc. SPIE 2017, 10455, 104550O.
 36. A. Prokopiuk, J. Wojtas  “Optoelectronics sensors of hydrocarbons based on NDIR technique” Book of Abstracts of Conference on INTEGRATED  OPTICS – Sensors, Sensing Structures and Methods IOS'2017, 102-103.

 37. I. Saber, A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, P. Wachulak, R. Jarocki, H. Fiedorowicz „Emission spectra of photoionized plasmas induced by intense EUV pulses: Experimental and theoretical investigations” AIP Conf. Proc. 2017, 1811, 140001.

 38. M. Skórczakowski, J. Jabczyński, W. Żendzian, A. Rybak “18-mJ diode side pumped Er:YAG slab laser @2.94 μm” in 2017 European Conference on Lasers and Electro-Optics and European Quantum Electronics Conference, (Optical Society of America, 2017), paper CA_P_32.

 39. T. Stacewicz, Z. Bielecki, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, D. Szabra, P. Magryta, A. Prokopiuk „Spektroskopia laserowa w zastosowaniu do wykrywania markerów chorobowych w oddechu ludzkim” 44 Zjazd Fizyków Polskich 2017, p. 113.

 40. A. Szerling, R. Kruszka, K. Kosiel, M. Wzorek, K. Gołaszewska, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Kuc, T. Czyszanowski, M. Walczakowski, N. Pałka „Al0.45Ga0.55As/GaAs-based single-mode distributed-feedback quantum-cascade lasers with surface gratings” Proc. SPIE. 2017, 10123, 101231M.

 41. A. Szerling, K. Kosiel, P. Prokaryn, M. Szymański, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, P. Karbownik, M. Płuska, M. Walczakowski, N. Pałka “AlGaAs/GaAs terahertz quantum cascade laser with gold-based metal - Metal waveguide” NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics 2017, PartF1, 145-149.

 42. H. D. Tholl; F. Münzhuber; J. Kunz; M. Raab; M. Rattunde; S. Hugger; F. Gutty; A. Grisard; C. Larat; D. Papillon; M. Schwarz; E. Lallier; M. Kastek; T. Piatkowski; F. Brygo; C. Awanzino; F. Wilsenack; A. Lorenzen “Active multispectral reflection fingerprinting of persistent chemical agents” Proc. SPIE 2017, 10434, 104340C.

 43. A. Tomkowska, K. Chmielewski, W. Skrzyczanowski, M. Mularczyk-Oliwa, R. Ostrowski, M. Strzelec “LIBS, Raman spectroscopy, and optical microscopy analyses of superficial encrustations on ancient tesserae in Lebanon” Proc. SPIE 2017,  10331, 103310J.

 44. P.W. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, A. Bartnik, J. Czwartos, L. Wȩgrzyński, T. Fok, T. Parkman, S. Vondrová, J. Turnová, M. Odstrcil, H. Fiedorowicz “Soft x-ray imaging with incoherent sources” Proc. SPIE 2017, 10243, 102430O.

 45. P.W. Wachulak, A. Torrisi, A. Bartnik, L. Wegrzynski, T. Fok, H. Fiedorowicz “Nanoscale imaging applications of soft X-ray microscope based on a gas-puff target source” J. Phys.: Conf. Ser. 2017, 849(1), 012050.

 46. A. Wisniewski, K. Jach, R. Swierczynski, T. Niezgoda, P. Zochowski “Numerical analysis of behavior of the nanostructured bainitic steel used in armor” Proceedings - 30th International Symposium on Ballistics, BALLISTICS 2017, 2, pp. 2049-2059.

 47. J. Wojtas, Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, B. Rutecka, D. Szabra, K. Kłos “Detection of optical signals in selected sensing applications” Book of Abstracts of Conference on INTEGRATED  OPTICS – Sensors, Sensing Structures and Methods IOS'2017, 72-73.

 48. T. R. Woliński ; A. Siarkowska ; D. Budaszewski ; M. Chychłowski ; A. Czapla ; S. Ertman ; P. Lesiak ; K. A. Rutkowska ; K. Orzechowski ; M. Sala-Tefelska ; M. Sierakowski ; R. Dąbrowski ; B. Bartosewicz ; B. Jankiewicz ; E. Nowinowski-Kruszelnicki ; P. Mergo. Recent advances in liquid-crystal fiber optics and photonics. Proc. SPIE 2017, 10125, 101250W.
 49. G. A. Wubetu, T. J. Kelly, P. Van Kampen, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, P. Wachulak, W. Skrzeczanowski, J. T. Costello “Comparison of the polarisation of line and continuum emission in a laser produced plasma”  J. Phys.: Conf. Ser. 2017, 810, 012063.

 50. M. Zaborowski, D. Tomaszewski, J. Malesinska, P. Zagrajek “Detection of THz radiation by SOI sensors influence of doping and polarization on output signal” Proceedings of the 24th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2017, 8005239, 392-397.

 51. M. Zyczkowski, M. Karol “Determining the alarm signal in pulse interferometric fibre sensor by two independent criteria” Proc. SPIE 2017, 10323, 103238G.

 52. M. Życzkowski, G. Kwaśnik, M. Szustakowski, M. Karol, A. Olszewski, K.D. Brewczyski „Encryption key generator based on passive optical elements” Proc. SPIE 2017, 10325, 103250U.