Publikacje 2018


Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej (Lista A MNiSW) przyjęte do druku

 1. D. Budaszewski, A. Siarkowska, M. Chychłowski, B. Jankiewicz, B. Bartosewicz, R. Dąbrowski, T. R. Woliński „Nanoparticles-enhanced photonic liquid crystal fibers” J. Mol. Liq. 2018, In Press.

 2. M. Kowalski "High resolution thermal face dataset for facial and expression recognition" Metrol. Meas. Sys. 2018, In Press.
 3. R. Kowerdziej, K. Garbat, M. Walczakowski “Nematic liquid crystal mixtures dedicated to thermally tunable terahertz devices” Liq. Cryst. 2018 In Press.

 4. M. Norek, B. Budner “Effect of various electrolyte modifiers on anodic alumina (AAO) growth and morphology” Current Nanosci. 2018 In Press.

 5. P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz ”2-D elemental mapping of an EUV-irradiated PET with a compact NEXAFS spectromicroscopy” Spectrochim. Acta B 2018, In Press.
 6. J. Wojtanowski „Optimal Mass Transportation problem and freeform optics design – identity of optimization scheme and numerical solution method”, Opt. Appl. 2018, In press.
 7. M. Zębala, K. Kaczmarska, J. Bogucki, M. Kastek, T. Piątkowski, H. Polakowski, Ł. Przykaza, E. Koźniewska, W. Koszewski, Z. Czernicki ”Intraoperative assessment of cerebral blood flow changes in normal and pathological brain tissue using an infrared camera” Quant. Infr. Therm. J. 2018 In Press.

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej (Lista A MNiSW)

 1. I.U. Ahad, J. Pabijan, K. Pogoda, C. Hughes, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, M. Lekka, D, Brabazon “Modification of polymer substrates with extreme ultraviolet — Potential application in cancer cell identification” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 283-285.

 2. J. Badziak, E. Krousky, J. Marczak, P. Parys, T. Pisarczyk, M. Rosiński, A. Sarzynski, T. Chodukowski, J. Dostal, R. Dudzak, Z. Kalinowska, M. Kucharik, R. Liska, M. Pfeifer, J. Ullschmied, A. Zaraś-Szydłowska “Efficient acceleration of a dense plasma projectile to hyper velocities in the laser-induced cavity pressure acceleration scheme” Laser Part. Beams 2018, 36, 49-54.

 3. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, W. Skrzeczanowski, J. Czwartos, P. Wachulak, R. Jarocki, J. Kostecki “Surface modification of solids by extreme ultraviolet and plasma treatment” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 267-270.

 4. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok “Low-temperature plasmas induced in nitrogen by extreme ultraviolet (EUV) pulses” Laser Part. Beams 2018, 36, 76-83.

 5. B. Bartosewicz, K. Bujno, M. Liszewska, B. Budner, P. Bazarnik, T. Płociński, B. J. Jankiewicz "Effect of Citrate Substitution by Various α-Hydroxycarboxylate Anions on Properties of Gold Nanoparticles Synthesized by Turkevich Method" Colloids Surf. A 2018, 549, 25–33.
 6. J. Bartosińska, K. Wolska-Gawron, A. Gerkowicz, M. Niewiedzioł, M. Michalska-Jakubus, M. Komza, T. Klepaczewski, M. Kwaśny, D. Krasowska “Photodynamic therapy with the use of superluminescent diodes (sLED) in the treatment of actinic keratosis” Photodiagn. Photodyn. Ther. 2018, 22, 187-190.

 7. Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, D. Szabra, A. Prokopiuk “Selected optoelectronic sensors in medical applications” Opto-electron. Rev. 2018, 26, 122-133.

 8. P. Chilimoniuk, M. Michalska-Domańska, W. J. Stępniowski, T. Czujko, “Formation of nanoporous oxide by self-organized anodizing of FeAl intermetallic alloy in oxalic acid solution containing glycol”  Mater. Lett. 2018, 224, 9-12.
 9. P. Grzes, J. Swiderski “Gain-Switched 2-μm Fiber Laser System Providing Kilowatt Peak-Power Mode-Locked Resembling Pulses and Its Application to Supercontinuum Generation in Fluoride Fibers” IEEE Photon. J. 2018, 10, 1500408.

 10. J. K. Jabczyński, M, Kaskow, Ł. F. Gorajek, K. Kopczyński, W. Zendzian "Modeling of the laser beam shape for high-power applications" Opt. Eng. 2018, 57, 046107.

 11. K.A. Janulewicz, Z.U. Rehman, V.H. Nguyen, N.T. Le, K.A. Tran, Y.G. Grigorov “Femtosecond optical breakdown as a source of the extreme states of matter” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 292-295.

 12. I. Kamińska, D. Elbaum, B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, Z. Felcyn, P. Samol, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, M. Szewczyk, A. Konopka, G. Gruzeł, M. Pawlyta, M. Donten, K. Ciszak, K. Zajdel, M. Frontczak-Baniewicz, P. Stȩpień, M. Łapiński, G. Wilczyński, K. Fronc „Single-step synthesis of Er3+and Yb3+ions doped molybdate/Gd2O3core-shell nanoparticles for biomedical imaging” Nanotechnology 2018, 29(2), 025702.
 13. J. Kierdaszuk, P. Kaźmierczak, R. Bożek, J. Grzonka, A. Krajewska, Z. R. Zytkiewicz, M. Sobanska, K. Klosek, A. Wołoś, M. Kamińska, A. Wysmołek, A. Drabińska “Surface-enhanced Raman scattering of graphene caused by self-induced nanogating by GaN nanowire array” Carbon 2018, 128, 70-77.

 14. C. Kolacinski, D. Obrebski, P. Zagrajek “Integrated, Multichannel Readout Circuit Based on Chopper Amplifier Concept for FET-Based THz Detectors” Circuits Syst. Signal Process. 2018, 37, 984–1006.
 15. F. Machado, P. Zagrajek, J. A. Monsoriu, W. D. Furlan “Terahertz Sieves” IEEE Trans. THz Sci. Technol. 2018, 8(1), 140-143.
 16. M. Michalska, P. Grzes, P. Hlubina, J. Swiderski “Mid-infrared supercontinuum generation in a fluoroindate fiber with 1.4 W time-averaged power” Laser Phys. Lett. 2018, 15, 045101.

 17. M. Michalska, P. Grzes, J. Swiderski „8.76 W mid-infrared supercontinuum generation in a thulium doped fiber amplifier” Opt. Fiber Technol. 2018, 43, 41-44.

 18. M. Michalska-Domańska⁠, P. Nyga, M. Czerwiński "Ethanol-based electrolyte for nanotubular anodic TiO⁠2 formation" Corros. Sci. 2018, 134, 99-102.
 19. J. Mlynczak, J. Kubicki, K. Kopczynski “Stand-off detection of alcohol vapors exhaled by humans” Sensors (Switzerland), 2018, 18 (5), 1310.

 20. S. Nitkiewicz, R. Barański, A. Kukwa, A. Zając „Respiratory Disorders – Measuring Method and Equipment” Metrol. Meas. Syst. 2018, 25, 187–202.

 21. M. Norek, M. Putkonen, W. Zaleszczyk, B. Budner, Z. Bojar “Morphological, structural and optical characterization of SnO2 nanotube arrays fabricated using anodic alumina (AAO) template-assisted atomic layer deposition” Mater. Character. 2018, 136, 52–59.

 22. M. Norek, M. Włodarski “Morphological and chemical characterization of highly ordered conical-pore anodic alumina prepared by multistep citric acid anodizing and chemical etching process” J. Porous Mater. 2018, 25, 45–53.
 23. J. Radziejewska, A. Sarzyński, M. Strzelec, R. Diduszko, J. Hoffman “Evaluation of residual stress and adhesion of Ti and TiN PVD films by laser spallation technique” Opt.Laser Technol. 2018, 104, 140-147.

 24. P. Rytlewski, M. Stepczyńska, U. Gohs, R. Malinowski, B. Budner, M. Żenkiewicz “Flax fibres reinforced polylactide modified by ionizing radiation” Ind. Crops Prod. 2018, 112, 716-723.

 25. W.J. Stępniowski, M. Moneta, K. Karczewski, M. Michalska-Domańska,T. Czujko, J.M.C. Mol, J.G. Buijnsters "Fabrication of copper nanowires via electrodeposition in anodic aluminum oxide templates formed by combined hard anodizing and electrochemical barrier layer thinningJ. Electroanal. Chem. 2018, 15, 59-66.
 26. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele , A. Bartnik, Ł. Węgrzyński, T. Fok, J. Czwartos, H. Fiedorowicz “Nanoimaging Using Soft X-Ray and EUV Sources Based on Double Stream Gas Puff Targets” Acta Phys. Pol. A 2018, 133, 271-276.

 27. P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, L. Wȩgrzyński, M. Nowak, A. Jancarek, H. Fiedorowicz “Compact system for near edge X-ray fine structure (NEXAFS) spectroscopy using a laser-plasma light source” Opt. Express 2018, 26(7), 8260-8274.

 28. P. Wachulak, A. Sarzyński, A. Bartnik, T. Fok, H. Fiedorowicz “Extreme ultraviolet holography using a laser-plasma source based on xenon/helium gas puff target” Laser Part. Beams 2018, 36, 8-14.
 29. J. Wojtanowski „Efficient numerical method of freeform lens design for arbitrary irradiance shaping” J. Mod. Opt. 2018, 65, 1019-1032.
 30. J. Wojtanowski, M. Traczyk “Optical design of transmitter lens for asymmetric distributed free space optical networks” Opt. Laser Technol. 2018, 101, 319-327. 
 31. L. Vyšín, M. Davídková, P. Wachulak, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, M. Kozlová, J. Skála, J. Dostál, R. Dudžák, L. Juha “Biological action in and out of the water window” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 236-238.

Publikacje w innych czasopismach (Lista B MNiSW i inne)

 1. M. Michalska, P. Grześ, J. Świderski „Światłowodowy generator promieniowania supercontinuum dużej mocy w zakresie widmowym 1,9-2,65 μm” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 2018, 59, 39-43.

 2. T. Sosnowski, G. Bieszczad, H. Madura “Image Processing in Thermal Cameras” Studies in Systems, Decision and Control 2018, 106, 35-57.

Komunikaty konferencyjne

 1. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok, Ł. Wȩgrzyński, R. Jarocki “Photoionized plasmas induced in molecular gases by extreme ultraviolet and X-ray pulses” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03003.
 2. I. Saber, A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, P. Wachulak, R. Jarocki, H. Fiedorowicz, J. Limpouch “Experimental and theoretical study on emission spectra of a nitrogen photoionized plasma induced by intense EUV pulses” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03006.
 3. I. Saber, A. Bartnik, P. Wachulak, W. Skrzeczanowski, R. Jarocki, H. Fiedorowicz “Photoionization of Atomic Neon Induced Using Nanosecond Pulses of Extreme Ultraviolet (EUV)” Springer Proc. Phys. 2018, 202, 203-211.

 4. A. Torrisi, P. Wachulak, A. Bartnik, Ł. Wȩgrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz “Development and optimization of a "water window" microscope based on a gas-puff target laser-produced plasma source” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03002.
 5. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, A. Bartnik, J. Czwartos, Ł. Wȩgrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz “Nanoimaging using soft X-ray and EUV laser-plasma sources” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03001.
 6. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, J. Czwartos, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz “Nanoscale Imaging Using a Compact Laser Plasma Source of Soft X-Rays and Extreme Ultraviolet (EUV)” Springer Proc. Phys. 2018, 202, 251-260.