Publikacje 2018


Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej (Lista A MNiSW)

 1. I.U. Ahad, J. Pabijan, K. Pogoda, C. Hughes, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, M. Lekka, D, Brabazon “Modification of polymer substrates with extreme ultraviolet — Potential application in cancer cell identification” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 283-285.

 2. J. Badziak, E. Krousky, J. Marczak, P. Parys, T. Pisarczyk, M. Rosiński, A. Sarzynski, T. Chodukowski, J. Dostal, R. Dudzak, Z. Kalinowska, M. Kucharik, R. Liska, M. Pfeifer, J. Ullschmied, A. Zaraś-Szydłowska “Efficient acceleration of a dense plasma projectile to hyper velocities in the laser-induced cavity pressure acceleration scheme” Laser Part. Beams 2018, 36, 49-54.

 3. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, W. Skrzeczanowski, J. Czwartos, P. Wachulak, R. Jarocki, J. Kostecki “Surface modification of solids by extreme ultraviolet and plasma treatment” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 267-270.

 4. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok “Low-temperature plasmas induced in nitrogen by extreme ultraviolet (EUV) pulses” Laser Part. Beams 2018, 36, 76-83.

 5. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, J. Czwartos, J. Kostecki, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok „Low temperature plasmas induced in SF6 by extreme ultraviolet (EUV) pulses” Phys. Plas. 2018, 25, 063508.

 6. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok “Temporal measurements of extreme ultraviolet (EUV) emission, from low temperature, EUV-induced plasmas” Laser Part. Beams 2018, 36, 286-292.
 7. B. Bartosewicz, K. Bujno, M. Liszewska, B. Budner, P. Bazarnik, T. Płociński, B. J. Jankiewicz "Effect of Citrate Substitution by Various α-Hydroxycarboxylate Anions on Properties of Gold Nanoparticles Synthesized by Turkevich Method" Colloids Surf. A 2018, 549, 25–33.
 8. J. Bartosińska, K. Wolska-Gawron, A. Gerkowicz, M. Niewiedzioł, M. Michalska-Jakubus, M. Komza, T. Klepaczewski, M. Kwaśny, D. Krasowska “Photodynamic therapy with the use of superluminescent diodes (sLED) in the treatment of actinic keratosis” Photodiagn. Photodyn. Ther. 2018, 22, 187-190.

 9. Z. Bielecki, T. Stacewicz, J. Wojtas, J. Mikołajczyk, D. Szabra, A. Prokopiuk “Selected optoelectronic sensors in medical applications” Opto-electron. Rev. 2018, 26, 122-133.

 10. D. Budaszewski, A. Siarkowska, M. Chychłowski, B. Jankiewicz, B. Bartosewicz, R. Dąbrowski, T. R. Woliński „Nanoparticles-enhanced photonic liquid crystal fibers” J. Mol. Liq. 2018, 267, 271-278.
 11. P. Chilimoniuk, M. Michalska-Domańska, W. J. Stępniowski, T. Czujko, “Formation of nanoporous oxide by self-organized anodizing of FeAl intermetallic alloy in oxalic acid solution containing glycol”  Mater. Lett. 2018, 224, 9-12.
 12. O. Czyż, J. Kusiński, A. Radziszewska, R. Ostrowski, J. Morgiel, J. Kanak, M. Kąc “Modification of the structure and properties of FeSiB amorphous ribbon by interference pulsed laser heating” Arch. Metall. Mater. 2018, 63 (4), 2001-2007.

 13. P. Grześ, J. Swiderski “Gain-Switched 2-μm Fiber Laser System Providing Kilowatt Peak-Power Mode-Locked Resembling Pulses and Its Application to Supercontinuum Generation in Fluoride Fibers” IEEE Photon. J. 2018, 10, 1500408.

 14. P. Grześ, M. Michalska, J. Świderski “Picosecond mode-locked TM-doped fibre laser and amplifier system providing over 20 W of average output power at 1994 NM” Metrol. Meas. Syst. 2018, 25 (4), 649-658.

 15. B. Grześkiewicz, A. Sierakowski, J. Marczewski, N.Pałka, E.Wolarz “SU-8 based planar metamaterials with fourfold symmetry as selective terahertz absorbers” Opto-Electron. Rev. 2018, 26, 329-337.
 16. K. Hackiewicz, P. Martyniuk, J. Rutkowski, T. Manyk, J. Mikołajczyk “Type-II superlattice detectors for free space optics applications and higher operating temperature conditions” Opto-electron. Rev. 2018, 26 (4), 279-284.

 17. J. K. Jabczyński, M, Kaskow, Ł. F. Gorajek, K. Kopczyński, W. Zendzian "Modeling of the laser beam shape for high-power applications" Opt. Eng. 2018, 57, 046107.

 18. I. Jacyna, D. Klinger, J.B. Pełka, R. Minikayev, P. Dłużewski, E. Dynowska, M. Jakubowski, M.T. Klepka, D. Zymierska, A. Bartnik, Z. Kurant, A. Wolska, A. Wawro, I. Sveklo, J.R. Plaisier, D. Eichert, F. Brigidi, I. Makhotkin, A. Maziewski, R. Sobierajski “Study of ultrathin Pt/Co/Pt trilayers modified by nanosecond XUV pulses from laser-driven plasma source” J. Alloys Compd. 2018, 763, 899-908.

 19. M. Janeczek, J. Świderski, A. Czerski, B. Żywicka, J. Bujok, M. Szymonowicz, E. Bilewicz, M. Dobrzyński, M. Korczyński, A. Chrószcz, Z. Rybak „Preliminary Evaluation of Thulium Doped Fiber Laser in Pig Model of Liver Surgery” Biomed. Res. Int. 2018, 3275284.

 20. K.A. Janulewicz, Z.U. Rehman, V.H. Nguyen, N.T. Le, K.A. Tran, Y.G. Grigorov “Femtosecond optical breakdown as a source of the extreme states of matter” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 292-295.

 21. I. Kamińska, D. Elbaum, B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, Z. Felcyn, P. Samol, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, M. Szewczyk, A. Konopka, G. Gruzeł, M. Pawlyta, M. Donten, K. Ciszak, K. Zajdel, M. Frontczak-Baniewicz, P. Stȩpień, M. Łapiński, G. Wilczyński, K. Fronc „Single-step synthesis of Er3+and Yb3+ions doped molybdate/Gd2O3core-shell nanoparticles for biomedical imaging” Nanotechnology 2018, 29(2), 025702.
 22. M. Kaskow, L. Gorajek, W. Zendzian, J. Jabczynski „MW peak power KTP-OPO-based "eye-safe" transmitter” Opto-electron. Rev. 2018, 26, 188-193.

 23. W. Kiciński, B. Budner, M. Norek, M. Szala, M. Polański, S. Dyjak “Origin of microporosity in chalcogen-doped carbon materials: The case of selenium-doped carbogels” Microporous Mesoporous Mater. 2018, 272, 260-264.

 24. J. Kierdaszuk, P. Kaźmierczak, R. Bożek, J. Grzonka, A. Krajewska, Z. R. Zytkiewicz, M. Sobanska, K. Klosek, A. Wołoś, M. Kamińska, A. Wysmołek, A. Drabińska “Surface-enhanced Raman scattering of graphene caused by self-induced nanogating by GaN nanowire array” Carbon 2018, 128, 70-77.

 25. C. Kolacinski, D. Obrebski, P. Zagrajek “Integrated, Multichannel Readout Circuit Based on Chopper Amplifier Concept for FET-Based THz Detectors” Circuits Syst. Signal Process. 2018, 37, 984–1006.
 26. M. Kowalski, A. Grudzień "High resolution thermal face dataset for facial and expression recognition" Metrol. Meas. Sys. 2018, 25, 403-415.
 27. R. Kowerdziej, K. Garbat, M. Walczakowski “Nematic liquid crystal mixtures dedicated to thermally tunable terahertz devices” Liq. Cryst. 2018, 45, 1040-1046.
 28. K. Kucharski, D. Tomaszewski, G. Głuszko, P. Kopyt, J. Marczewski, P. Zagrajek, A. Panas “Application of high-resistivity silicon substrate for fabrication of MOSFET-based THz radiation detectors” Acta Phys. Pol. A 2018, 134, 966-968.

 29. M. Leśkiewicz, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J. Młyńczak, Z. Mierczyk, K. Kopczyński „Improved real-time bio-aerosol classification using artificial neural networks” Atmos. Meas. Tech. 2018, 11, 6259-6270.

 30. F. Machado, P. Zagrajek, J. A. Monsoriu, W. D. Furlan “Terahertz Sieves” IEEE Trans. THz Sci. Technol. 2018, 8(1), 140-143.
 31. J. Marczewski, D. Coquillat, W. Knap, C. Kolacinski, P. Kopyt, K. Kucharski, J. Lusakowski, D. Obrebski, D. Tomaszewski, D. Yavorskiy, P. Zagrajek, R.Ryniec, N.Palka “THz detectors based on Si-CMOS technology field effect transistors – advantages, limitations and perspectives for THz imaging and spectroscopy” Opto-Electron. Rev. 2018, 26, 261-269.

 32. K. Michalczewski, E. Gomółka, J. Ciosek, Ł. Kubiszyn, D. Benyahia, K. Lipski, P. Martyniuk, J. Piotrowski, A. Rogalski “Study of the effectiveness of anodic films as surface passivation for InAsSb mid-wave infrared hot detectors” Acta Phys. Pol. A 2018, 134, 981-984.

 33. M. Michalska, P. Grzes, P. Hlubina, J. Swiderski “Mid-infrared supercontinuum generation in a fluoroindate fiber with 1.4 W time-averaged power” Laser Phys. Lett. 2018, 15, 045101.

 34. M. Michalska, P. Grzes, J. Swiderski „8.76 W mid-infrared supercontinuum generation in a thulium doped fiber amplifier” Opt. Fiber Technol. 2018, 43, 41-44.

 35. M. Michalska-Domańska⁠, P. Nyga, M. Czerwiński "Ethanol-based electrolyte for nanotubular anodic TiO⁠2 formation" Corros. Sci. 2018, 134, 99-102.
 36. M. Michalska-Domańska, W.J. Stępniowski, M. Salerno “Effect of inter-electrode separation in the fabrication of nanoporous alumina by anodization” J. Electroanal. Chem. 2018, 823, 47-53.

 37. E. Michalski “On the new characteristics of Miller indices for centered lattices” Bull. Pol. Ac.: Tech. 2018, 66, 529-538.

 38. L. Misseeuw, T. Ciuk, A. Krajewska, I. Pasternak, W. Strupinski, B. Feigel, M. Khoder, I. Vandriessche, J. Van Erps, S. Van Vlierberghe, H. Thienpont, P. Dubruel, N. Vermeulen “Localized optical-quality doping of graphene on silicon waveguides through a TFSA-containing polymer matrix” J. Mater. Chem. C 2018, 6, 10739-10750.

 39. J. Mlynczak, J. Kubicki, K. Kopczynski “Stand-off detection of alcohol vapors exhaled by humans” Sensors (Switzerland), 2018, 18 (5), 1310.

 40. K. Moraczewski, M. Stepczyńska, R. Malinowski, B. Budner, T. Karasiewicz, B. Jagodziński “Selected properties of polylactide containing natural antiaging compounds” Polym Adv Technol. 2018, 29, 2963-2971.
 41. K. Murawski, K. Grodecki, D. Benyahia, A. Wysmolek, B. Jankiewicz, P. Martyniuk “X-ray and Raman determination of InAsSb mole fraction for x <0.5” J. Cryst. Growth. 2018, 498, 137-139.
 42. B. Nasiłowska, A. Dereweńko, Z. Bogdanowicz “TIG and Laser Beam Welded Joints – Simplified Numerical Analyses” J. Theor. App. Mech.-Pol. 2018, 56, 645-656.

 43. V.H. Nguyen, M. Kalal, H. Suk, K.A. Janulewicz “Interferometric analysis of sub-nanosecond laser-induced optical breakdown dynamics in the bulk of fused-silica glass” Opt. Express 2018, 26, 14999-15008.

 44. S. Nitkiewicz, R. Barański, A. Kukwa, A. Zając „Respiratory Disorders – Measuring Method and Equipment” Metrol. Meas. Syst. 2018, 25, 187–202.

 45. M. Norek, M. Putkonen, W. Zaleszczyk, B. Budner, Z. Bojar “Morphological, structural and optical characterization of SnO2 nanotube arrays fabricated using anodic alumina (AAO) template-assisted atomic layer deposition” Mater. Character. 2018, 136, 52–59.

 46. M. Norek, M. Włodarski “Morphological and chemical characterization of highly ordered conical-pore anodic alumina prepared by multistep citric acid anodizing and chemical etching process” J. Porous Mater. 2018, 25, 45–53.
 47. J. Radziejewska, A. Sarzyński, M. Strzelec, R. Diduszko, J. Hoffman “Evaluation of residual stress and adhesion of Ti and TiN PVD films by laser spallation technique” Opt.Laser Technol. 2018, 104, 140-147.

 48. P. Rytlewski, M. Stepczyńska, U. Gohs, R. Malinowski, B. Budner, M. Żenkiewicz “Flax fibres reinforced polylactide modified by ionizing radiation” Ind. Crops Prod. 2018, 112, 716-723.

 49. W.J. Stępniowski, M. Moneta, K. Karczewski, M. Michalska-Domańska,T. Czujko, J.M.C. Mol, J.G. Buijnsters "Fabrication of copper nanowires via electrodeposition in anodic aluminum oxide templates formed by combined hard anodizing and electrochemical barrier layer thinningJ. Electroanal. Chem. 2018, 15, 59-66.
 50. J. Świderski, M. Michalska, P. Grzes “Broadband and top-flat mid-infrared supercontinuum generation with 3.52 W time-averaged power in a ZBLAN fiber directly pumped by a 2-µm mode-locked fiber laser and amplifier” Appl. Phys. B 2018, 124, 152.

 51. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele , A. Bartnik, Ł. Węgrzyński, T. Fok, J. Czwartos, H. Fiedorowicz “Nanoimaging Using Soft X-Ray and EUV Sources Based on Double Stream Gas Puff Targets” Acta Phys. Pol. A 2018, 133, 271-276.

 52. P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, L. Wȩgrzyński, M. Nowak, A. Jancarek, H. Fiedorowicz “Compact system for near edge X-ray fine structure (NEXAFS) spectroscopy using a laser-plasma light source” Opt. Express 2018, 26(7), 8260-8274.

 53. P. Wachulak, A. Sarzyński, A. Bartnik, T. Fok, H. Fiedorowicz “Extreme ultraviolet holography using a laser-plasma source based on xenon/helium gas puff target” Laser Part. Beams 2018, 36, 8-14.
 54. P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz ”2-D elemental mapping of an EUV-irradiated PET with a compact NEXAFS spectromicroscopy” Spectrochim. Acta B 2018, 145, 107-114.
 55. P. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz “Optical coherence tomography (OCT) with 2 nm axial resolution using a compact laser plasma soft X-ray source” Sci. Rep. 2018, 8, 8494.

 56. P. Wachulak, M.  Duda, T.  Fok, A. Bartnik, Z. Wang, Q. Huang, A. Sarzyński, A. Jancarek, H. Fiedorowicz “Single-shot near edge X-ray fine structure (NEXAFS) spectroscopy using a laboratory laser-plasma light source” Materials 2018, 11 (8), 1303.

 57. J. Wojtanowski „Efficient numerical method of freeform lens design for arbitrary irradiance shaping” J. Mod. Opt. 2018, 65, 1019-1032.
 58. J. Wojtanowski „Optimal Mass Transportation problem and freeform optics design – identity of optimization scheme and numerical solution method” Opt. Appl. 2018, 48, 399-412.
 59. J. Wojtanowski, M. Traczyk “Optical design of transmitter lens for asymmetric distributed free space optical networks” Opt. Laser Technol. 2018, 101, 319-327. 
 60. R. Viennois, I.V. Kityk, A. Majchrowski, J. Zmija, Z. Mierczyk, P. Papet “Influence of Cr3+ doping on the enhanced dielectric and nonlinear optical features of pyroelectric Pb5Ge3O11 single crystals” Mater. Chem. Phys. 2018, 213, 461-471.

 61. L. Vyšín, M. Davídková, P. Wachulak, H. Fiedorowicz, A. Bartnik, M. Kozlová, J. Skála, J. Dostál, R. Dudžák, L. Juha “Biological action in and out of the water window” Acta Phys. Pol. A 2018, 133(2), 236-238.

 62. M. Zębala, K. Kaczmarska, J. Bogucki, M. Kastek, T. Piątkowski, H. Polakowski, Ł. Przykaza, E. Koźniewska, W. Koszewski, Z. Czernicki ”Intraoperative assessment of cerebral blood flow changes in normal and pathological brain tissue using an infrared camera” Quant. Infr. Therm. J. 2018, 15, 240-251.
 63. Z. Zhang, W. Li, Q. Huang, Z. Zhang, S. Yi, L. Pan, C. Xie, P. Wachulak, H. Fiedorowicz, Z. Wang “A table-top EUV focusing optical system with high energy density using a modified Schwarzschild objective and a laser-plasma light source” Rev. Sci. Instrum 2018, 89, 103109.

 64. M. Życzkowski, M. Karol “Pulsed interferometric optical fibre sensor detecting wiretapping in long transmission lines” Opto-Electron. Rev. 2018, 26, 183–187.

Publikacje w innych czasopismach (Lista B MNiSW i inne)

 1. K. Liebert, M. Rachon, J. Bomba, A. Sobczyk, P. Zagrajek, M. Sypek, J. Suszek, A. Siemion “THz diffractive focusing structures for broadband application” Photon. Lett. Pol. 2018, 10, 76-78.

 2. M. Michalska, P. Grześ, J. Świderski „Światłowodowy generator promieniowania supercontinuum dużej mocy w zakresie widmowym 1,9-2,65 μm” Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 2018, 59, 39-43.

 3. J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, D. Szabra „Systemy łączności optycznej w otwartej przestrzeni (Free-space laser communications)” Prz. Elektrotech. 2018, 94, 39—43.

 4. B. Nasiłowska, W. Skrzeczanowski, Z. Bogdanowicz, M. Woluntarski, L. Lipińska “The analysis of LIBS spectra of graphene and C/Herex/C composite” Inż. Mater. Mater. Eng. 2018, 5,

 5. B. Nasiłowska, Z. Bogdanowicz, J. Terpiłowski, J. K. Pancikiewicz, Thermophysical properties of 904L austenitic steel. Metallurgy and Foundry Engineering, 2018, 44, 61-71.

 6. B. Nasiłowska, A. Sarzyński, Z. Bogdanowicz „Wytwarzanie separatorów krążących komórek nowotworowych metodą ablacji laserowej” Inżynieria Powierzchni 2018, 24, 37-43.

 7. N. Pałka, E. Czerwińska, M. Szustakowski, L. Jodłowski, M. Piszczek, J. Młyńczak, M. Walczakowski, M. Kowalski, A. Grudzień, W. Ciurapiński, J. Wróbel, J. Olejnik, B. Kościug, I. Badaczewska, K. Piotrowski, P. Hołoweńko, P. Poźniak, S. Pachla „Entry exit system – Research on biometric verification [Demonstrator biometrycznego systemu wjazdu/wyjazdu do strefy Schengen – Badania eksperymentalne]” Prz. Elektrotech. 2018, 94 (6), 109-114.

 8. K. Pierściński, D. Pierścińska, G. Sobczak, J. Mikołajczyk, K. Janus, P. Gutowski, Z. Bielecki, M. Bugajski „Analysis of mid-IR InP-based QCLs for application in FSO system (Analiza właściwości laserów kaskadowych pod kątem zastosowań w systemach łączności w otwartej przestrzeni)” Prz. Elektrotech. 2018, 94, 1-9.

 9. Z.U. Rehman, L.T. Na, C.L. Tan, M. Irfan, A. Qayyum, K.A. Janulewicz “Enhancement of confined femto-ablation at SiO2/Si interface by embedded metallic nanoparticles” Mater. Today Phys. 2018, 4, 58-63.

 10. W. Skrzeczanowski „Badania starożytnych monet metodą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem laserowym” Prace Instytutu Elektrotechniki 2018, 278, 91-102.

 11. T. Sosnowski, G. Bieszczad, H. Madura “Image Processing in Thermal Cameras” Studies in Systems, Decision and Control 2018, 106, 35-57.

 12. M. Surma, I. Ducin, M. Sypek, P. Zagrajek, A. Siemion “Optimization of THz diffractive optical elements thickness” Photon. Lett. Pol. 2018, 10 (4), 115-117.

 13. Z. Szcześniak, R. Ostrowski „Badanie kinematyki rusztu ruchomego schronowego zaworu przeciwwybuchowego” Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2018, 1-2, 34—37.

 14. J. Wasilczuk, R. Ostrowski, M. Wiśnioch „Problemy cieplno – wilgotnościowe wynikające z nieprawidłowego wykonawstwa i eksploatacji budynków” Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2018, 1-2, 41—45.

 15. M. Wojucki, B. Nasiłowska, A. Bombalska, M. Djas, T. Babul, Wpływ tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu na wybrane właściwości strukturalne wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej, Inżynieria Powierzchni, 2018, 24, 55-59.

Komunikaty konferencyjne

 1. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok, Ł. Wȩgrzyński, R. Jarocki “Photoionized plasmas induced in molecular gases by extreme ultraviolet and X-ray pulses” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03003.
 2. A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, J. Czwartos, J. Kostecki, P. Wachulak, T. Fok, H. Fiedorowicz “Investigation of low temperature plasmas induced using laser-produced plasma EUV sources” Proc. SPIE 2018, 10974, 1097411.

 3. A. Bartnik, H. Fiedorowicz, P. Wachulak, T. Fok, L. Wegrzyński “Optical systems for laser-produced plasma EUV and soft x-ray sources” Proc. SPIE 2018, 10976, 109760K.

 4. M. Chojnowska, K. Achtenberg, J. Mikołajczyk “Signal correlation methods for photodetector noise characterization” Proc. SPIE 2018, 10830, 1083003.
 5. K. Chrzanowski “Color blackbody for testing multi-sensor/fused imaging systems” Proc. SPIE 2018, 10795, 107950P.

 6. M. Duda, P. Wachulak, T. Fok, Ł. Wegrzynski, A. Jancárek, H. Fiedorowicz “A single-shot near edge X-ray absorption fine structure spectroscopy using double stream gas puff target source” Proc. SPIE 2018, 11042, 110420T.

 7. N. Dyakonova, D. Coquillat, F. Teppe, W. Knap, J. Suszek, A. Siemion, M. Sypek, D.B. But, P. Sai, I. Yahniuk, G. Cywinski, J. Marczewski, M. Zaborowski, D. Tomaszewski, P. Zagrajek “Terahertz vision using field effect transistors detectors arrays” (2018) MIKON 2018 - 22nd International Microwave and Radar Conference, pp. 711-714.

 8. P. Gontar, J.K. Jabczynski "Tolerance analysis of coherent combining optical system” Proc. SPIE 2018, 10976, 1097615.

 9. A. Grudzien, M. Kowalski, N. Palka “Face re-identification in thermal infrared spectrum based on ThermalFaceNet neural network” (2018) MIKON 2018 - 22nd International Microwave and Radar Conference, pp. 179-180.

 10. A. Grudzien, M. Kowalski, N. Palka “Face re-identification across pose in thermal infrared spectrum based on local texture descriptors” Proc. SPIE 2018, 10830, 1083005.

 11. P. Grzes, M. Michalska, J. Swiderski “Gain-switched and passively mode-locked thulium fiber laser at 2 µm” Optics InfoBase Conference Papers, 2018, Part F113-CLEOPR 2018.

 12. F. Gutty, A. Grisard, C. Larat, D. Papillon, M. Schwarz, E. Lallier, H.D. Tholl, F. Münzhuber, J. Kunz, M. Raab, M. Rattunde, S. Hugger, M. Kastek, T. Piatkowski, F. Brygo, C. Awanzino, F. Wilsenack “100 W-level peak power laser system tunable in the LWIR applied to detection of persistent chemical agents” Proc. SPIE 2018, 10639, 106392E.

 13. J.K. Jabczynski, P. Gontar “Model of partially coherent combining and propagation of 2D array of laser beams” (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 151-154.

 14. J.K. Jabczynski, P. Gontar “Analysis of partially coherent combining of 2D arrays of laser beams” Proc. SPIE 2018, 10798, 107980A.

 15. J.K. Jabczyński, R.S. Romaniuk „Development of laser technology in Poland: 2018” Proc. SPIE 2018, 10974, 1097402.

 16. M. Jakubaszek, J. Wojtanowski, M. Zygmunt, A. Młodzianko „Sensor of light incidence angle” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740H.

 17. D. Kasprowicz, K. Jaroszewski, P. Głuchowski, A. Majchrowski, M. Chrunik, E. Michalski, "Bi-functional Bi2ZnOB2O6 single crystals doped with Nd3+ or Pr3+: luminescence and μ-Raman investigations", Proc. SPIE 2018, 10683, 106830S.
 18. M. Kaszczuk, Z. Mierczyk, M. Zygmunt “Multispectral laser scanning in plants condition analysis” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740E.

 19. W. Knap, J. Marczewski, M. Zaborowski, D. Tomaszewski, P. Zagrajek, D.B. But, P. Sai, I. Yahniuk, N. Dyakonova, D. Coquillar, F. Teppe, G. Cywinski “Field Effect Transistors Based Terahertz Detectors 25 Years History, State of the Art and Future Directions” International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, IRMMW-THz, 2018-September, art. no. 8509913.

 20. C. Kolacinski, D. Obrebski, P. Zagrajek “Study of Wireless Communications Link at Subterahertz Frequencies Using FET-based Detectors” Proceedings of 25th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2018, art. no. 8436884, pp. 394-399.

 21. P. Kopyt, B. Salski, J. Cuper, P. Zagrajek, J. Bar, D. Obrebski ”Broadband quasi-optical sub-THz detector based on GaAs HEMT” (2018) MIKON 2018 - 22nd International Microwave and Radar Conference, pp. 159-160.

 22. P. Kopyt, B. Salski, P. Zagrajek, M. Bauwens, D. Obrebski, J. Marczewski, N.S. Barker “On-wafer Measurements of Responsivity of FET-based subTHz Detectors” IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, 2018, art. no. 8439544, pp. 946-948.

 23. J. Kubicki, J. Mlynczak, J. Mierczyk, K. Kopczynski “Optoelectonic system for stand-off detection of alcohol vapours” (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 139-140.

 24. J. Kusinski, O. Czyz, A. Radziszewska, T. Stobiecki, R. Ostrowski, M. Strzelec, M. Kac „Pulsed interference laser heating of amorphous FeSiB ribbons” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740Y.

 25. M. Liszewska, B. Bartosewicz, B. Budner, B. J. Jankiewicz "Raman and SERS spectroscopies in the detection of hazardous materials" (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 147-150.
 26. M. Maciejewski, M. Piszczek, M. Pomianek „Testing the SteamVR trackers operation correctness with the OptiTrack system” Proc. SPIE 2018, 10830, 108300D.
 27. P. Marć, M. Życzkowski, N. Bennis, L. R. Jaroszewicz “Optical vortex application for a secure optical system” Proc. SPIE 2018, 10834, 108341T.

 28. K. Michalczewski, F. Ivaldi, Ł. Kubiszyn, D. Benyahia, J. Ciosek, J. Boguski, A. Kębłowski, P. Martyniuk, J. Piotrowski, A. Rogalski “Long term stability study of InAsSb mid-wave infrared HOT detectors passivated through two step passivation technique” Proc. SPIE 2018, 10830, 108300Z.

 29. J. Mikolajczyk, B. Rutecka, D. Szabra, J. Wojtas, Z. Zawadzki, Z. Bielecki “Infrared-radio wireless communication system” (2018) MIKON 2018 - 22nd International Microwave and Radar Conference, pp. 181-183.

 30. J. Mikołajczyk, D. Szabra, R. Matyszkiel, B. Grochowina “Possibilities of using FSO/RF technology in military communication systems” Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing, NTSP 2018, art. no. 8524129, pp. 118-121.

 31. B. Nasiłowska, A. Kowalik, Z. Bogdanowicz, A. Sarzyński, K. Hińcza, K. Gruszyński, M. Woluntarski, Z. Mierczyk, S. Góźdź “Application of graphene paper laser ablation for separation of cancer cells” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740B.

 32. B. Nasiłowska, Z. Bogdanowicz, M. Wojucki, B. Bartosewicz, M. Djas “Corrosion protection for S235 JR steel with graphene oxide covering” 12th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS 2018, pp. 213-218.

 33. B. Nasiłowska, Z. Bogdanowicz "Crack velocity of 904L steel and welded joints" 12th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS 2018, pp. 203-211.

 34. J. Noga, Z. Puzewicz, K. Motyl, K. Sienicki, B. Zygmunt “Interception and combat of cruise missiles by "grom" MANPADS” Proc. SPIE 2018, 10715, 1071502.

 35. T. Orżanowski, P.W. Wachulak “Investigation of CCD camera photo-response nonuniformity with a laser-plasma soft x-ray source” Proc. SPIE 2018, 10974, 1097410.

 36. R. Ostrowski, K. Jach, R. Świerczyński, M. Strzelec, A. Rycyk, W. Skrzeczanowski “Modeling of strong laser radiation interaction with objects under the conditions of surface air blow” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740N.

 37. R. Ostrowski, A. Koss, M. Strzelec, J. Kurkowska, A. Wesołowska, P. Zambrzycki “Laser technology and optoelectronics as part of a mobile laboratory for protection, conservation and preservation of artworks and architectural historical buildings” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740D.

 38. N. Pałka, M. Szustakowski, E. Czerwińska, J. Młyńczak, K. Firmanty, M. Walczakowski, M. Kowalski, L. Jodłowski, W. Ciurapiński, A. Grudzień, M. Piszczek, M. Życzkowski, M. Sobczak, M. Nawrocki, M. Paczków, M. Kraszewski-Cąkała, T. Niski, H. Krzeszowski, P. Życki, K. Popławski, P. Hołoweńko, P. Poźniak, S. Pachla, K. Gryciuk “Mobile border verification of travellers based on fingerprints: experimental studies” Proc. SPIE 2018, 10830, 108300G.

 39. M. Piszczek, M. Maciejewski, M. Pomianek “Photonic input-output devices used in virtual and augmented reality technologies” (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 145-146.

 40. M. Piszczek, M. Pomianek, M. Maciejewski “Manipulation of virtual 3D objects with the use of graphic tags and AR technologies” Proc. SPIE 2018, 10830, 108300B. 

 41. M. Piszczek, M. Pomianek, M. MacIejewski, P. Zagrajek “Virtualization of the measurement system for the MIMO THz scanner” Proc. SPIE 2018, 10830, 108300C.

 42. M. Piszczek, M. Maciejewski, M. Pomianek “Information potential of the 3D GIS application with the use of virtual technologies” Proc. SPIE 2018, 10790, 107901N.

 43. I. Saber, A. Bartnik, W. Skrzeczanowski, P. Wachulak, R. Jarocki, H. Fiedorowicz, J. Limpouch “Experimental and theoretical study on emission spectra of a nitrogen photoionized plasma induced by intense EUV pulses” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03006.
 44. I. Saber, A. Bartnik, P. Wachulak, W. Skrzeczanowski, R. Jarocki, H. Fiedorowicz “Photoionization of Atomic Neon Induced Using Nanosecond Pulses of Extreme Ultraviolet (EUV)” Springer Proc. Phys. 2018, 202, 203-211.

 45. A.F. Sequeira, L. Chen, J. Ferryman, C. Galdi, V. Chiesa, J.-L. Dugelay, P. Maik, P. Gmitrowicz, L. Szklarski, B. Prommegger, C. Kauba, S. Kirchgasser, A. Uhl, A. Grudzie, M. Kowalski “PROTECT Multimodal DB: Fusion evaluation on a novel multimodal biometrics dataset envisaging Border Control” BIOSIG 2018, art. no. 8552926.

 46. T. Sosnowski, G. Bieszczad, H. Madura, M. Kastek “Thermovision system for flying objects detection” (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 141-144.

 47. J. Swiderski “Watt-level broadband mid-infrared supercontinuum generation in selected soft-glass fibers - Recent works at MUT” Proc. SPIE, 10976, 109760L.

 48. A. Torrisi, P. Wachulak, A. Bartnik, Ł. Wȩgrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz “Development and optimization of a "water window" microscope based on a gas-puff target laser-produced plasma source” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03002.
 49. I. Ul Ahad, A. Bartnik, B. Budner, H. Fiedorowicz, D. Brabazon “Surface structuring and wettability control of Polyvinyl fluoride (PVF) using extreme ultraviolet (EUV) surface modification” (2018) Proceedings - 2017 13th International Conference on Emerging Technologies, ICET2017, 2018-January, pp. 1-5.

 50. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, A. Bartnik, J. Czwartos, Ł. Wȩgrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz “Nanoimaging using soft X-ray and EUV laser-plasma sources” EPJ Web of Conferences 2018, 167, 03001.
 51. P. Wachulak, A. Torrisi, M. Ayele, J. Czwartos, A. Bartnik, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek, Ł. Węgrzyński, H. Fiedorowicz “Nanoscale Imaging Using a Compact Laser Plasma Source of Soft X-Rays and Extreme Ultraviolet (EUV)” Springer Proc. Phys. 2018, 202, 251-260.

 52. P. Wachulak “Holography and tomography with compact EUV and SXR sources” Proc. SPIE 2018, 10834, 108340N.

 53. P. Wachulak, M. Duda, A. Bartnik, A. Sarzyński, Ł. Węgrzyński, T. Fok, H. Fiedorowicz “NEXAFS spectroscopy and spectromicroscopy with laser-produced plasma sources of soft x-ray radiation” Proc. SPIE 2018, 10974, 1097412.

 54. M. Walczakowski, P. Zagrajek, M. Piszczek, N. Palka, M. Sypek, J. Suszek ”Optics for free space THz transmission” (2018) MIKON 2018 - 22nd International Microwave and Radar Conference, pp. 184-185.

 55. Ł. Wegrzynski, A. Bartnik, T. Fok, P. Wachulak, K. Janulewicz, H. Fiedorowicz “Experimental devices for produce gas cluster and aerosol targets for laser matter experiments” Proc. SPIE 2018, 10974, 1097413.

 56. F. Wilsenack, A. Lorenzen, F. Brygo, C. Awanzino, F. Gutty, A. Grisard, C. Larat, D. Papillon, M. Schwarz, E. Lallier, H.D. Tholl, F. Münzhuber, J. Kunz, M. Raab, M. Rattunde, S. Hugger, M. Kastek, T. Piatkowski “First results of a QCL-OPA based standoff system, for detecting hazardous substances in the IR-fingerprint domain” Proc. SPIE 2018, 10629, 1062902.

 57. M. Wlodarski, M. Kaliszewski, M. Leskiewicz, J. Mlynczak, Z. Mierczyk, K. Kopczynski ”Real-time measurement and analysis of single biological particle's fluorescence and scattering” (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 106-107.

 58. J. Wojtanowski, M. Zygmunt, K. Kopczyński, M. Muzal, P. Knysak, A. Młodzianko, "Optical stand-off detection of biological and chemical hazards — Prospects and concerns" (2018) URSI 2018 - Baltic URSI Symposium, pp. 100-105.

 59. J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Jakubaszek “Optical design and numerical modelling of all-dielectric optoelectronic sensor for high power electric fields measurements” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740F.

 60. J. Wojtanowski, M. Zygmunt, M. Jakubaszek “Laser scanner for UAV landing assistance: range analysis, beam shaping and experimental model” Proc. SPIE 2018, 10974, 109740G.

 61. M. Wrona , M. Szołucha , M. Kastek , K. Firmanty , J. Bareła “CYBERDOG: monitoring and control system for law enforcement forces K-9 special activities” Proc. SPIE 2018, 10802, 108020X.

 62. M .Życzkowski, M. Karol, N. Pałka “Phase coding of information in the sensing optical fibre path“ Optics InfoBase Conference Papers, 2018, Part F124-OFS.