Postępowania awansowe


Rada Instytutu Optoelektroniki WAT posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika
  • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika