dr inż. Mirosław Szczurek


Dr inż. Mirosław Szczurek jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1980  r., uzyskując stopień magistra inżyniera fizyki technicznej w zakresie fizyki laserów na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie, gdzie zajmował się badaniami generacji i wzmacniania impulsów laserowych w systemach laserowych dużej mocy na ciele stałym. W roku 1990 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej otrzymał stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Od 1992 r. pracuje w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych w wielu ośrodkach naukowych, w tym w USA (Uniwersytet w Princeton), w Niemczech (Instytut Optyki Nieliniowej Maxa Borna w Berlinie, Instytut Optyki Kwantowej Maxa Plancka w Garching), w Japonii (Uniwersytet w Osace) oraz w Korei (Koreański Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii w Taejon). Jest specjalistą w dziedzinie systemów laserowych na ciele stałym. Obecnie prowadzi badania w zakresie oddziaływania impulsów laserowych z materią. Jest współautorem ponad 90 publikacji naukowych. W latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Optoelektroniki ds. rozwoju.