Uchwały Rady IOE


Uchwały Rady IOE w 2018 roku

nr 1/IOE/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Krzysztofowi Czyżowi

nr 2/IOE/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mjr. mgr. inż. Tadeuszowi Drozdowi

nr 3/IOE/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Tadeusza Drozda

nr 4/IOE/2018 z dnia 30 stycznia  2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT do Senatu WAT o utworzenie studiów na kierunku „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” prowadzonego wspólnie przez  Wydział Mechaniczny WAT, Wydział Cybernetyki WAT, Wydział Elektroniki WAT i Instytut Optoelektroniki WAT

nr 5/IOE/2018 z dnia 30 stycznia  2018 r. w sprawie zaopiniowania Projektu opisu zakładanych efektów kształcenia  dla kierunku studiów wyższych „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna” prowadzonego wspólnie przez  Wydział Mechaniczny WAT, Wydział Cybernetyki WAT, Wydział Elektroniki WAT i Instytut Optoelektroniki WAT

nr 6/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych ppłk. dr. hab. inż. Przemysławowi Wachulakowi

nr 7/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Karolowi A. Janulewiczowi

nr 8/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Małgorzaty Kopytko

nr 9/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Małgorzaty Kopytko

nr 10/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Piotra Knysaka

nr 11/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej ppłk. mgr. inż. Piotra Knysaka

nr 12/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych ppłk. mgr. inż. Piotra Knysaka

nr 13/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Mesfina Ayele

nr 14/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Mesfina Ayele

nr 15/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Mesfina Ayele

nr 16/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Ismaila Sabera

nr 17/IOE/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ismaila Sabera

nr 18/IOE/2018 z dnia 21 lutego  2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Instytutu Optoelektroniki do Senatu WAT o utworzenie studiów na kierunku "Optoelektronika"

nr 19/IOE/2018 z dnia 21 lutego  2018 r. w sprawie zaopiniowania Projektu opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wyższych "Optoelektronika"

nr 20/IOE/2018 z dnia 21 lutego  2018 r. w sprawie  wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

nr 21/IOE/2018 z dnia 9 marca  2018 r. w sprawie korekty składu komisji habilitacyjnej dr inż. Małgorzaty Kopytko

nr 22/IOE/2018 z dnia 18 kwietnia  2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Mesfinowi G. Ayele

nr 23/IOE/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian programu i planu studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria kosmiczna i satelitarna”

nr 24/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie elektronika wszczętego na wniosek dr inż. Sławomira Cięszczyka

nr 25/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Sławomirowi Cięszczykowi

nr 26/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Kurzych

nr 27/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr inż. Anny Kurzych

nr 28/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr inż. Anny Kurzych

nr 29/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosków zgłoszonych do programu Ministra Obrony Narodowej na realizację padań podstawowych pn. Grant Badawczy, edycja 2018

nr 30/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna dla naboru w roku akademickim 2018/2019

nr 31/IOE/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku biocybernetyka i inżynieria biomedyczna dla naboru w roku akademickim 2018/2019

nr 32/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr inż. Małgorzacie Kopytko

nr 33/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Michałowi Muzalowi

nr 34/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Muzala

nr 35/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Mirosławie Kaszczuk

nr 36/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Mirosławy Kaszczuk

nr 37/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  programu studiów dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa prowadzonego na wydziale Mechatroniki i Lotnictwa dla naboru w roku akademickim 2018/2019

nr 38/IOE/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  programu stacjonarnych studiów na kierunku Optoelektronika dla naboru w roku akademickim 2018/2019

nr 39/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie elektronika wszczętego na wniosek  dr inż. Piotra Miluskiego

nr 40/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Miluskiemu

nr 41/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie elektronika wszczętego na wniosek  dr inż. Marka Zygmunta

nr 42/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
dr. inż. Markowi Zygmuntowi

nr 43/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dyscyplinie elektronika wszczętego na wniosek dr inż. Krzysztofa Kopczyńskiego

nr 44/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
dr. inż. Krzysztofowi Kopczyńskiemu

nr 45/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora ppłk. mgr. inż. Piotrowi L. Knysakowi

nr 46/IOE/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Piotra L. Knysaka

nr 47/IOE/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Sławomirowi Cięszczykowi

nr 48/IOE/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w planie studiów I stopnia dla kierunku pn. „Inżynieria kosmiczna i satelitarna”  obowiązujących od naboru w roku akademickim 2018/2019

nr 49/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk  technicznych w dyscyplinie elektronika  mgr inż. Annie Kurzych  

nr 50/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ismaila Sabera

nr 51/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Ismaila Sabera

nr 52/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Ismaila Sabera

nr 53/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Węgrzyńskiego

nr 54/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Węgrzyńskiego

nr 55/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie indywidualnego programu studiów doktoranckich w języku angielskim dla mgr. inż. Antony Jose Arrikatta

nr 56/IOE/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Instytutu Optoelektroniki do wystąpienia do Senatu WAT w sprawie nadania budynkowi nr 136 nazwy „Gmach płk. profesora Zbigniewa Puzewicza”

nr 57/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr. inż. Piotrowi Miluskiemu

nr 58/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych dr. inż. Krzysztofowi Kopczyńskiemu

nr 59/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr. Ismailowi Saber

nr 60/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.  Klaudii Hackiewicz

nr 61/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenie promotora  rozprawy doktorskiej mgr inż.  Klaudii Hackiewicz

nr 62/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Jakubaszka

nr 62/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Jakubaszka

nr 64/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Maciejewskiego

nr 65/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Maciejewskiego

nr 66/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Katravulapally Tejaswi

nr 67/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Katravulapally Tejaswi

nr 68/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia dr hab. inż. Karola Janulewicza do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

nr 69/IOE/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłoszenia dr hab. inż. Małgorzaty Kopytko do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwały Rady IOE w 2017 roku

Nr 1/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Alfio Torrisi

Nr 2/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Alfio Torrisi

Nr 3/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Alfio Torrisi

Nr 4/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej por. mgr. inż. Michała Nietopiela

Nr 5/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej por. mgr. inż. Michała Nietopiela

Nr 6/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych por. mgr. inż. Michała Nietopiela

Nr 7/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Teresy Kurzych

Nr 8/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Teresy Kurzych

Nr 9/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania instytutowej  odwoławczej komisji oceniającej

Nr 10/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie limitów rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018

Nr 11/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS na studiach I-go i II-go stopnia w roku akademickim 2016/2017

Nr 12/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia modyfikacji regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (RMN)

Nr 13/IOE/201 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie opinii projektu Regulaminu Organizacyjnego IOE

Nr 14/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Marcina Kochanowicza

Nr 15/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Marcina Kochanowicza

Nr 16/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych  mgr. Alfio L. Torrisi

Nr 17/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nabila Belghachem

Nr 18/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Nabila Belghachem

Nr 19/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Nabila Belghachem

Nr 20/IOE/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Walczakowskiego

Nr 21/IOE/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu profesorskiego do czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Przemysławowi Wachulakowi

Nr 22/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora ppłk. dr. hab. inż. Przemysławowi  W. Wachulakowi

Nr 23/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w  postępowaniu o nadanie tytułu profesora ppłk. dr. hab. inż. Przemysławowi  W. Wachulakowi

Nr 24/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Karola Janulewicza

Nr 25/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Karolowi Janulewiczowi

Nr 26/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Maciejowi Traczykowi

Nr 27/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Traczyka

Nr 28/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Nabilowi Belghachem

Nr 29/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nabila Belghachem

Nr 30/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Getasewa Wubetu

Nr 31/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej mgr. inż. Getasewa Wubetu

Nr 32/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Getasewa Wubetu

Nr 33/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Drozda

Nr 34/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej mgr. inż. Tadeusza Drozda

Nr 35/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Tadeusza Drozda

Nr 36/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów dla kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna dla naboru  w roku akademickim 2017/2018

Nr 37/IOE/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa dla naboru  w roku akademickim 2017/2018

Nr 38/IOE/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie korekty planów studiów dla kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna dla naborów w latach 2015 i 2016.

Nr 39/IOE/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Marcinowi Kochanowiczowi

 Nr 40/IOE/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Czyża

 Nr 41/IOE/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Czyża

 Nr 42/IOE/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powołania komisja egzaminacyjnych mgr. inż. Krzysztofa Czyża

 Nr 43/IOE/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych  mgr. Getasewowi Admasu WUBETU

 

Uchwały Rady IOE w 2016 roku

Nr 1/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Waldemarowi Żendzianowi

Nr 2/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Kaśkowa

Nr 3/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  wyznaczenia komisji doktorskiej mgr inż. Mateusza Kaśkowa

Nr 4/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  wyznaczenia komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Mateusza Kaśkowa

Nr 5/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  wyznaczenia komisji doktorskiej mgr inż. Mateusza Kaśkowa

Nr 6/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sławomira Goglera

Nr 7/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą przez p. Djalal Benyahia

Nr 8/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą przez p. Nabil BELGACHEM

Nr 9/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  dopuszczalnego deficytu punktów ETCS na studiach I-go i II-go stopnia w roku akademickim 2015/2016

Nr 10/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie  wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Nr 11/IOE/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Komitetu Polityki Naukowej

Uchwała Wyborcza Nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie liczby członków rady Instytutu i liczby przedstawicieli do rady IOE na kadencję 2016-2020

Uchwała Wyborcza Nr 2/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie liczby członków kolegium elektorów Instytutu na kadencję 2016-2020

Nr 12/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia  naukowego doktora mgr. inż. Danielowi Adjei

Nr 13/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Muhammada Fahada Nawaz

Nr 14/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Muhammada Fahada Nawaz

Nr 15/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Muhammada Fahada Nawaz

Nr 16/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Alfio Lorenzo Torrisi

Nr 17/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Alfio Lorenzo Torrisi

Nr 18/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michałowi Jakubowi Walczakowskiemu

Nr 19/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia promotorów  przewodu doktorskiego mgr. inż. Michałowi Jakubowi Walczakowskiemu

Nr 20/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Nr 21/IOE/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (RMN)

Nr 22/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Bartnika

Nr 23/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Bartnikowi

Nr 24/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego ppłk. dr. inż. Jacka Kwiatkowskiego

Nr 25/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ppłk. dr. inż. Jacka Kwiatkowskiego

Nr 26/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Mateuszowi Kaśkowowi

Nr 27/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  nadania stopnia doktora nauk technicznych Muhammadowi Fahadowi Nawaz

Nr 28/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Nabila Belghachem

Nr 29/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nabila Belghachem

Nr 30/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Karola

Nr 31/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  powołania  promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Karola

Nr 32/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia tematów zadań badawczych na działalność statutową na 2017 rok

Nr 33/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  zmiany planu stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna

Nr 34/IOE/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie  zmiany programu kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa prowadzonych przez Wydział Mechatroniki i Lotnictwa wspólnie z Instytutem Optoelektroniki

Nr 35/IOE/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały 25/IOE/2016 w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ppłk. dr. inż. Jackowi Kwiatkowskiemu

Nr 36/IOE/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ppłk. dr. inż. Jackowi Kwiatkowskiemu

Nr 37/IOE/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie  zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Norberta PAŁKI

Nr 38/IOE/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie  powołania członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Norbertowi PAŁCE

Nr 39/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Traczyka

Nr 40/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  powołania członków komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Macieja Traczyka

Nr 41/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  powołania członków komisji egzaminacyjnych mgr. inż. Macieja Traczyka

Nr 42/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mesfina G. Ayele

Nr 43/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  powołania promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mesfina G. Ayele

Nr 44/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Getasew A. Wubetu

Nr 45/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Getasewa A. Wubetu

Nr 46/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Czyża

Nr 47/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Czyża

Nr 48/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. nauki na kadencję 2016-2020

Nr 49/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. dydaktyki na kadencję 2016-2020

Nr 50/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia na kadencję 2016-2020

Nr 51/IOE/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie Kierownika Studiów Doktoranckich w Instytucie Optoelektroniki

Nr 52/IOE/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Bartnikowi

Nr 53/IOE/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego ppłk dr. inż. Jackowi Kwiatkowskiemu

Nr 54/IOE/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego por. mgr. inż. Michała Nietopiela

Nr 55/IOE/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej por. mgr. inż. Michała Nietopiela

Nr 56/IOE/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Norbertowi Pałce

Nr 57/IOE/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego do nagrody Ministra Obrony Narodowej

Nr 58/IOE/2016 z dnia 28 grudnia 2016 rw sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. inż. Andrzeja Bartnika do indywidualnej nagrody Ministra Obrony Narodowej

Nr 59/IOE/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. inż. Jacka Kwiatkowskiego do indywidualnej nagrody Prezesa Rady Ministrów

Nr 60/IOE/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. inż. Norberta Pałki do indywidualnej nagrody Prezesa Rady Ministrów

Uchwały Rady IOE w 2015 roku

Uchwała nr 1/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Marii Michalskiej

Uchwała nr 2/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Michalskiej

Uchwała nr 3/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  powołania recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Maksymiliana Włodarskiego

Uchwała nr 4/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  powołania komisji egzaminacyjnych przewodu doktorskiego mgr. inż. Maksymiliana Włodarskiego

Uchwała nr 5/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  powołania komisji doktorskiej  przewodu doktorskiego mgr. inż. Maksymiliana Włodarskiego

Uchwała nr 6/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  określenia limitów miejsc na studia wyższe i studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 7/IOE/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie  wniosku o uruchomienie kierunku studiów „inżynieria kosmiczna i satelitarna” i przyjęcia efektów kształcenia

Uchwała nr 8/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie  nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Jackowi Świderskiemu

Uchwała nr 9/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie  nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Jackowi Wojtasowi

Uchwała nr 10/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie  nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Magdalenie Garlińskiej

Uchwała nr 11/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Zakrzewskiej

Uchwała nr 12/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych przewodu doktorskiego mgr inż. Beaty Zakrzewskiej

Uchwała nr 13/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr inż. Beaty Zakrzewskiej

Uchwała nr 14/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Łukasza Gałeckiego

Uchwała nr 15/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Łukasza Gałeckiego

Uchwała nr 16/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Łukasza Gałeckiego

Uchwała nr 17/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Inama Ul Ahad

Uchwała nr 18/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotorów przewodu doktorskiego mgr. inż. Inama Ul Ahad

Uchwała nr 19/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Danielowi Adjeji

Uchwała nr 20/IOE/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotorów przewodu doktorskiego mgr. inż. Daniela Adjeji

Uchwała nr 21/IOE/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  dr. inż. Piotra Martyniuka

Uchwała nr 22/IOE/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Martyniuka

Uchwała nr 23/IOE/2014 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji w postępowaniu habilitacyjnym  dr. inż. Piotra Martyniuka

Uchwała nr 24/IOE/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Martyniuka

Uchwała nr 25/IOE/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokumentów normujących tok studiów wyższych na kierunku inżynieria kosmiczna i satelitarna

Uchwała nr 26/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Inama Ul Ahad.

Uchwała nr 27/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr inż. Inamowi Ul Ahad

Uchwała nr 28/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr inż. Inamowi Ul Ahad

Uchwała nr 29/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Beacie Zakrzewskiej

Uchwała nr 30/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Beaty Zakrzewskiej

Uchwała nr 31/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Łukaszowi M. Gałeckiemu

Uchwała nr 32/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza M. Gałeckiego

Uchwała nr 33/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Maksymilianowi R. Włodarskiemu

Uchwała nr 34/IOE/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów normujących tok studiów wyższych na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Uchwała nr 35/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawieprzyjęcia opinii o zasługach i dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Leonardowi Wolińskiemu

Uchwała nr 36/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie powołania zespołu profesorskiego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Waldemarowi Żendzianowi

Uchwała nr 37/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi M. Martyniukowi

Uchwała nr 38/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Inamowi Ul Ahad

Uchwała nr 39/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Fahada Nawaz

Uchwała nr 40/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotorów  przewodu doktorskiego mgr. inż. Fahada Nawaz

Uchwała nr 41/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Traczyka

Uchwała nr 42/IOE/2015 z dnia  30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia promotorów  przewodu doktorskiego mgr. inż. Macieja Traczyka

Uchwała nr 43/IOE/2015 z dnia  21 października 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Waldemarowi Żendzianowi

Uchwała nr 44/IOE/2015 z dnia  21 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr. hab. inż. Waldemarowi Żendzianowi

Uchwała Nr 45/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Adjei

Uchwała Nr 46/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej mgr inż. Daniela Adjei

Uchwała Nr 47/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnej mgr. inż. Daniela Adjei

Uchwała Nr 48/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych  przez Djalal Benyahia i Nabil Belgachem

Uchwała Nr 49/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji zasad przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę IOE

Uchwała Nr 50/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Henryka Madury do nagrody Ministra Obrony Narodowej

Uchwała Nr 51/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie kandydatury dr. hab. inż. Jacka Świderskiego do indywidualnej nagrody Prezesa Rady Ministrów

Uchwała Nr 52/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie kandydatury dr. hab. inż. Jacka Wojtasa do indywidualnej nagrody Ministra Obrony Narodowej

Uchwała Nr 53/IOE/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia limitów miejsc na studia wyższe i studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017

Uchwały Rady IOE w 2014 roku

Uchwała nr 01/2014 z dn. 19.02.2014 w sprawie oceny warunków realizacji procesu dydaktycznego.

Uchwała nr 02/2014 z dn. 19.02.2014 w sprawie określenia limitów miejsc na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2014/2015.

Uchwała nr 03/2014 z dn. 19.02.2014 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Mateusza Kaśków.

Uchwała nr 04/2014 z dn. 19.02.2014 w sprawie wyznaczenia promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Mateusza Kaśków.

Uchwała nr 05/2014 z dn. 19.02.2014 w sprawie zmiany promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Maksymiliana Włodarskiego.

Uchwała nr 06/2014 z dn. 16.04.2014 w sprawie zmiany planu stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja dla specjalności systemy optoelektroniczne.

Uchwała nr 07/2014 z dn. 16.04.2014 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Kowalskiego.

Uchwała nr 08/2014 z dn. 16.04.2014 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr inż. Marcina Kowalskiego.

Uchwała nr 09/2014 z dn. 25.06.2014 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania dokumentacji studiów doktoranckich.

Uchwała nr 10/2014 z dn. 25.06.2014 w sprawie wyboru kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek  Naukowych.

Uchwała nr 11/2014 z dn. 25.06.2014 w sprawie oceny warunków realizacji procesu dydaktycznego  w  roku akademickim 2014/2015.

Uchwała nr 12/2014 z dn. 25.06.2014 w sprawie zmiany planu stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja dla specjalności systemy optoelektroniczne.

Uchwała nr 13/2014 z dn. 15.10.2014 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Gorajka.

Uchwała nr 14/2014 z dn. 15.10.2014 w sprawie powołanie komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Gorajka.

Uchwała nr 15/2014 z dn. 15.10.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  mgr. inż. Łukasza Gorajka.

Uchwała nr 16/2014 z dn. 15.10.2014 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Marcinowi Kowalskiemu.

Uchwała nr 17/2014 z dn. 15.10.2014 w sprawie zasad przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań  habilitacyjnych.

Uchwała nr 18/2014 z dn. 26.11.2014 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Michalskiej.

Uchwała nr 19/2014 z dn. 26.11.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr inż. Marii  Michalskiej.

Uchwała nr 20/2014 z dn. 26.11.2014 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr inż. Marii Michalskiej.

Uchwała nr 21/2014 z dn. 26.11.2014 w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Garlińskiej.

Uchwała nr 22/2014 z dn. 26.11.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr inż. Magdaleny Garlińskiej.

Uchwała nr 23/2014 z dn. 26.11.2014 w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr inż. Magdaleny Garlińskiej.

Uchwała nr 24/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Łukaszowi Gorajkowi.

Uchwała nr 25/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Gorajka.

Uchwała nr 26/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego mjr. dr inż. Jacka Wojtasa.

Uchwała nr 27/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego mjr. dr. inż. Jackowi Wojtasowi.

Uchwała nr 28/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego mjr. dr. inż. Jackowi Wojtasowi.

Uchwała nr 29/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego mjr. dr. inż. Jackowi Wojtasowi.

Uchwała nr 30/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego ppłk. dr. inż. Jacka Świderskiego.

Uchwała nr 31/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ppłk. dr. inż. Jackowi Świderskiemu.

Uchwała nr 32/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ppłk. dr. inż. Jackowi Świderskiemu.

Uchwała nr 33/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wyznaczenia członka komisji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego ppłk. dr. inż. Jackowi Świderskiemu. 

Uchwała nr 34/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Wolińskiemu.

Uchwała nr 35/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie programu i planu studiów doktoranckich.

Uchwała nr 36/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie.

Uchwała nr 37/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie kandydata na kierownika studiów doktoranckich.

Uchwała nr 38/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie zgłoszenia dr hab. inż. Henryka Madury, profesora WAT, do nagrody Ministra Obrony Narodowej.

Uchwała nr 39/2014 z dn. 17.12.2014 w sprawie zgłoszenia zespołu kierowanego przez mjr. dr. inż. Jacka Wojtasa do nagrody Ministra Obrony Narodowej.

Uchwały Rady IOE w 2013 roku

Uchwała nr 01/2013 z dn. 06.02.2013 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Uchwała nr 02/2013 z dn. 06.02.2013 w sprawie regulaminu Rady Instytutu Optoelektroniki.

Uchwała nr 03/2013 z dn. 17.04.2013 w sprawie rozpatrzenia wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o  przyznanie Radzie IOE uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Uchwała nr 04/2013 z dn. 26.06.2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Kowalskiego.

Uchwała nr 05/2013 z dn. 26.06.2013 w sprawie wyznaczenia promotorów przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Kowalskiego.

Uchwała nr 06/2013 z dn. 26.06.2013 w sprawie zatwierdzenia wniosku i wystąpienia  do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o  przyznanie Instytutowi Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika.

Uchwała nr 07/2013 z dn. 18.09.2013 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Gorajka.

Uchwała nr 08/2013 z dn. 18.09.2013 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Gorajka.

Uchwała nr 09/2013 z dn. 18.09.2013 w sprawieoceny warunków realizacji procesu dydaktycznego.

Uchwały Rady IOE w 2012 roku

Uchwała nr 31/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie aktualizacji planów studiów wyższych w roku akademickim 2012/2013.

Uchwała nr 30/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie określenia limitów miejsc na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2013/2014.

Uchwała nr 29/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Bieszczada.

Uchwała nr 28/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Bieszczadowi.

Uchwała nr 27/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie nadania stopnia doktora ppłk. mgr. inż. Andrzejowi Gietce.

Uchwała nr 26/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wyznaczenia promotorów przewodu doktorskiego mgr. inż. Tadeusza Drozda.

Uchwała nr 25/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tadeusza Drozda.

Uchwała nr 24/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wyznaczenia promotorów przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Muzala.

Uchwała nr 23/2012 z dnia 21.12.2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Muzala.

Uchwała nr 22/2012 z dnia 07.11.2012 r. w sprawie wyboru Komisji ds. jakości kształcenia.

Uchwała nr 21/2012 z dnia 07.11.2012 r. w sprawie wyznaczenia promotorów przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Michalskiej.

Uchwała nr 20/2012 z dnia 07.11.2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Michalskiej.

Uchwała nr 19/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania kandydatów do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.

Uchwała nr 18/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania kandydatów do Centralnej Komisji Stopni i Tytułów.

Uchwała nr 17/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie spowołania komisji Rady IOE ds. dydaktyki.

Uchwała nr 16/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania komisji Rady IOE ds. nauki.

Uchwała nr 15/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr inż. Grzegorza Bieszczada.

Uchwała nr 14/2012 z dnia 19.09.2012 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Bieszczada.

Uchwała nr 13/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich ppłk. mgr. inż. Andrzeja Gietki.

Uchwała nr 12/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Andrzeja Gietki.

Uchwała nr 11/2012 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie zmian w tytule rozprawy doktorskiej ppłk. mgr. inż. Andrzeja Gietki.

Uchwała nr 10/2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie planu studiów o specjalności systemy optoelektroniczne w roku akademickim 2012/2013.

Uchwała nr 09/2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wyznaczenia gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka na promotora przewodu doktorskiego ppłk. mgr. inż. Piotra Knysaka.

Uchwała nr 08/2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego ppłk. mgr. inż. Piotra Knysaka.

Uchwała nr 07/2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wyznaczenia gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka na promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Mirosławy Kaszczuk.

Uchwała nr 06/2012 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mirosławy Kaszczuk.

Uchwała nr 05/2012 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli określonych w par. 61 ust. 1 pkt. 4-6 Statutu WAT.

Uchwała nr 04/2012 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie przyjęcia programu kursu doskonalącego.

Uchwała nr 03/2012 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie wyznaczenie prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego na promotora pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Ruteckiej.

Uchwała nr 02/2012 z dnia 18.04.2012 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Beaty Ruteckiej.

Uchwała nr 01/2012 z dnia 08.02.2012 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013 w semestrze zimowym i letnim.

Uchwały Rady IOE w 2011 roku

Uchwała nr 20/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem zaktualizowanej wersji planów studiów i programów nauczania.

Uchwała nr 19/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie oceny realizacji procesu dydaktycznego.

Uchwała nr 18/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie deficytu punktów ECTS.

Uchwała nr 17/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Gutowskiej i wyznaczenie na promotora prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Bieleckiego.

Uchwała nr 16/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Łukasza Gałeckiego i wyznaczenie na promotorów rozprawy dr. hab. inż. Waldemara Żendziana oraz dr. hab. Marc'a Eichhorn'a.

Uchwała nr 15/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania mającego na celu nadanie dr. hab. inż. Janowi Owsikowi tytułu naukowego profesora.

Uchwała nr 14/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej por. mgr inż. Małgorzaty Kopytko.

Uchwała nr 13/2011 z dnia 7.12.2011 r. w sprawie nadania stopnia doktora por. mgr inż. Małgorzacie Kopytko.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie uczestnictwa zespołów badawczych IOE w działalności Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa WAT.

Uchwała nr 11/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego kpt. mgr. inż. Radosława Ryńca i wyznaczenia na promotora prof. dr. hab. inż. Mieczysława Szustakowskiego.

Uchwała nr 10/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej por. mgr inż. Małgorzaty Kopytko.

Uchwała nr 09/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej por. mgr inż. Małgorzaty Kopytko.

Uchwała nr 08/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie zmiany sformułowania tematu rozprawy doktorskiej por. mgr inż. Małgorzaty Kopytko.

Uchwała nr 07/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Jacka Wojtanowskiego.

Uchwała nr 06/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie nadania stopnia doktora mjr. mgr. inż. Jackowi Wojtanowskiemu.

Uchwała nr 05/2011 z dnia 13.04.2011 r. w sprawie wniosku do Rady Naukowej IF PAN o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Bartnikowi.

Uchwała nr 04/2011 z dnia 9.02.2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Jacka Wojtanowskiego.

Uchwała nr 03/2011 z dnia 9.02.2011 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mjr. mgr inż. Jacka Wojtanowskiego.

Uchwała nr 02/2011 z dnia 9.02.2011 r. w sprawie oceny warunków realizacji procesu dydaktycznego.

Uchwała nr 01/2011 z dnia 9.02.2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2011/2012 w semestrze zimowym i letnim.