Strategiczne czujniki laserowe


W audycji pt. "CZŁOWIEK I NAUKA" wystąpił płk dr inż. Krzysztof Kopczyński - dyrektor Instytutu Optoelektroniki oraz płk dr inż. Marek Zygmunt.

Tematem rozmowy były laserowe czujniki rewolucjonizujące pracę wojska i policji.

Specjalnie dla Państwa zamieściliśmy artykuł i nagranie, którego autorem jest Polskie Radio Program I.

Laserowe czujniki rewolucjonizują pracę wojska i policji, jak i pozwalają lepiej zabezpieczyć nas przed zamachami terrorystycznymi.

W audycji Artura Wolskiego "Człowiek i nauka" eksperci z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: płk dr inż. Krzysztof Kopczyński - dyrektor Instytutu i autor projektów oraz płk dr inż. Marek Zygmunt opowiadają o kilku rodzajach laserowych czujników, które może używać: wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna, służby odpowiedzialne za zabezpieczenie imprez masowych.

Te małe i lekkie urządzenia, będące produktem polskiej myśli technicznej, są do wykorzystania np. na lotniskach, w metrze warszawskim, na dworcach kolejowych czy środkach komunikacji miejskiej, gdzie zachodzi możliwość ewentualnego ataku terrorystycznego.

- Za pomocą specjalnej gąbki zbiera się z odzieży człowieka jak największą ilość mikrośladów, materiałów, z którymi miał on do czynienia. Następnie wkładana się tę gąbka do specjalnego urządzenia i poddawana jest ona różnym procesom, mającym na celu zanalizowanie składu – powiedział płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.

Jest ona m.in. oświetlana wiązką promieniowania laserowego w zakresie ultrafioletu, gdyż mamy do czynienia z wysokoenergetycznymi fotonami, które wzbudzają ten materiał do świecenia. Następnie poddawana jest ona analizie. Każdy materiał chemiczny ma swoją charakterystykę, swoisty "odcisk palca" – czyli charakterystykę widmową. Na podstawie analizy tego jak materiał świeci, można stwierdzić z czym dany człowiek miał do czynienia.

- W kontroli bagażu wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie, ale wszyscy wiemy, że w stosunku do ludzi nie można go zbyt często stosować. Zastosowanie oka terahercowego polega na tym, by bezboleśnie, bez szkody dla człowieka, zbadać jakie posiada on przy sobie materiały i czy są one niebezpieczne – podkreślił płk dr inż. Marek Zygmunt.

W rozmowie z Arturem Wolskim ekspert zaznaczył, że ważne jest, by oko potrafiło wybrać to, co jest groźne dla bezpieczeństwa, a nie ujawnić jak wyglądamy pod ubraniem.

W dalszej części programu eksperci opowiadają m.in. o: czujnikach skażeń biologicznych, systemie STOPFIRE, służącym do rozpoznania pożaru i ugaszenia go we wszelkiego rodzaju pojazdach( po serii pożarów w autobusach komunikacji miejskiej w Warszawie system brany jest pod uwagę do zamontowania w komorze silnika), o laserowym mierniku prędkości, precyzyjnym urządzeniu dla policji do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i eliminowania piratów drogowych (system lepszy od tzw."suszarki", dający dokładny i precyzyjny pomiar wybranego samochodu), o systemie Lidar do zdalnego wykrywania chemicznych zanieczyszczeń atmosfery (wykorzystywany do ochrony środowiska jak i wykrywania broni chemicznej z odległości nawet do 10 km)

Rozmawiał Artur Wolski.

(źródło: http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/304169,Strategiczne-czujniki-laserowe)