Education


Działalność dydaktyczna Instytutu Optoelektroniki WAT obejmuje zakres studiów wyższych oraz kursów podyplomowych lub dokształcających. Doświadczona kadra naukowo–dydaktyczna, naukowo–badawcza oraz nowoczesna baza laboratoryjna i eksperymentalna umożliwiają wszechstronne kształcenie w dziedzinie szeroko rozumianej optoelektroniki. Studenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w badaniach naukowych oraz rozwijania swoich zainteresowań w czasie realizacji prac dyplomowych. Oferowana tematyka obejmuje praktycznie wszystkie obszary działalności naukowo–badawczej Instytutu. Dobrze ugruntowana współpraca z innymi Wydziałami Wojskowej Akademii Technicznej owocuje wieloma pracami inżynierskimi lub magisterskimi realizowanymi pod merytoryczną opieką kadry dydaktycznej Instytutu w każdym semestrze.

Działalność dydaktyczna Instytutu, obejmuje także prowadzenie przedmiotów optoelektronicznych w programach studiów pierwszego stopnia na innych Wydziałach WAT co pozwala na pozyskanie kandydatów na studia drugiego stopnia, prowadzone przez Instytut Optoelektroniki WAT. Pracownicy Instytutu opracowali i prowadzili dla Wydziałów WAT około 50 przedmiotów w ramach studiów 1. i 2. stopnia w zakresie optoelektroniki.