Doctoral Dissertations


List of doctoral dissertations defended in the Institute of Optoelectronics from 2008.

2015

Maria Michalska, PhD
Title: "Światłowodowy, impulsowy układ laserowy generujący promieniowanie w zakresie widmowym „bezpiecznym dla wzroku"”
Advisor: Prof. MUT Waldemar Żendzian, DSc,  Institute of Optoelectronics MUT

2014

Łukasz Gorajek, PhD
Title: "Analiza pompowanego koherentnie lasera Cr2+:ZnSe"
Advisor: Prof. Jan Jabczyński, Institute of Optoelectronics MUT

Marcin Kowalski, PhD
Title: "Metoda wykrywania i wizualizacji obiektów nasobnych z użyciem promieniowania terahercowego"
Advisor: Prof. Mieczysław Szustakowski, Institute of Optoelectronics MUT

2012

Grzegorz Bieszczad, PhD
Title: "Metoda korekcji wpływu temperatury na jakość zobrazowania obserwacyjnych kamer termowizyjnych"
Advisor: Prof. MUT Henryk Madura, DSc Institute of Optoelectronics MUT

Col. Andrzej Gietka, PhD
Title: "Laserowy system zdalnego wykrywania metanu z zastosowaniem korelacyjnej metody detekcji sygnałów optycznych"
Advisor: Gen. Prof. Zygmunt Mierczyk,  Institute of Optoelectronics MUT

2011

Lt. Małgorzata Kopytko, PhD
Title: „Badanie wpływu mechanizmów generacyjno-rekombinacyjnych w hetero strukturach HgCdTe na charakterystyki prądowo-napięciowe przyrządów fotowoltaicznych"
Advisor: Prof. MUT Krzysztof Jóźwikowski, DSc prof. WAT

Maj. Jacek Wojtanowski, PhD
Title: „Zastosowanie wielospektralnej, fluorescencyjnej techniki lidarowej do zdalnej detekcji aerozoli biologicznych"
Advisor: Gen. Prof. Zygmunt Mierczyk,  Institute of Optoelectronics MUT

2008

Sebastian Cichowski, PhD
Title: „Wykorzystanie promieniowania laserowego do grawerowania cylindrów wklęsłodruku"
Advisor: Prof. MUT Andrzej Zając, DSc Institute of Optoelectronics MUT

Lt. Col. Paweł Dorobek, PhD
Title: „Metoda zwiększenia dokładności naprowadzania przenośnej rakiety przeciwlotniczej bliskiego zasięgu"
Advisor: Prof. Zbigniew Puzewicz,  Institute of Optoelectronics MUT

Jarosław Młyńczak, PhD
Title „Analiza efektywności generacji mikrolaserów „bezpiecznych dla oka" do zastosowań w telemetrii"
Advisor: Gen. Prof. Zygmunt Mierczyk,  Institute of Optoelectronics MUT