Dokumenty do pobrania


Druki zamówienia/zapotrzebowania

Zgłoszenie naprawy

Protokół odbioru usługi

Karta Aparatury Specjalnej

Karta Niezgodności

Wniosek urlopowy pracowników IOE

Formularze dokumentów wyjazdowych obowiązujących w WAT

Procedury postępowania administracyjnego w zakresie organizowania, finansowania oraz dokumentowania wyjazdów za granicę pracowników, doktorantów i studentów WAT realizowane są w dalszym ciągu przez Dział Współpracy Międzynarodowej (zgodnie z Zarządzeniem Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 39/RKR/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.)

W sprawie zamówienia i realizacji biletów lotniczych proszę się kontaktować na adres e-mail: wat.edu.pl

Uprawnione pod powyższym e-mailem do kontaktu są:

Pani Barbara SZYMANIAK tel.  261 83 93 36

Pani Paulina KOMAREC tel. 261 83 70 84

Pokój 3.03, (3 piętro) budynek 135 (LIPSK).

Fax.: 261 83 92 42

WNIOSKI NA WYJAZD ZA GRANICĘ, SPRAWOZDANIE, ROZLICZENIE KOSZTÓW, DOKONANIE PRZEDPŁATY (Wnioski dostępne na INTRANET)