płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński


Płk dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. W 1985 r. ukończył studia, uzyskując tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej w zakresie fizyki ciała stałego i elektroniki kwantowej na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Po zakończeniu studiów i odbyciu praktyki dowódczej w Jednostce Podhalańskiej, rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki Kwantowej. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie optoelektroniki. Od tego roku pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Optoelektroniki WAT. W latach 2005-2008 był zastępcą komendanta Wydziału Techniki Wojskowej, a od 2010 r. pełni obowiązki dyrektora Instytutu Optoelektroniki. Poza kierowaniem Instytutem zaangażowany jest w prace badawcze i dydaktykę. Kierował wieloma projektami krajowymi i zagranicznymi w ramach KBN, NCBiR, UE i EDA. Początkowo były to projekty autorskie dotyczące mikrolaserów, nowych ośrodków czynnych do głowic laserowych, pasywnych modulatorów dobroci i laserów pompowanych diodowo. Obecnie prowadzi badania związane z optoelektronicznymi systemami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Kierował europejskimi projektami FABIOLA „Fluorescence Applied for Biological Agents Detection", AD HELW „Air Defense High Energy Laser Weapon", AHEAD „Advanced Helmet and Devices for Individual Protection". Zdobył wiele złotych medali i wyróżnień na Międzynarodowych Wystawach Innowacji w Moskwie, Genewie i Wystawach EUREKA w Brukseli oraz puchary i dyplomy ministra nauki. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Merite de L'Invention" przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii. Kieruje utworzonym w IOE Centrum Doskonałości Optoelektronicznych Systemów Monitoringu Bezpieczeństwa „OptoSec". Współtwórca opracowanych – w ramach kierowanego przez niego Projektu Badawczego Zamawianego pt. „Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych" – systemów lidarowych, które zostały wykorzystane m.in. w zabezpieczeniu EURO 2012. Został za to nagrodzony wyróżnieniem od ministra obrony narodowej. Wielokrotnie nagradzany również za pracę na rzecz naszego kraju licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.Od wielu lat reprezentuje Polskę w panelach NATO. Jest autorem ponad 100 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek SPIE International Society for Optics and Photonics, OSA Optical Society of America i EOS European Optical Society.Członek Senatu WAT kilku kadencji, drugą kadencję przewodniczący Komisji Mienia i Finansów Senatu WAT.