dr inż. Andrzej Gietka


Płk dr inż. Andrzej GIETKA jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Studia ukończył w 1988 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki w specjalności „organizacja i eksploatacja systemów łączności”. Pracę magisterską  bronił na temat: „Układ identyfikacji maksymalnej amplitudy sygnału w systemie wielokanałowym”. Po studiach został oddelegowany na roczną praktykę dowódczą do Pułku Rozpoznania Radiowego w Skierniewicach. Po powrocie, w 1989 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Elektroniki Kwantowej WAT, obecnie Instytucie Optoelektroniki WAT. W trakcie pracy w WAT odbył liczne kursy z zakresu: Podstawowych Zagadnień Normalizacji, Przygotowania do Audytu oraz uzyskał tytuł Wojskowego Audytora Jakości. W roku 2002 ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki. Pracę zawodową w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczął w Zakładzie Laserów Gazowych, gdzie zajmował się projektowaniem i badaniami układów zasilania laserów CO2 oraz układów pomiaru mocy promieniowania laserowego. W wyniku opracowania lancetów mikrochirurgicznych z wykorzystaniem laserów CO2, jako jeden z wykonawców otrzymał Nagrodę Rektorską w 1991 roku. W roku 1999 roku otrzymał Nagrodę Rektorską za opracowanie i wdrożenie laserowych analizatorów fluorescencyjnych do diagnostyki medycznej. Trzecią Nagrodę Rektorską otrzymał w 2004 roku za opracowanie optoelektronicznego systemu monitoringu emisji zanieczyszczeń w zakładzie termicznej utylizacji odpadów. W latach 1998-2014 zajmował się tematyką, która dotyczyła między innymi układów zasilania oświetlaczy fluorescencyjnego i LED-owego do wykrywania komórek nowotworowych w metodzie PDT, układu do pomiaru czasu zaniku fluorescencji nowych materiałów laserowych oraz opracowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk widmowych detektorów UV w ramach rządowego programu Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki. W ostatnich pięciu latach uczestniczył w 20-tu pracach naukowo-badawczych, grantach, ekspertyzach, pracach naukowo-usługowych, projektach badawczych zamawianych oraz w projektach celowych. Zakres tych prac obejmował badania i opracowania układów do zdalnego wykrywania broni chemicznej i biologicznej oraz prace wdrożeniowe, np. modernizacja laserowych symulatorów strzelania PSL-1, opracowanie systemu ostrzegającego o opromieniowaniu laserowym SOL-1. Inne osiągnięcia to wielokrotnie nagradzany „Aparat do terapii polem magnetycznym oraz energią świetlną Viofor JPS System Clinic” opracowany w firmie Med&Life, który został laureatem konkursu Polski Produkt Przyszłości 2002, otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem w kategorii Medycyna i biotechnologia Gdańsk 2003, Złoty ESKULAP-Poznań 2004 oraz Srebrny Medal na Międzynarodowym Salonie Innowacji-Genewa 2004. Za opracowanie „Zintegrowanych systemów elektro-optycznych do ciągłego monitoringu zanieczyszczeń powietrza” oraz opracowanie ,,Przenośnego czujnika do zdalnej detekcji metanu”uzyskałem dwa srebne medale na 52 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowości Przemysłowych ”Brussels Eureka 2003” oraz Puchar Ministra Gospodarki. W 2005 roku „Zintegrowane systemy elektro-optyczne do ciągłego monitoringu zanieczyszczeń powietrza” zostały Laureatem VI Międzynarodowego Konkursu EKO-2005 w Częstochowie. Pracę doktorską dotyczącą „Laserowego systemu zdalnego wykrywania metanu z zastosowaniem korelacyjnej metody detekcji sygnałów optycznych obronił w Instytucie Optoelektroniki WAT w 2012 roku.

Jako wieloletni reprezentant WAT-u w piłce siatkowej zdobywał wielokrotnie czołowe miejsca w Mistrzostwach Kadry Szkolnictwa Wojskowego oraz w Mistrzostwach Kadry Wojska Polskiego. W roku 2013 został mianowany na stopień pułkownika i objął stanowisko kierownika Zakładu Technologii Optoelektronicznych. Od marca 2015 r. pełnił obowiązki z-cy dyrektora ds. Wojskowych. 31 sierpnia 2017 zakończył służbę wojskową i objął stanowisko Kierownika Administracyjnego Instytutu Optoelektroniki WAT.