Książka teleadresowa


  Nazwisko i imię Telefon e-mail
  Dyrekcja      
Dyrektor Instytutu płk dr hab. inż. KOPCZYŃSKI Krzysztof 261839430 wat.edu.pl
Z-ca dyrektora ds. naukowych prof. dr hab. inż. JABCZYŃSKI Jan 261839617 wat.edu.pl
Z-ca dyrektora ds. kształcenia dr inż. SZCZUREK Mirosław 261839789 wat.edu.pl

cz.p.o. Z-ca dyrektora ds. wojskowych

płk dr inż. PIOTROWSKI Wiesław
261839300 wat.edu.pl
Kierownik administracyjny dr inż. GIETKA Andrzej 261839200 wat.edu.pl
Kierownik dziekanatu ppłk dr inż. NOWAKOWSKI Mirosław 261837213 wat.edu.pl
  Zakład Systemów Optoelektronicznych      
mgr BARANOWSKI Marcin 261839353 wat.edu.pl
 prof. dr hab. inż. BIELECKI Zbigniew 261839678 wat.edu.pl
mgr BLAIM Zbigniew 261839822 wat.edu.pl
  BOGDAŃSKI Dariusz 261837216 wat.edu.pl
mgr inż.  BREWCZYŃSKI Konrad 261839353 wat.edu.pl
mgr inż. CHOJNOWSKI Sylwester 261837523 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż. CHRZANOWSKI Krzysztof 261839353 wat.edu.pl
dr inż. CIURAPIŃSKI Wiesław 261839353 wat.edu.pl  
inż. CZARNOTA Ryszard 261839512 wat.edu.pl
mgr inż.  CZERWIŃSKA Elżbieta 261839353 wat.edu.pl
mgr inż. DANIEC Maciej 261839285 wat.edu.pl
dr inż. DOROBEK Paweł 261837847 wat.edu.pl
mgr inż. GRUDZIEŃ Artur 261839353 wat.edu.pl
mgr inż. JANKOWSKI Krzysztof 261837303 wat.edu.pl
inż. JEŻEWSKI Bartosz 261837523 wat.edu.pl
dr inż. JODŁOWSKI Leon 261839353 o2.pl
mgr inż. KAROL Mateusz 261389353 wat.edu.pl
dr inż. KOWALSKI Marcin 261839353 wat.edu.pl
mgr inż. MACIEJEWSKI Marcin 261839627 wat.edu.pl
mgr inż. MARKOWSKI Piotr 261839353 wat.edu.pl
mgr inż. MĘDRZYCKI Robert 261839994 wat.edu.pl
 ppłk dr inż. MIKOŁAJCZYK Janusz 261839792 wat.edu.pl
 dr inż. MROCZKOWSKI Maciej 261839285 wat.edu.pl
mgr inż. NOGA Janusz 261839719 wat.edu.pl
mgr inż. NOWAKOWSKI Adam 261839512 wat.edu.pl
 ppłk dr inż. NOWAKOWSKI Mirosław 261837213 wat.edu.pl
mgr inż.  OLSZEWSKI Łukasz  261839353 wat.edu.pl
 ppłk dr hab. inż. PAŁKA Norbert 261839936 wat.edu.pl
mgr inż.  PANEK Małgorzata 261837523 wat.edu.pl
  PANFIL Krystyna 261839353 wat.edu.pl
  PAWŁOWSKA Hanna 261839285 wat.edu.pl
  PIERZCHAWKA Iwona 261837508 wat.edu.pl
 ppłk dr inż. PISZCZEK Marek 261839627 wat.edu.pl
mgr inż. POMIANEK Mateusz 261839627 wat.edu.pl
mjr mgr inż. PROKOPIUK Artur 261837740 wat.edu.pl
mgr inż. PUCHTA Marek 261837502 wat.edu.pl
mgr inż. ROSIECKI Krzysztof 261837502 wat.edu.pl
dr inż. RUTECKA Beata 261837662 wat.edu.pl
  RYCZAŁEK Elżbieta 261839353 wat.edu.pl
 mjr mgr inż. RYNIEC Radosław 261837707 wat.edu.pl
 dr inż. SURAŻYŃSKI Lech 261839726 wat.edu.pl
 mjr dr inż. SZABRA Dariusz 261837677 wat.edu.pl
 prof. dr hab. inż. SZUSTAKOWSKI Mieczysław 261839353 wat.edu.pl
mgr inż. TUŁODZIECKI Bogdan 261839512 wat.edu.pl
  WALCZAKOWSKI Michał 261839353 wat.edu.pl
 ppłk dr hab. inż. WOJTAS Jacek 261837943 wat.edu.pl
dr inż. ZAGRAJEK Przemysław 261837459 wat.edu.pl
 dr inż. ZAWADZKI Zbigniew 261837712 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż. ŻMIJA Józef 261839731 wat.edu.pl
  ŻUK Jerzy 261839335  
ppłk dr inż. ŻYCZKOWSKI Marek 261839249 wat.edu.pl
  Zakład Techniki Laserowej      
dr hab. inż. BARTNIK Andrzej 261839612 wat.edu.pl
mgr inż.  CZYŻ Krzysztof 261839019 wat.edu.pl
 prof. dr hab. inż. FIEDOROWICZ Henryk 261839201 wat.edu.pl
mgr inż. FOK Tomasz 261839395 wat.edu.pl
 dr inż. GORAJEK Łukasz 261839742 wat.edu.pl
 prof. dr hab. inż. JABCZYŃSKI Jan 261839617 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż. JACH Karol 261839628 wat.edu.pl
 prof. dr hab. inż. JANKIEWICZ Zdzisław 261839328 wat.edu.pl
dr inż., prof. WAT JANULEWICZ Karol 261839628 wat.edu.pl
 dr inż. JAROCKI Roman 261839606 wat.edu.pl
  KARCZEWSKI Jan 261837848 wat.edu.pl
 dr inż. KOSTECKI Jerzy 261839612 wat.edu.pl
ppłk dr hab. inż. KWIATKOWSKI Jacek 261839842 wat.edu.pl
inż. MAMAJEK Marcin 261837075 wat.edu.pl
dr inż. MICHALSKA Maria 261837332 wat.edu.pl
dr inż. OSTROWSKI Roman 261839454 wat.edu.pl
mgr inż. PASZEK Jacek 261837332 wat.edu.pl
mgr PŁATEK-MOTYLIŃSKA Karolina 261839359 wat.edu.pl
 mgr inż. RYCYK Antoni 261839019 wat.edu.pl
mgr inż. SABER SHARAFALDEEN Ismail 261839609  
 dr inż. SARZYŃSKI Antoni 261837717 wat.edu.pl
 dr inż. SKÓRCZAKOWSKI Marek 261837558 wat.edu.pl
 dr inż. SKRZECZANOWSKI Wojciech 261837717 wat.edu.pl
 dr inż. STRZELEC Marek 261837813 wat.edu.pl
mgr inż. SZCZUREK Anna 261839578 wat.edu.pl
dr inż. SZCZUREK Mirosław 261839789 wat.edu.pl 
 płk dr hab. inż., prof. WAT
ŚWIDERSKI Jacek 261839842 wat.edu.pl
dr inż. ŚWIERCZYŃSKI Robert 261839628 wat.edu.pl
 ppłk prof. dr hab. inż. WACHULAK Przemysław 261839540 wat.edu.pl
 dr inż. WASILCZUK Jarosław    
mgr inż.  WĘGRZYŃSKI Łukasz 261839395 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż. ZAJĄC Andrzej 261837398 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż. ŻENDZIAN Waldemar 261837153 wat.edu.pl
  Zakład Technologii Optoelektronicznych    
 por. mgr inż. BARTOSEWICZ Bartosz 261837322 wat.edu.pl
  BIJOCH Krzysztof 261837207  
  BLANDO Patrycja 261839205 wat.edu.pl  
 dr BOMBALSKA Aneta 261837514 wat.edu.pl
 mgr inż. BUDNER Bogusław 261837413 wat.edu.pl
  CENDROWICZ Marek 261837207  
dr hab. inż. CIOSEK Jerzy 261837695 wat.edu.pl
 dr inż.
DŁUGASZEK Maria 261837797 wat.edu.pl
 mjr dr inż. DROZD Tadeusz 261837967 wat.edu.pl
 mgr inż. FIRAK Józef 261837116 wat.edu.pl
 mgr inż. GAWLIKOWSKI Andrzej 261839295 wat.edu.pl
 dr inż. GIETKA Andrzej 261839200 wat.edu.pl 
 mjr mgr inż. JAKUBASZEK Marcin 261839199 wat.edu.pl
 ppłk dr inż. JANKIEWICZ Bartłomiej 261837639 wat.edu.pl
 dr inż. KALISZEWSKI vel KIELISZEWSKI Miron 261839801 wat.edu.pl
 mjr mgr inż. KAŁDOŃSKI Grzegorz 261839638 wat.edu.pl
 mgr inż. KASZCZUK Mirosława 261839378 wat.edu.pl
 ppłk mgr inż. KNYSAK Piotr 261837967 wat.edu.pl
płk dr hab. inż. KOPCZYŃSKI Krzysztof 261839430 wat.edu.pl
 dr inż. KOPICA Mirosław 261839714 wat.edu.pl
 dr inż. KUBICKI Jan 261839728 wat.edu.pl
dr MICHALSKA-DOMAŃSKA Marta 261837413 wat.edu.pl
dr hab. inż. MICHALSKI Edward 261837113 wat.edu.pl
 ppłk dr inż. MICZUGA Marcin 261837433 wat.edu.pl
 mgr MIERCZYK Jadwiga 261837806 wat.edu.pl
 mgr inż. MŁODZIANKO Andrzej 261839199 wat.edu.pl
 dr inż. MŁYŃCZAK Jarosłąw 261837310 wat.edu.pl
 dr inż. MRÓZ Waldemar 261837651 wat.edu.pl
 mgr MULARCZYK-OLIWA Monika 261837514 wat.edu.pl
 mgr inż. MUZAL Michał 261839199 wat.edu.pl
  NASZEWSKI Jerzy 261837749  
dr NOWAK-STĘPNIOWSKA Agata 261837064 wat.edu.pl
ppłk dr inż. NYGA Piotr 261839981 wat.edu.pl
 mgr inż. PAWLATA Andrzej 261837796 wat.edu.pl
 dr inż. PIETRZAK Jan 261837433 wat.edu.pl
 płk dr inż. PIOTROWSKI Wiesław 261839300 wat.edu.pl
dr inż. SOWA Adam   wat.edu.pl
 mgr inż. STEFANIAK Marek 261837116 wat.edu.pl
  TOMASZEWSKA Hanna 261837525 wat.edu.pl
 dr inż. WŁODARSKI Maksymilian 261839801 wat.edu.pl
ppłk dr inż. WOJTANOWSKI Jacek 261837406 wat.edu.pl
 dr inż. ZYGMUNT Marek 261839205 wat.edu.pl
  Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji      
ppłk dr inż. BAREŁA Jarosław 261837395 wat.edu.pl
dr inż. BIESZCZAD Grzegorz 261837555 wat.edu.pl
dr inż. CHMIELEWSKI Krzysztof 261837203 wat.edu.pl
dr inż. DĄBROWSKI Mirosław 261839633 wat.edu.pl
ppłk dr inż. DULSKI Rafał 261839829 wat.edu.pl
ppłk dr inż. FIRMANTY Krzysztof 261837395 wat.edu.pl
mgr inż. GOGLER Sławomir 261839423 wat.edu.pl
dr inż. KASTEK Mariusz 261839383 wat.edu.pl
  KAŹMIERSKI Dariusz 261839783 wat.edu.pl
mgr inż. KRUPIŃSKI Michał 261839423 wat.edu.pl 
  KUCHARZ Juliusz 261837579 wat.edu.pl
  ŁACHOWSKA Ewa 261839383 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż. MADURA Henryk 261839383 wat.edu.pl
ppłk dr inż. ORŻANOWSKI Tomasz 261839829 wat.edu.pl
 dr inż. PIĄTKOWSKI Tadeusz 261839876 wat.edu.pl
 dr inż. POLAKOWSKI Henryk 261837676 wat.edu.pl
 
POWIADA Edward 261839554 wat.edu.pl
  PSZCZÓŁKOWSKI Zygmunt 261839293 wat.edu.pl
mgr inż. RUTKOWSKI Paweł   wat.edu.pl
ppłk dr inż. SOSNOWSKI Tomasz 261837555 wat.edu.pl
dr inż. TRZASKAWKA Piotr 261839829 wat.edu.pl
  ZIELIŃSKI Wojciech 261839416 wat.edu.pl
  Centrum Inżynierii Biomedycznej      
mgr inż. ANDREJUK Katarzyna  261837017 wat.edu.pl
dr CZWARTOS Joanna 261837801 wat.edu.pl
 dr DOBRZYŃSKA Monika  261839539 wat.edu.pl
mgr inż. KASPRZYCKA Wiktoria 261837017 wat.edu.pl
dr hab. inż., prof. WAT KWAŚNY Mirosław 261839302 wat.edu.pl
ppłk dr LEWANDOWSKI Rafał 261839539 wat.edu.pl
mgr LIWIŃSKA Małgorzata 261839820 wat.edu.pl
prof. dr hab. inż.
MIERCZYK Zygmunt
261839820 wat.edu.pl
dr inż. NASIŁOWSKA Barbara 261837801 wat.edu.pl
mgr OSUCHOWSKA Paulina 261837017 wat.edu.pl
dr hab., prof. WAT PADZIK-GRACZYK Alfreda 261839361 wat.edu.pl
mgr inż. POWROŹNIK Jarosław 261839067 wat.edu.pl
dr ROMISZEWSKA Anna 261837064 wat.edu.pl
  RYCHCIK Zbigniew   wat.edu.pl
dr STĘPIŃSKA Małgorzata
261839727 wat.edu.pl
mgr inż. SZKUDLAREK Damian   wat.edu.pl
prof. dr hab. n. med.
TRAFNY Elżbieta Anna 261839544 wat.edu.pl
 mgr WIELECHOWSKA Agnieszka
261839539 wat.edu.pl
mgr inż. WNĘTRZAK Mirosław 261839305 wat.edu.pl
 Akredytowane Laboratorium Badawcze     
mgr inż. ANTONIK Andrzej 261839278 wat.edu.pl
  STAŃDO Mariusz
261839325 wat.edu.pl
mjr mgr inż.  KAŁDOŃSKI Grzegorz 261839638 wat.edu.pl
Administracja 
mgr BADURA Urszula 261839721 wat.edu.pl
  BOBAK Urszula 261839721 wat.edu.pl
dr inż. GIETKA Andrzej 261839200 wat.edu.pl
mgr IWAŃSKA-ZBOJNA Kamila 261839430 wat.edu.pl 
  JEZIORSKI Ireneusz 261837637 wat.edu.pl
  KULĄGOWSKI Ryszard 261837637  
  MARCINISZYN Edward 261839515 wat.edu.pl
  MUCHOWIECKA Anna 261839278 wat.edu.pl
  RÓŻAŃSKA Barbara 261837576  
  SZARLIK Jacek 261837637  
mgr inż. WDOWIAK Stanisław 261837703 wat.edu.pl
mgr WINCENCIAK Maria 261839696 wat.edu.pl
  WOJTAK Roman 261839706  
mgr ZBOJNA Mariusz 261837576 wat.edu.pl
  Pracownie i Laboratoria      
Pracownia spektroskopii 261839208  
Pracownia optyczna 261839928  
Pracownia wirebondingu 261839879  
Laboratorium lidarowe 261839816  
Akredytowane Laboratorium Badawcze 261837187