Monografie


W dziale tym zamieszczono wykaz monografii, rozdziałów w monografiach, podręczników oraz opracowań skryptowych pracowników IOE WAT, które ukazały się w języku polskim oraz w językach obcych drukiem wydawnictw polskich i zagranicznych.