Horizon 2020


Program Ramowy Horizon 2020 ma być głównym źródłem finansowania prac badawczych uczelni i instytutów w kraju, a udział w programie będzie wysoko punktowany w ocenach parametrycznych jednostek naukowych. Z inicjatywy Dyrekcji IOE WAT podjęte zostały działania mające na celu zwiększenie efektywności pozyskiwania środków z programu Horizon 2020. W tym celu powstał, otwarty dla chętnych, zespół „Horizon2020 Team”. Przedstawiciele zespołu uczestniczyć będą w spotkaniach brokerskich, informacyjnych, organizacyjnych UE oraz prowadzić działania, które wspomogą osiągnięcie zamierzonego celu.

Zespół pracuje obecnie w składzie:

mjr dr inż. Jacek Wojtas

mjr dr inż. Piotr Nyga

mjr dr inż. Bartłomiej Jankiewicz

dr inż. Marcin Kowalski

 

Główne działania zespołu obejmować będą:

  • zwiększenie „widzialności” i rozpoznawalności IOE WAT na arenie międzynarodowej poprzez udział w spotkaniach informacyjnych i brokerskich oraz konferencjach powiązanych z programem Horizon2020,
  • poszukiwanie partnerów dla zespołów badawczych IOE WAT zainteresowanych udziałem w programie Horizon 2020,
  • organizacja spotkań, szkoleń itp., które pozwolą zainteresowanym pracownikom IOE poszerzyć wiedzę o pozyskiwaniu środków z programu H2020.

 

Horizon 2020 - materiały informacyjne do ściągnięcia:

 

Profil Instytutu Optoelektroniki WAT w bazie CORDIS Komisji Europejskiej jest dostępny TUTAJ.

 

Ponadto zachęcamy do korzystania z portalu Krajowego Punktu Kontktowego Programów Badawczych UE oraz portalu Komisji Europejskiej Horizon 2020. Na stronach tych istnieje możliwość poszukiwania partnerów do projektów, znajdowania ofert współpracy oraz zdobywania informacji o konkursach.