Kontakt


Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel. +48 261 839 430
fax +48 22 666 8950
e-mail: sekretariat.ioe@wat.edu.pl
REGON:  012122900
NIP: 527-020-63-00

Plan rozmieszczenia budynków Instytutu Optoelektroniki na terenie Wojskowej Akademii Technicznej.

Rozmieszczenie budynków IOE

 

Formularz kontaktowy

 

asd asd as da sdasdasdsaX