Szykuje się przełom w wykrywaniu chorób


W audycji pt. "CZŁOWIEK I NAUKA" wystąpił Prof. Maciej Bugajski i Prof. Zbigniew Bielecki.

Tematem rozmowy były lasery kaskadowe i ich zastosowanie.

Specjalnie dla Państwa zamieściliśmy artykuł i nagranie, którego autorem jest Polskie Radio Program I.

Wiele groźnych schorzeń, takich jak astma, cukrzyca, choroba wrzodowa żołądka, a nawet rak płuc będzie można zdiagnozować już w bardzo wczesnej fazie za pomocą analizy wydychanego powietrza.

"Lasery kaskadowe i ich zastosowanie  -  polscy naukowcy z Instytutu Technologii Elektronowej opracowali lasery kaskadowe o rekordowej mocy; o naukowym sukcesie i zastosowaniach laserów kaskadowych w urządzeniach do detekcji zanieczyszczeń gazowych (w WAT są prowadzone prace dotyczące wysokoczułych sensorów niebezpiecznych związków chemicznych) opowiedzą prof. Maciej Bugajski Szef Centrum Nanofotoniki i  prof. Zbigniew Bielecki z Instytutu Optoelektroniki WAT.

Będzie to możliwe dzięki laserom kaskadowym, opracowanym przez polskich naukowców z Instytutu Technologii Elektronowej. Mają one rekordową moc: trzykrotnie większą niż stosowane do tej pory urządzenia. Pracują w podczerwieni, średniej i dalekiej, czyli promieniowaniu trochę dłuższym od światła widzialnego. Ze względu na tę częstotliwość lasery te mogą być używane do analizy gazów i wykrywania w nich cząsteczek.
- Lasery kaskadowe mogą być podstawą do budowy złożonych technologicznie urządzeń służących do diagnostyki medycznej, ochrony środowiska, badań naukowych i do celów militarnych - wyjaśnia prof. Zbigniew Bielecki. Dzięki nim jest możliwe wykrycie jednej cząsteczki danego związku w miliardzie innych. Czyli np. można wykrywać obecność materiałów wybuchowych.

Lasery kaskadowe nie potrzebują struktury diodowej, aby generować światło. Promieniowanie generowane jest w nich w wyniku przejść elektronów między poziomami w studiach potencjału. Brzmi tajemniczo? Profesor Maciej Bugajski objaśnia, o co chodzi. Mała porcja promieniowania uzyskana na początku procesu jest potem kaskadowo wzmacniana poprzez powielanie fotonów. Stąd nazwa.

O naukowym sukcesie i zastosowaniach laserów kaskadowych w urządzeniach do detekcji zanieczyszczeń gazowych (w WAT są prowadzone prace dotyczące wysokoczułych sensorów niebezpiecznych związków chemicznych) opowiadają prof. Maciej Bugajski, szef Centrum Nanofotoniki i prof. Zbigniew Bielecki z Instytutu Optoelektroniki WAT".

Rozmawiał Krzysztof Michalski.
(źródło: http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/521047,Szykuje-sie-przelom-w-wykrywaniu-chorob)