prof. dr hab. inż. Jan Karol Jabczyński


Prof. dr hab. inż. Jan Karol Jabczyński w 1981 r. ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskując stopień mgr. inż. fizyki technicznej specjalności fizyka i elektronika ciała stałego na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. W 1989 r. na Wydziale Elektroniki WAT obronił pracę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk technicznych, specjalność elektronika kwantowa. Stopień dr. hab. n. fizycznych specjalność optyka stosowana uzyskał w 1997 r. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1982 r. pracownik Instytutu Optoelektroniki WAT, od 2012 r. prof. zwyczajny WAT. W początkowym okresie pracy zajmował się optyką podczerwieni, później optyką wiązek laserowych i techniką laserową. W latach 1992-1994 kierownik Zakładu Fizyki Laserów Instytutu Optoelektroniki, w którym zorganizował zespół zajmujący się laserami pompowanymi diodami. Od 2002 r. kierownik Zespołu Optyki Laserów. Od prawie 30 lat wykładowca optyki, optyki stosowanej, propagacji promieniowania dla studentów Wydziału Elektroniki i Instytutu Optoelektroniki. Specjalizuje się w optyce laserów, optyce wiązek światła, fizyce laserów, optyce stosowanej, optoelektronice. Do najważniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie różnych typów laserów pompowanych wiązkami światła, w tym laserów neodymowych, tulowych, holmowych, iterbowych. Autor jednego podręcznika akademickiego, współautor ponad 130 cytowanych publikacji naukowych, w tym ponad 60 artykułów naukowych opublikowanych w czołowych czasopismach z dziedziny optyki i fotoniki. Członek Komisji Nauki Senatu WAT kilku ostatnich kadencji. Członek Optical Society of America i European Optical Society.