Dla Nauczycieli Akademickich


SPRAWOZDANIE

Z PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

 

DO POBRANIA

Pierwszą (doc) i drugą (xls) stronę proszę drukować na jednej kartce

 

Pobierz PLIK - Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - pierwsza strona

Pobierz PLIK - Wykaz przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - druga strona - xls

Pobierz PLIK - Wykaz przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - druga strona - xlsx

Pobierz PLIK - Karta ewidencji zajęć dydaktycznych

 

Pobierz PLIK - Instrukcja wypełniania